Propojení informačního systému FLORES s CAD / CAM nesting programy.

Propojení informačního systému FLORES s CAD / CAM nesting programy.

Připravili jsme pro vás obsáhlejší článek popisující propojení informačního systému FLORES s CAD / CAM nesting programy TruTops (TRUMPF), RADAN (Amada) nebo JETCAM, které umožňuje efektivní řízení výroby vypalovaných dílců.

V následujících kapitolách najdete:

 

Přínosy plynoucí z propojení ERP a CAD/CAM programů

Pokud  se zabýváte výrobou pálených, řezaných či vysekávaných dílců, ale nevíte v čem by spočívala výhoda plynoucí z propojení s ERP systémem, tak jich zde pro vás několik máme:

 • Snížení administrativní náročnosti a chybovosti při přesunu informací o zakázkách na pracoviště programátorů strojů je jeden z několika přínosů implementace propojení IS FLORES a CAD/CAM nesting programů.
 • Shlukování zakázek, které používají stejnou jakost a tloušťku materiálů na nejvhodnější formát materiálu určený nesting programem umožňuje zlepšení využití materiálu ve výrobě, a tedy snížení spotřeby materiálu ve výrobě.
 • Evidence a znovuvyužití zbytků materiálu rovněž snižuje spotřebu materiálu ve výrobě.
 • Odvody výroby přímo od strojů zpřesní evidenci skutečné doby výroby a spotřebu skutečného materiálu ve výrobě. Rovněž je zpřesněna evidence vyrobených kusů a případně vyrobených zmetků.
 

Popis komunikace mezi IS FLORES a CAD/CAM programy

Komunikace mezi CAD/CAM programy je realizována pomocí XML dokumentů, které generuje IS FLORES po zaplánování výrobních zakázek. Tyto dokumenty obsahují informace o zakázkách, zákaznících, dílech, potřebné jakosti a tloušťce použitých materiálů a jejich potřebných počtech kusů. Na těchto základech může programátor stroje seskupovat zakázky na nejvhodnější formáty materiálu pro vlastní výrobu.

Blokové schéma komunikace:

V případě obousměrné komunikace jsou zpětně do IS FLORES předávány informace o vzniklých programech, jejich opakování a výsledných formátech materiálů. Na tomto základě vzniknou doklady dílenský plán v systému IS FLORES.

Doklady dílenský plán nakonec obsluha strojů odvádí při zahájení programů a následně po ukončení programů. Obsluha rovněž zadává vyrobené kusy, zmetkové kusy a důvody zmetků.

Variantně je možné získávat informaci o proběhlé výrobě přímo z řídícího systému stroje (TruTops FAB). Tyto informace informační systém využije k odvedení vyrobených kusů a vzniklých zmetků a k evidenci skutečně použitého materiálu a skutečné době výroby. Na tomto základě se automaticky přijímají výrobky, zmetky na sklad, automaticky se vydává ze skladu skutečně spotřebovaný materiál a eviduje se skutečná doba výroby.

 

Popis možného pracovního postupu s IS FLORES a CAD/CAM programy

Propojení informačního systému FLORES s CAD / CAM programy tedy umožňuje lepší plánování výroby pálených, řezaných či vysekávaných dílců, správné přiřazení skutečných nákladů na dělení dílců a zvyšuje využitelnost zbytků materiálů.

Nástin jednoho z možných pracovních postupů (pro dosažení výše zmíněných výhod), které se liší zejména dle metodiky implementace IS FLORES a možnostmi CAD / CAM programů, je např. tento:

 • Obsluha NC strojů pracuje v IS FLORES s operacemi výrobních příkazů, což umožňuje struktura uložených dat v systému, která ukládá zaplánované operace do samostatné agendy. Tyto operace se odkazují na konkrétní výrobní příkaz. Každá operace zahrnuje informaci o použitém materiálu a finálním výrobku. Plánovač si může operace omezit jen za konkrétní jakost a tloušťku vstupního materiálu a případně i dle dalších parametrů, např. plánovaného data výroby. Následně označí ty operace, které požaduje zpracovat, a vygeneruje tzv. dílenský plán. Takto vybrané operace následně pomocí speciální funkce nabídne CAD / CAM programu spolu s informací o stavu skladu materiálu (případně zbytků). Ten následně zajistí optimální rozložení dílců na konkrétním plechu a vytvoří program.
 • Některé programy umí po optimalizaci plánů vrátit zpátky do IS FLORES informaci o tom, jaké dílce budou vyráběny kterým programem. To umožňuje plánovači sledovat průběžný stav již zaplánovaných výrobních operací.
 • Dílenský plán v informačním systému má tedy v sobě zahrnuty různě tvarované dílce o stejné tloušťce a jakosti z různých operací výrobních příkazů (čímž lze jednoduše kumulovat různé výrobky z různých objednávek).
 • Po ukončení pálení CAD / CAM program pošle informace o tom, které dílce byly vyrobeny (v IS FLORES dojde jediným odvodem dílenského plánu k příjmu hotových výrobků/polotovarů na sklad) a které konkrétní šarže materiálu byly spotřebovány (vznikne doklad výdej materiálu do výroby). U vybraných zákazníků pomocí evidence šarží sledujeme i stav skladu zbytkových materiálů včetně informace o rozměru plechu (sledujeme jen rozměr a a rozměr b a hmotnost, nikoliv složité tvary). Zároveň posílá informaci o čase zpracování operace, což umožní automatizovat ocenění výroby.
 • Jelikož je v jednom dílenském pálícím plánu zahrnuto více kusů z různých operací spadajících pod různé výrobní příkazy (tedy různé objednávky) IS FLORES obsluze pálícího stroje napovídá, do jaké další operace vypálené kusy následně vstupují. Například se může jednat o informaci, že dílec X (zobrazení tvaru/výkresu) jde rovnou na expedici a dílec Y jde na ohraňování. Na pracovišti jsou tedy dostupné informace o tom, jaká je následná operace.
 • Systém FLORES umožňuje také správu výkresů a GEO souborů (např. DXF souborů), které může sdílet přímo s pálícím programem.
 • Propojení informačního systému FLORES jsme realizovali u našich zákazníků s CAD / CAM programy Radan (Amada), JETCAM nebo TruTops Fab (TRUMPF).
 • Tímto postupem společnostem pomáháme k úsporám materiálu, času na přenastavení a manipulaci, a zefektivňujeme výrobu hromadně vyráběných dílců. Použitý materiál (v tomto případě plech) a ostatní výrobní náklady jsou posléze poměrově rozděleny do výrobních příkazů, do kterých tyto v jednu chvíli sloučené výrobní pálící operace přísluší. Klíčem k rozdělení nákladů je např. plánovaná spotřeba materiálu.

Komunikace IS FLORES nemusí končit jen napojením na programy a stroje pro vypalování plechových dílců, ale lze například realizovat i propojení s programy určenými pro stroje na laserové řezání látek. Zde může být kupříkladu dílenský pálící plán poskládán z operací (různé výrobní příkazy = různé objednávky), které obsahují stejnou barvu a typ látky. Propojení lze realizovat i prostřednictvím technologie iOT. Pro automatizaci tvorby kusovníků a výrobních postupů je také možné importovat data z CAD programů (např. Solid Edge, Solidworks, AutoCAD a jiných). 

Jsme připraveni s Vámi probrat i Vaše požadavky na zefektivnění výroby propojením na Váš CAD / CAM program.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00