Specifikace

Informační systém pro CRM a obchod

Správa kontaktů

Máte informace o svých zákaznících a dodavatelích na jednom místě? Jaký byl obrat u zákazníka letos v porovnání s loňským rokem? Jaké je u zákazníka aktuální saldo? Jaké z vašich produktů zákazník používá?

Kontakty v IS FLORES na tyto a mnohé další otázky umí odpovídat.

Evidence firem s napojením na ARES
Sledování historie firem
Evidence firemních provozoven
Evidence osob včetně možné vazby na více firem
Předcházení vzniku duplicit v evidencích
Digitální přílohy u firem, provozoven a osob (smlouvy, scany, dokumentace…)
Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS (objednávky, faktury, servisní zásahy…)
Automaticky napočítávané údaje o firmě z určených míst IS (obrat, saldo, průměrná splatnost…) a možnost jejich rozšíření
Podpora schvalovacího procesu nad novými záznamy
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost napojení na datovou schránku
Možnost synchronizace s MS Exchange a Kerio Connect
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Sledování obchodních případů

Má váš obchodní tým úplný přehled o obchodních příležitostech na jednom místě? Bude přítok peněz z nových zakázek odpovídat plánu?

Sledování obchodních případů v IS FLORES umožňuje trvalý přehled o stavu vašich obchodních případů. Poskytuje informace o plánovaném finančním objemu a pravděpodobnosti kontraktu v členění zákazník, obchodník, produkt a čas.

Jednoduché zadání stavu a finančního objemu obchodního případu
Vazba na obchodované produkty
Sledování data dalšího kontaktu a předpokládané realizace
Přímá vazba do CRM aktivit a úkolů včetně aktualizace obchodního případu přímo z CRM aktivity
Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS
Digitální přílohy (smlouvy, scany, dokumentace…)
Vizualizace pipeline formou aktivní plochy nebo iGate pohledu
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Úkoly

Jsou výsledkem Vašich obchodních porad úkoly pro jednotlivé členy Vašeho týmu? Potřebujete si poznamenat sami pro sebe úkol spojený se zákazníkem a konkrétním obchodním případem? Chcete, aby vyřízené úkoly automaticky generovali historii toho, co se u zákazníka v minulosti dělo?

Využívejte v IS FLORES CRM aktivity pro zaznamenání úkolů pro Vás a Vaše kolegy. Zadejte úkol ve vztahu k zákazníkovi, osobě s kterou jednáte a obchodnímu případu, kterého se týká. Poznamenejte si textově obsah úkolu a při jeho vyřízení jej přepněte do stavu vyřízeno a zapište výsledek.

Možnost kategorizace úkolů
Připojení úkolu k firmě, osobě, obchodnímu případu
Přidělení konkrétnímu řešiteli nebo roli (obchodník, servisní technik)
Stanovení termínu předpokládaného řešení a délky trvání
Zápis obsahu úkolu a následně způsob vyřešení
Automatické generování historie zákazníka/osoby dle řešených úkolů
Nastavení libovolného workflow nad úkolem jako ve zbytku systému
Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS
Možnost generování úkolu z obchodního případu a obchodních dokladů IS FLORES
Možnost změny stavu obchodního případu přímo při vyřízení úkolu (změna pipeline)
Digitální přílohy (smlouvy, scany, dokumentace…)
Vizualizace formou aktivní plochy nebo iGate pohledu
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
Možnost zápisu a řešení úkolů prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES
Možnost zobrazení úkolů v MS Outlook (při použití Sync.Today)

Kampaně

Oslovujete hromadně potenciální nebo stávající zákazníky formou hromadné korespondence nebo telemarketingem? Chcete při přípravě kampaně využít kontakty evidované v informačním systému? Chcete vidět, kdo byl v kampani osloven, kdo obvolán a kdo ještě nikoliv?

Použijte v IS FLORES kampaně pro hromadnou korespondenci, generování emailů nebo seznamů pro obvolání.

Možnost využít adresáře osob, firem a provozoven pro získání kontaktních údajů
Kampaně ve formě hromadné korespondence (tisk štítků)
Kampaně ve formě emailu (jednoduchý textový nebo html formát )
Možnost využití automaticky generovaných textů za použití výrazů a proměnných (oslovení, jméno apod.)
Kampaň ve formě seznamu pro obvolání telemarketingem
Sledování obvolaných/nedovolaných klientů

360°přehled o zákazníkovi/dodavateli

Potřebujete v kterýkoliv okamžik zjistit základní, ale i detailní informace o Vašem zákazníkovi? Jaká je průměrná splatnost faktur? Kolik aktuálně dluží? Jaký byl obrat v minulém roce/měsíci? Jaké jsou rozpracované obchodní případy a nahlášené servisní případy? Potřebujete přístup k těmto informacím kdykoliv a odkudkoliv?

Sledujte důležité informace na jedné obrazovce prostřednictvím agendy CRM dnes v rámci aplikace IS FLORES nebo prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES na Vašem tabletu nebo telefonu.

Vyhledávání firem, osob přes fulltext nebo telefonní číslo
Možnost napojení na telefonní ústřednu - zobrazení detailu firmy v rámci přijímaného hovoru, možnost vytočení čísla z IS FLORES
Zobrazení všech typů dokladů, které na firmu v IS FLORES vznikly v čase (objednávky, faktury, servisní zásahy…)
Možnost definice vlastních pohledů na zásadní informace o firmě (průměrná splatnost, obrat letos/loni…)
Zobrazení připojených dokumentů (např. smlouvy)
V My.FLORES navíc možnost napojení na definovaný pohled týkající se firmy (např. vývoj obratu v minulých obdobích přes různé komodity)
V My.FLORES možnost zobrazení adresy firmy/osoby na mapě
V My.FLORES možnost vytočení telefonu nebo napsání emailu
Zobrazení posledních CRM aktivit, úkolů a možnost jejich vyřízení

Aplikace My.FLORES

Jste často na cestách? Potřebujete mít informace o zákaznících vždy po ruce na tabletu nebo telefonu? Chcete mít po ruce přesnou adresu, telefonní číslo nebo aktuální smlouvu? Pořizujete si zápisky ze schůzek a chcete, aby byly k dispozici obratem také ve Vašem informačním systému?

Využijte naši mobilní aplikaci My.FLORES.

Nativní aplikace pro iOS a Android
Přímé zadání aktivity, nebo úkolu, vždy k firmě, provozovně a osobě
Možnost vytočení tel. čísla, odeslání emailu, nebo navigaci na adresu firmy či provozovny
Zobrazení aktuálních pohledávek za zákazníkem, průměrná splatnost, obrat v letošním a minulém roce
Zobrazení libovolných dalších údajů zadaných nebo vypočítaných na kartě zákazníka (např. platnost smlouvy, počet servisních zásahů v loňském roce…)
Možnost zobrazení digitálních příloh z IS FLORES (např. aktuální smlouva)
Možnost zobrazení iGate pohledu pro konkrétního zákazníka
Možnost zakázkového rozšíření zobrazovaných informací

Nabídkové řízení

Potřebujete mít přehled o nabídkách vystavených vašim zákazníkům za celé obchodní oddělení nebo jednotlivé obchodníky? Nabízíte služby, celé projekty, vlastní výrobky nebo zboží? Chcete vidět předpokládanou marži a co se na nabídkách v průběhu obchodního jednání změnilo? Zachyťte celý proces nabídkového řízení v IS FLORES s vazbou do projektů, CRM, obchodu a výroby.

Různé zdroje nákladových cen
Vazba na katalog artiklů nebo tzv. nabízených položek (prozatím neobchodované artikly)
Okamžité zobrazení předpokládané marže
Možnost tvorby nabídek bez vazby na katalog artiklů
Výpočet odhadované doby dodání dle dodacích lhůt dodavatelů a výroby
Sledování verzí nabídek a jejich vzájemné porovnání
Zdroj kalkulace projektu nebo jeho části
Specifikace výrobku formou varianty
Jednoduché převedení nabídky do zakázky
Rychlá detekce nabídek bez reakce
Podpora stavového workflow dokladu
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Poptávkové řízení k dodavateli

Začíná Váš nákupní proces oslovením více dodavatelů mezi kterými vyberete toho správného? Chcete mít podporu poptávkového řízení v systému s evidencí nabízených cen a termínů dodání? Mít možnost rovnou z připravené poptávky generovat objednávku k dodavateli?

Používejte v IS FLORES poptávky vydané s možností pohledu přes jednotlivé poptávky ke konkrétnímu dodavateli, tak přes artikly poptávané u různých dodavatelů včetně informace o cenách a termínech poskytnutých dodavateli.

Agenda poptávaných listů pro přípravu poptávaného sortimentu
Agenda poptávek vydaných realizujících samotné poptání sortimentu
Agenda poptávaných položek pro sledování nabídek jednotlivých oslovených dodavatelů (termíny a ceny)
Možnost vytvoření závazné objednávky za vítězným dodavatelem dle poptávky
Podpora stavového workflow dokladu
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Evidence smluv se zákazníky

Potřebujete se rychle orientovat ve smluvním vztahu, který máte uzavřen s Vaším zákazníkem? Chcete propojit informační systém s adresářovou strukturou nebo DMS systémem, kam si ukládáte digitální dokumenty? Nebo chcete evidovat smluvní vztah až do úrovně kontrahovaného zboží tak, aby bylo možné dané zboží pro zákazníka v patřičném období rezervovat?

Využijte IS FLORES pro generování unikátního identifikátoru smlouvy a propojení s adresářovou strukturou, kde máte uloženy veškeré smluvní dokumenty v digitální podobě. Nebo zaevidujte dlouhodobý kontrakt až do úrovně konkrétních artiklů, termínů a množství.

Definice formátu značení smluv (prefix, tělo, sufix) včetně automatického číslování
Evidence datum platnosti smlouvy, vazba na zákazníka, středisko…
Možnost evidence smluv v číselníku zakázek, obchodních případů nebo projektů, přesně dle potřeb implementace
Možnost dokazovat se ze všech ostatních dokladů IS FLORES na smlouvu - následně možnost zobrazit související doklady se smlouvou na jednom místě
Možnost vyhodnocení výsledovky smlouvy v případě potřeby
Podpora stavového workflow nad smlouvou
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost napojení na vizuální formulářový doplněk zobrazující konkrétní adresář smlouvy nebo webový prostor (DMS systém, Sharepoint apod.)
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Rezervace – smluvní blokace

Jste smluvně vázáni vůči Vašim zákazníkům ohledně dodávek zboží na delší časové období (kvartál/rok…) a potřebujete toto zboží v určeném období pro takové zákazníky blokovat, aby zboží nemohlo být vyskladněno pro běžné zákazníky bez smlouvy? Chcete smlouvy čerpat systémem odvolávek?

Evidence rezervovaného množství a termínu rezervace od-do ke každému řádku objednávky přijaté
Rezervace mají prioritu, objednávku pro VIP zákazníka tak lze expedovat přednostně
Rezervace tvoří blokační frontu i na artikly, které aktuálně nejsou skladem. Po příjmu se uspokojují objednávky podle vzniku data rezervace. Nehrozí tedy, že si obchodníci vzájemně "vykrádají" zboží
Pokud zboží nepotřebuji hned, nastavím datum rezervace od na datum požadované expedice. Tím pádem neblokuji hned, ale až v okamžiku platnosti rezervace
Princip budoucích rezervací se používá pro smlouvy. Takto je garantováno, že v okamžiku odvolávky je na skladě dostatečná dispozice

Správa artiklů

Evidujete u zboží více měrných jednotek? Potřebujete skladovou evidenci přes čárové kódy? Je pro Vás důležité mít pořádek v katalogu artiklů? Potřebujete schvalovací řízení nad novou kartou artiklu nebo výrobku? Chcete mít kromě základních údajů o artiklu uloženou i dokumentaci v podobě souborů různého formátu? Je pro Vás cenná informace o tom, kdo a co přesně na kartě artiklu změnil?

Kromě řešení výše uvedených otázek nabízí IS FLORES rozsáhlou funkčnost nad agendou artiklů nebo nabízených položek tak, aby bylo možné realizovat obchodní a výrobní procesy firmy a to i s ohledem na legislativní kritéria daných procesů.

Rozsáhlé možnosti vyhledání karty artiklu vč. fulltextu
Rychlé filtry na používané karty, karty skladem, karty výrobků, apod.
Možnost stromové organizace pomocí skladového menu
Evidence všech typů artiklu nejen skladových karet, ale i služeb, obalů, apod.
Karta může být jednoduchá, nebo evidovat šarže či sériová čísla
Průvodce pro zadání nové karty s kontrolou duplicit
Automatický návrh kódu artiklu
Možnost evidence více skladových jednotek, jejich rozměrů, hmotností a poměru vůči základní jednotce
Výpočet skladové ceny průměrem, pomocí cen šarží, nebo pevnou cenou. Případně zákaz výpočtu skladové ceny pro neskladové artikly
Rozdělení artiklů pro potřeby účtování na zboží, výrobky, polotovary, materiály, apod.
Zařazení artiklů do celního sazebníku pro potřeby Intrastatu a obchodu se 3. zeměmi
Datumově platné plánované skladové ceny pro ocenění pevnou skladovou cenou
Evidence záručních lhůt rozdělená na záruku pro firmy a pro soukromé osoby
Možnost připojení jednoho, či více obrázků
Datumové DPH sazby. Při změně sazby na artiklu se zjednoduší práce s doklady v rozhodném období.
Na dílčích kartách je přehled o stavech, cenách pořízení a aktuálních skladových cenách po jednotlivých skladech
Odběratelské kódy a názvy je možné evidovat a editovat na záložce Odběratele
Je možné evidovat dodavatelské značení, dodací lhůty, balení a ceny pořízení pro jednotlivé dodavatele
FLORES nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti tvorby prodejních cen. Je možné používat ceníky vč. datumových akcí, ceny pro konkrétní odběratele, odběratelů lze definovat dealerské slevy pro jednotlivé sortimentní skupiny, apod.
Ke kartě artiklu lze přidávat přílohy jako jsou katalogové listy, prohlášení o shodě, apod.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00