iGate – Business Intelligence

iGate – Business Intelligence

Našim zákazníkům přinášíme aplikaci iGate, která nabízí pohled na nejdůležitější firemní ukazatele. Vytvořili jsme sadu základních reportů, při jejichž sestavování jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností z praxe. Mezi hlavní výhody nových základních reportů patří především přehlednost, kdy jsou všechny reporty seskupeny do srozumitelných oblastí ekonomického řízení firmy, na jednom místě. Dále jsme kladli důraz na snadnou uživatelskou dostupnost, kdy stačí pouze připojení k Internetu a webový prohlížeč. Jako dalším důležitým ukazatelem pro nás byla intuitivnost v ovládání tak, aby se uživatel rychle zorientoval a vždy věděl, kde informace hledat.

Mezi základní sadu reportů patří:

Pojďme si podrobněji představit některé z reportů:

 

Reporty pro vedení

Základní informace pro vedení společnosti dokáže pokrýt valnou většinu požadavků. Ihned zde vidíte aktuální hospodářský výsledek společně s možností určit jeho příčiny v následujících grafech. Najdete zde také personální náklady včetně průměrných tržeb na zaměstnance, strukturu pohledávek a závazků, rozdělení celkových nákladů firmy nebo rentabilitu obchodních tržeb. Většina ukazatelů pracuje s obdobím posledních dvanácti měsíců, přičemž pro ještě lepší určení sezónnosti tržeb lze vidět také data za poslední tři roky.

 

Prodejní reporty

V prodejních reportech je důležité sledovat vývoj některých parametrů tržeb na týdenní nebo i denní bázi. Grafy tržeb zahrnují také měsíční tržby přepočtené na kalendářní den, dále porovnání výše tržeb s plánem či jejich projekci, tedy to, jak moc se plánované tržby mohou od celkového plánu odchýlit. Plán si můžete sami jednoduše nastavit a průběžně aktualizovat. Obchodník zde nalezne také Top 5 produktů, obraty u zákazníků s přehledem faktur po splatnosti nebo geografickou mapu prodejů, která přes jednotlivé okresy ČR mapuje objem prodeje s proklikem až na konkrétní faktury.

 

Pohledávky a závazky

Přehledně vidíte nejen strukturu pohledávek a závazků vč. rozložení dle jejich splatností, ale také stav hotovosti i stavy zůstatků na bankovních účtech nebo nominální a vážené splatnosti odběratelů i dodavatelů.

 

Skladové hospodářství

V této oblasti najdete pohled na aktuální stav skladů a vývoj stavu zásob. Zajímavým ukazatelem je krytí tržeb zásobami, ze kterého vidíte, na jak dlouho vám podle průměrného vývoje tržeb vydrží zásoby ve skladu, nebo naopak, jestli nemáte v zásobách utopené peníze zbytečně na několik měsíců. To by mohlo vést k rostoucímu stavu položek na skladě bez pohybu (tzv. „ležáky“), proto i je zobrazujeme. Dále pak vidíte Top 5 položek podle množství, finančního objemu apod.

Výše popsané reporty lze dále rozvíjet či definovat úplně nové prostředky samotné aplikace přesně dle potřeb při řízení Vaší společnosti.

Více o fuknčnosti aplikace iGate se dočtete v tomto článku.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00