Legislativa v IS FLORES

Legislativa v IS FLORES

Informační systém FLORES udržujeme v souladu s platnou legislativou, kterou průběžně sledujeme a zapracováváme do systému. Jedná se především o oblast mezd, majetku, účetnictví a výkazů podávaných ze systému státní správě (např. přiznání k DPH).

Typickým příkladem zapracování nové legislativy bývá přelom roku, kdy do systému bývají zapracovávány úpravy především v oblasti mezd. Začátkem roku 2021 šlo především o změny ve výpočtu dovolené či zrušení superhrubé mzdy.

Jak se dostanou všechny změny do systému? Jedná se o tři možné způsoby.

  1. Prvním je vydání nové verze IS FLORES. Nová verze vychází pravidelně začátkem kalendářního roku a následně v jeho druhé polovině. Nová verze IS FLORES obsahuje vždy kromě aktuální legislativy také řadu dalších nových funkčností, které vycházejí z našeho vývojového plánu. Ten vzniká na základě podnětů stávajících zákazníků a v návaznosti na trendy nejen v oblasti podnikových ERP systémů, ale i v oblasti mobilních aplikací (My.FLORES, FLORES on-line sklad, FLORES odvádění výroby).
  2. Další možností jsou tzv. hotfixy. Ty nahrazují pouze některé funkční části systému a jsou tak rychle aplikovatelné do verze, kterou zákazník používá. Tímto způsobem se zveřejňují různé opravy systému či úpravy standardního chování, které je nutné doručit dříve, než bude vydána nová verze IS FLORES. Nové verze IS FLORES a hotfixy jsou zákazníkům distribuovány prostřednictvím našeho zákaznického webového portálu Infocentrum.
  3. Nejčastějším a uživatelsky nejjednodušším způsobem je automatická aktualizace, která je v okamžiku vydání dostupná přímo z rozhraní aplikace IS FLORES uživatelům s patřičnými právy. Jedná se o nástroj na provádění automatických datových aktualizací, který usnadňuje distribuci změn zejména v tiskových formulářích/exportech či mzdových výpočtech a který umožňuje si do instalace systému FLORES nahrát nová znění vybraných definičních částí systému, aniž by uživatel musel provádět celkový update systému. Využívá se zejména pro následující oblasti:
  • Tiskové sestavy
  • Exporty/B2BExporty
  • Výpočtová schémata a jejich výrazy
  • Některé datové záznamy s povahou inicializačních dat – zejména aktualizace různých číselníků daných státní správou či jinou autoritou

 

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00