Specifikace

Informační systém pro logistiku a sklad

Realizace skladových pohybů

Chcete předcházet ležákům na skladě? Požadujete, aby systém skladníkům ukazoval, co ještě zbývá naskladnit dle odeslané objednávky dodavateli? Potřebujete na zboží sledovat šarže nebo sériová čísla? Potřebujete vidět, co zákazník objednal a bylo mu odesláno nebo mu zbývá odeslat? Potřebujte mít pod kontrolou proces vyskladňování?

Využijte libovolně nastavitelné workflow zpracování skladových dokladů tak, aby zpracování odpovídalo přesně  Vašim skladovým procesům, ale zároveň systém předešel nepořádku ve skladové evidenci. Sledujte, jaké zboží je již v procesu příjmu/výdeje a které již bylo naskladněno/vyskladněno.

Stavy skladových dokladů kopírující postupy ve skladu, přičemž k odepsání ze stavů dojde až po přechodu na finální stav
Aktivní menu jako podpora pro sledování zásobníků dokladů k zahájení vyskladnění, případně zobrazující počty dokladů v jednotlivých stavech (Probíhá, Balení, Expedice, apod.)
Řízení skladníků frontami dokladů - odpadá nutnost tisku interních dokladů
Vazba příjemky na objednávku vydanou, resp. výdejky na objednávku přijatou zabezpečí, že jednu věc nepřijmu / nevydám omylem opakovaně
Aktivní plocha jako prostředek pro zobrazení seznamu dokladů k vyskladnění
Logování času změn stavů se zobrazením doby trvání - vhodné pro hodnocení skladníků
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
Při patřičném nastavení systém vynutí zadání sériových čísel, nebo šarží na každý skladový doklad
Převod mezi sklady pomocí dvou dokladů ctí zodpovědnost  skladníka za svůj sklad
Kompletní podpora systému pro inventarizaci skladových zásob
Automatické ocenění skladových pohybů bez nutnosti zásahu skladníka

Polohované sklady

Nestačí Vám rozdělení na jednotlivé sklady? Potřebujte sledovat i přesnou pozici (např. regál) zboží na skladu? Chcete, aby Vám sklad navrhoval, kam zboží uskladnit podle obsazenosti pozic, nosnosti pozice či prostoru? Máte automatické zakladače a chcete je napojit na informační systém?

Využijte polohovaný sklad v IS FLORES a zrychlete dohledání zboží Vašim skladníkům ve velkém skladu.

Rozdělení skladu na jednotlivé pozice
Identifikace skladu, pozice, artiklu, šarže, sériového čísla čárovým kódem
Možnost kontroly maximální nosnosti a objemu pozice, návrh pozic kam má být naskladněno
Možnost fázování skladových pohybů - příprava příjmu a následně příjem na konkrétní pozice
Ideální ve spojení se čtečkami čárových kódů
Realizovatelnost napojení na automatické zakladače

Víceúrovňové vyskladňování

Objednávají Vaši zákazníci zboží ve více objednávkách? Potřebujete jim dodávku sloučit do jedné zásilky nebo naopak rozdělit do více? Nechcete tím komplikovat práci se skladovými doklady?

IS FLORES podporuje slučování a rozdělování vyskladňovacích skladových dokladů bez zásahu do původních skladových dokladů. Zlepšuje tak proces přípravy dokladů pro následné rozvozy a dodávky Vašim zákazníkům.

Slučování skladových výdejek do expedičních listů s evidencí kdo zboží k expedici přichystal
Slučování skladových výdejek do balících listů
Vazba mezi expedičním a balícím listem je m:n
Vazba na doklady dopravy - rozvozy
Velká volnost v zákaznické konfigurovatelnosti a využití
Volitelné workflow nad dokladem dle potřeb skladových procesů
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost tisku štítků včetně čárových kódů
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Obsluha skladu přes off-line čtečky čár.kódu

Potřebujete zrychlit obsluhu zákazníka? Chcete eliminovat chyby vzniklé špatnou identifikací artiklu? Víte, že pro Vás je zavedení čárových kódů nutností? Evidujete na artiklech šarže nebo sériová čísla a chcete zrychlit jejich zadání? Řešíte ve skladových pohybech i pozice?

Využijte off-line čtečky čárového kódu propojené s IS FLORES k rychlému zadání objednávky/dodacího listu pro zákazníka nebo objednávky/příjemky na sklad. Připravujte rychle a přesně i inventurní soupisky.

Aplikace optimalizovaná pro běh na off-line čtečce
Synchronizátor v IS FLORES zajišťující export (katalog artiklů, čárových kódů, měrných jednotek…)
Synchronizátor v IS FLORES zajišťující import (objednávky, dodací listy, příjemky, inventurní soupisky)
Podpora více čárových kódů pro jeden artikl
Podpora evidence šarží/sériových čísel
Podpora pozic na skladu
Možnost rozšíření o evidenci majetku
Podpora pro evidenci montáže - zadávám co a následně z čeho montuji
Přehledné zobrazení nezpracovaných položek ve čtečce
Vysoká konfigurovatelnost  v prostředí zákazníka

Obsluha skladu přes on-line čtečky čár.kódu

Je pro Vás rychlost procesu vyskladnění a naskladnění klíčová? Obchodujete rozsáhlý sortiment zboží a je pro Vás zásadní správná identifikace artiklu? Skladujete zboží na velké ploše a na mnoha pozicích? Potřebujete on-line zápis skladových pohybů do systému, aby naskladňované zboží bylo okamžitě k dispozici a zároveň informace při blokaci zboží pro zákazníka byla vždy správná?

Připojte k informačnímu systému FLORES bezdrátové on-line čtečky čárového kódu s aplikací FLORES on-line sklad, které poskytují skladníkům ideální ergonomické prostředí pro vyřizování skladových dokladů s okamžitou dostupností informací z informačního systému.

Samostatná aplikace FLORES on-line sklad navržená přímo pro prostředí mobilní čtečky zajišťující perfektní ergonomii ovládání
On-line komunikace s IS FLORES prostřednictvím webových služeb pro zachování konzistentních dat
Okamžitá informace o nových příkazech k vyskladnění na čtečce
Okamžitá informace o dokladech realizovaných ve čtečce v IS FLORES
Podpora procesů naskladnění, vyskladnění a přeskladnění a to včetně obsluhy pozicovaného skladu
Zobrazení detailního popisu a obrázku vyhledávané položky pro přesnější orientaci
Podpora tisku expedičních štítků, pokud jsou odlišné od skladových
Podpora více čárových kódů pro jeden artikl
Možnost úpravy aplikace přesně dle skladových procesů u zákazníka
Dodání mobilního terminálu PDA FLORES s OS Android přímo od implementátora IS FLORES
Možnost práce s mobilním terminálem přes Wi-Fi nebo mobilní data (vložená SIM karta)

Průběžné oceňování skladových pohybů

Přesná marže za uskutečněný obchod? Nebo dokonce za konkrétní obchodovaný artikl? Přesně oceněný výrobek nebo polotovar dle materiálových a ostatních nákladových položek? Průběžně a ne až na konci měsíce?

IS FLORES disponuje jedinečnými mechanismy pro přesně a průběžné ocenění skladových pohybů. Nezadávejte na příjmu ceny dvakrát, ale jen jednou na fakturách přijatých. Nenechte se zaskočit situacemi, kdy Vám dodavatel fakturuje dodaný artikly ve dvou fakturách, protože to jeho systém tak zařídil. Sledujte marži na řádku prodejního dokladu, na celém dokladu a v prodejních reportech v kumulaci. Oceňte výrobu přes všechny úrovně ihned, jakmile máte k dispozici vstupní informace.

Unikátní systém oceňovacích dávek zajišťující umožňující přesné ocenění skladových dokladů
Průběžné oceňování skladu pro možnost Vašeho okamžitého rozhodování
Skladová cena FIFO, průměr a pevná cena
Naprostý soulad prvotních dokladů skladu a fakturace s účetními doklady - nevznikají žádné rozdíly
Podpora rozpouštění vedlejších nákladů do skladové ceny
Přesné ocenění výrobku a polotovaru, podpora přesného účtování o nedokončené výrobě
Přehledné zobrazení neuzavřených, či jinak problematických dokladů po provedení ocenění

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00