Specifikace

Informační systém pro management a ekonomiku

Dashboardy

Potřebujete rychle a přehledně zobrazit klíčové ukazatele o firmě její divizi nebo středisku? Zobrazovat porovnání plánu/skutečnosti, trendy a dnešní stav? Je pro vás důležité, aby byly tyto ukazatele dostupné odkudkoliv a kdykoliv? Nebo je pro Vás ideální představa aktivního zasílání reportů do emailu?

Pro přístup k dashboardům a jejich tvorbu využijte nástroj iGate, který je webovou aplikací, která umožňuje prezentaci formou grafů, tabulek, KPI ukazatelů v rámci Vašeho webového prohlížeče, ať už jste kdekoliv. Umožní přístup nejen k datům IS FLORES, ale i ostatním datovým zdrojů z Vašich další informačních systémů nebo databází včetně zdrojů dat v MS Excel. Vás správce IS zároveň dostává kompletní nástroj pro tvorbu nových reportů za použití existujících komponent. A to vše bez potřeby dalšího softwaru, vše je integrováno ve webové aplikaci iGate.

Report pohledávky v čase se strukturou splatné do 7-mi dnů, za více jak 7 dnů, po splatnosti 1-10 dnů, 11-30 nebo více
Report závazky v čase s rozpadem na závazky z obchodního styku, mzdy, odvody, DPH, a ostatní závazky vůči zaměstnancům, opět s časovým dělením dle splatnosti
Cashflow
Informace o stavu pokladen a bankovních účtů
TOP 10 zákazníků dle obratu
Hospodářský výsledek
Výnosy a náklady
Možnost speciálních pohledů na data z výroby (např. materiálové zajištění konkrétního pracoviště, plnění denního/týdenního plánu, přehled plnění výrobních zakázek apod.)
Možnost speciálních pohledů na data z projektů (výsledovka projektu s možností rozpadu)
Prezentace dat formou obrazovek ve výrobě (slideshow)
Lze nastavit zasílání reportu emailem v PDF formátu v určeném intervalu (každý den, týden apod.)
Ochrana prostřednictvím práv na reporty

Analytické nástroje nad účetnictvím

Jste zvyklí používat MS Excel k tvorbě manažerských pohledů? Potřebujete kombinovat účetní data ze systému s daty z jiných zdrojů?

Využijte OLE doplněk IS FLORES do MS Excel, který Vám zprostředkuje on-line účetní data ze systému (zůstatek nebo obrat konkrétního účtu omezený za středisko, projekt…) a umožní Vám další práci s těmito daty.

Používáte tabulky, na které jste zvyklí
Máte vždy správná data z účetnictví
Odpadá potřeba člověka, který Vám data z účetnictví připraví
Ideální pro modelování dat a porovnávání plánu a skutečnosti
Přístup do dat je chráněn loginem uživatele

Finance

Pokladna - pokladní doklady a to i jako výstupní daňové doklady
Banka - bankovní výpisy, žádosti platebních příkazů, platební příkazy, opakované platby
Homebanking - napojení na elektronické bankovnictví bankovních ústavů
Ostatní doklady pro speciální finanční operace
Reporty nad pokladnou, bankou
Volitelné schvalovací workflow nad dokladem
Digitální přílohy (scany účtenek …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Platební nástroje

Vzájemný zápočet
Platební karty
Upomínky
Sankční faktury
Opravné daňové doklady
Dobropisy
Zálohy včetně vazeb na objednávky
Skonto
Jednoduché zobrazení stavu zaplacení každého placeného dokladu
Reporty pro přehled závazků i pohledávek
Volitelné workflow nad dokladem
Digitální přílohy (scany dokumentů …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Zahraničí

Kurzovní lístek s možností napojení na kurzy ČNB
Intrastat
Správa kurzových rozdílů
DRC
JSD

Majetek

Drobný majetek
Dlouhodobý majetek
Zařazení, vyřazení majetku
Daňové a účetní odpisy
Technické zhodnocení majetku
Evidence odpovědností a lokalit u karet majetku
Možnost inventarizace majetku za pomocí čteček čárového kódu
Digitální přílohy (scany dokladů pořízení …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Účetnictví

Možnost nastavení počátků účtů
Připravené a vlastní definice účetních předkontací pro automatické generování účetních vět dle původních dokladů
Možnost účtování nejprve do žádostí
Podpora interních dokladů
Podpora párovacích skupin pro jednoduché rozklíčování saldokontních účtů
Účetní věta vždy s rozpadem přes osy firma, účet, středisko, zakázka, projekt, obchodní případ
Nástroj pro sestavení DPH přiznání dle aktuálně platné legislativy včetně podpory digitálního exportu
DPH v EU
Nástroje pro účtování o skladových pohybech
Podpora pro účtování vedlejších nákladů pořízení včetně možnosti zpětného dohledání rozpouštěných dokladů
Nástroje pro vnitropodnikové účtování
Účetní reporty a státem předepsané účetní výkazy
Možnost tvorby vlastních účetních výkazů v MS Excel nebo OpenOffice
Ochrana změny dat v podobě blokace a auditace

Personalistika

Evidence karet zaměstnanců spolu s údaji pro výpočet mezd, dále evidence úkolů a školení a svěřených pomůcek
Ukládání historických údajů u karty zaměstnance
Možnost exportu údajů zaměstnance do MS WORD (generování smluv nebo dodatků)
Digitální přílohy (pracovní smlouva, fotografie …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Mzdy

Evidence pracovních poměrů zaměstnanců
Mzdové listy
Nemocenské dávky
Nároky na dovolenou
Opakované či jednorázové srážky
Průměry
Doklady ELDP
Doklady ročního zúčtování daní

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00