Průmysl 4.0 v praxi. Aplikace Průmyslu 4.0 v prostředí ERP systému IS FLORES.

Průmysl 4.0 v praxi. Aplikace Průmyslu 4.0 v prostředí ERP systému IS FLORES.

Zvažujete pořízení nového ERP systému? Uvažujete o dotaci, nebo již máte schválenou dotaci například z programu OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 -> Technologie – Průmysl 4.0) a hledáte vhodného dodavatele informačního systému pro podporu automatizace procesů a robotizace? Používáte již IS FLORES a zvažujete vyšší míru automatizace systému?

Právě pro vás shrnujeme možnosti informačního systému FLORES. Co v článku najdete?

 

Vybrané konkrétní příklady automatizace realizované u našich zákazníků

 • komunikace s výrobními stroji a zařízeními (např. automatické odvedení výroby na základě dat z výrobního zařízení, oboustranná komunikace s CAD/CAM nesting programy (Radan, JETCAM, TruTops Fab), automatické nastavení parametrů výrobního stroje, monitoring dat o naměřených hodnotách a ukládání těchto údajů do odvedených operací);
 • bezpapírová výroba, automatické zpracování odvodu výroby z aplikace FLORES odvádění výroby, spotřeba materiálu dle kusovníku, naskladnění výrobku na sklad hotových výrobků, možnost plánování i řízení kontroly kvality v terminálech;
 • automatický odvod vypálených dílů importem z CAD/CAM SW, výpočet skladové ceny výrobku;
 • import objednávek z EDI, import objednávek ve formátu EDIFACT z ERP SAP;
 • automatické načtení objednávky z eshopu, evidenci platby, automatická tvorba zálohového listu, vygenerování výdejky, její zpracování v rámci čtečky v aplikaci FLORES on-line sklad;
 • automatické vytvoření dokladu Nabídka z přijatého emailu a přidělení dokladu obchodnímu zástupci na základě příslušnosti zákazníka do regionu;
 • automatický návrh optimální trasy skladem na základě umístění, automatické přivolání pozice ze skladového zakladače Kardex při naskladnění/vyskladnění skladové položky;
 • vygenerování štítků pro balíky, tracking dodávky.
 

Přínosy Průmyslu 4.0 při implementacích informačního systému FLORES

 • výrazná úspora času při zpracování rutinních operací;
 • digitální dokumentace procesů, mapování, ladění a optimalizace procesů přímo v IS umožní snadnější kontrolu, dohledatelnost a archivaci;
 • sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů v online režimu výrazně zjednoduší komunikaci uvnitř společnosti i se zákazníky či kooperanty;
 • identifikace strojů, nástrojů a výrobků zjednoduší odvádění a vykazování výrobních činností a údržby a zajistí dohledatelnost;
 • změnová řízení včetně změnových řízení vývoje výrobku (PLM) či podpora automotive procesů přímo v IS FLORES snižuje nároky na pořizování dalších specifických SW řešení;
 • optimalizace výrobního plánu přináší vyšší efektivitu výroby, snížení administrativní zátěže při ruční tvorbě plánu výroby, navýšení výrobních kapacit;
 • snížení chybovosti při expedici zavedením WMS systému FLORES on-line sklad, lepší využití skladových dispozic sledováním umístění a zavedením polohovaného chaotického skladu;
 • zvýšení důvěryhodnosti (větší důvěra odběratelů, větší důvěra v reportovaná data, traceability – zpětná dosledovatelnost);
 • propojení dat senzorů na data IS FLORES přináší zjednodušení ve sledování kvality výroby a skladování (např. senzory teploty a vlhkosti);
 • zaznamenání výsledků BTK kontrol a zápis naměřených hodnot do IS přímo z terénu zkvalitňuje poskytované služby a snižuje administrativní náročnost;
 • FLORES napomáhá při získání certifikátů jakosti a IFS (International food standards) a naplnění ustanovení GMP / SVP (správná výrobní praxe).
 

Základní vlastnosti ERP systému FLORES pro vytvoření platformy podporující Průmysl 4.0

Mezi základní pilíře Průmyslu 4.0 patří digitalizace dat, automatizace rutinních činností a možnost okamžitého vyhodnocení dat. IS FLORES tyto požadavky bezezbytku naplňuje. Mezi základní a standardní nástroje systému IS FLORES, které podporují zavedení Průmyslu 4.0 do praxe při implementaci IS FLORES, patří zejména:

 

Funkce jádra ERP systému IS FLORES

 • oboustranná otevřenost systému a možnost výměny dat např. s výrobními zařízeními a stroji (xml, web services, csv, txt, export do pdf, rtf, odbc, podpora šablon v prostředí MS Office apod.);
 • nástroje komunikace (emailový klient, poštovní klient s možností konfigurace pro datovou schránku, interní vzkazy, funkce pro podporu komunikace s telefonní ústřednou callcentrum, propojení na SMS brány, možnost sdílení hyperlinku na záznam v IS, Blog – komunikace k dokladům IS FLORES);
 • procesnost (definice stavů, definice přechodů mezi stavy, odpovědné role a osoby, schvalování dokladů, definovatelné workflow, zásobníky práce, procesní motor, který např. umožní nastartovat výrobní proces či vyhodnotit neočekávanou událost v IS, uživatelské návody);
 • automatické a naplánované úlohy (zpracování dat a dokladů, zpracování pošty, automatizace výměny dat, automatické generování a ukládání či odesílání dat, automatické výpočty, uzávěrky, přepočty, exporty a importy a jiné);
 • kapacitní plánování výroby;
 • nástroje pro správu systému (skriptovací jazyk, editor sestav, SQL editor).
 

Volitelná rozšíření Jádra IS FLORES – Mobilní aplikace  

 • FLORES odvádění výroby (webová online aplikace přizpůsobená pro různé typy pracovišť od přípravy materiálu až po kontrolu kvality a balení);
 • FLORES odvádění docházky (včetně možnosti sledování přítomnosti pracovníka na pracovišti či u výrobního stroje);
 • FLORES on-line sklad (aplikace řízeného skladu v OS Android viz www.pdaflores.cz);
 • My.FLORES (CRM aplikace s možností schvalování dokladů na cestách pro OS Android a iOS);
 • iServis (hybridní online / offline aplikace pro servisní techniky v prostředí iOS);
 • iObchod (hybridní online / offline aplikace pro obchodní zástupce v prostředí iOS).
 

Volitelná rozšíření Jádra IS FLORES – Další možná rozšíření

 • nástroje MIS (Manažerské vyhodnocení iGATE, Reportingový nástroj BI – Business Intelligence);
 • pokročilé plánování výroby APS s možností automatického přeplánování na základě přijatých změn v odvolávkách a nově založených objednávkách;
 • komunikace s aplikací Balíkobot;
 • EDI komunikace;
 • FLORES e-shop (B2C či B2B portál);
 • aplikace Infocentrum;
 • podpora internetu věcí IoT;
 • podpora WebAPI.

Stále si nejste jisti, zda jsme schopni pokrýt vaše požadavky na Průmysl 4.0? Kontaktujte nás, máme řešení i pro vaši společnost! Navíc jsme připraveni vám poskytnout podporu pro získání či možnost čerpání prostředků z dotačních projektů.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00