Specifikace

Informační systém pro servis a služby

Správa servisovaných předmětů

Chcete mít přehled o zařízeních, které jste prodali svým zákazníkům? Vidět do kdy platí záruka, kde je zařízení umístěno a jaký je přepis pravidelných kontrol? Nebo kdy jste zařízení naposledy servisovali? Jsou pro Vás kvalitní poskytované servisní služby základem pro Vás byznys?

Sledujte servisované předměty v IS FLORES včetně všech potřebných informací o zařízení. Dispečer servisu a technik tak budou mít potřebné informace k dispozici a budou tak schopni poskytnou profesionální servis.

Evidence servisních zařízení včetně sériového čísla
Evidence data prodeje, platnosti záruky, umístění zařízení, period předepsaného servisu
Možnost automatického založení servisovaného předmětu v okamžiku jeho prodeje
Možnost sdružování zařízení do sestav
Podpora schvalovacího procesu nad novými záznamy
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Dostupnost i v mobilní aplikaci iServis pro techniky v terénu
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
Zobrazení historie servisů vč. spotřebovaného materiálu
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)

Servisní případ

Potřebujete zajistit profesionální příjem hlášených servisních případů? Chcete plánovat práci technikům na konkrétní dny a předat jim co nejvíce informací dostupných z historie servisu zařízení a hlášené chyby zákazníka? Chcete sledovat náklady na servisní případy v podobě spotřebovaného materiálu, času a ujetých km? Potřebujte automatizovat proces přípravy podkladů pro fakturaci servisních zásahů?

Evidujte nové servisní případy v IS FLORES, ideálně s vazbou na servisované zařízení. Komunikujte se zákazníkem prostřednictvím systému o jednotlivých fázích servisního případu. Zákazník bude vědět, na čem je. Přidělujte servisní případy jednotlivým technikům a plánujte jim tak práci. Umožněte zadání servisního listu prostřednictvím tabletu. Mějte tak podklady pro fakturaci včas a správně.

Rozdělení servisních případů na typy (např. servis, garanční servis, údržba, apod.)
Možnost vazby na servisovaný předmět, artikl, či pouze textový popis bez vazby - dáno typem servisního případu
Možnost přijetí předmětu na sklad
Evidence místa zásahu
Evidence plátce servisu
Termín přijetí servisu a požadovaného dokončení
Specifikace závady slovně nebo formou hodnoty z číselníku příp. kombinace
Možnost přípravy typických závad, vč. operací a materiálů vedoucích k jejich odstranění
Kalkulace předběžné ceny
Předpokládané platební podmínky
Přidělení technikovi změnou stavu a zodpovědné osoby
Fronta servisních případů pro jednotlivé techniky
Výkazy práce formou montážních listů
Výkaz formou použitého materiálu, práce a času
Distribuce servisních případů technikovi do mobilní aplikace iServis
Možnost pořízení výkazu práce (spotřebovaný materiál, čas, km) prostřednictvím mobilní aplikace iServis (i v režimu off-line)
Odeslání výkazů práce z terénu přímo do IS FLORES pro další zpracování
Podklady pro fakturaci včas a správně
V servisním dispečinku rychlý přehled o aktuálním stavu servisních případů
Zobrazení historie servisů nad servisovaným předmětem (vč. použitého materiálu)
Volitelné workflow nad servisním případem
Digitální přílohy (scany, fotografie, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Mobilní iServis

Realizujete většinu servisních zásahů v terénu? Potřebujete předat co nejjednodušeji Vašim techniků informaci o místě servisního zásahu, servisovaném zařízení a nahlášené závadě? Chcete zrušit papírové výkazy a nahradit je elektronickými? Řešíte servisní případy i s místech bez internetového připojení?

Mobilní aplikace iServis umožní distribuci servisních listů technikům v terénu včetně možnosti nahlížení do historie provedených servisů na servisovaných zařízeních. Dá technikům nástroj pro popis nalezené závady a postup jejího odstranění včetně použitých materiálů a stráveného času.

Napojení na modul servis v IS FLORES
Komunikace s IS FLORES přes zabezpečené rozhraní webových služeb
Zobrazení přidělených, rozpracovaných a hotových servisních listů
Navigace technika do místa servisu
Možnost nahlížení do historie servisovaných předmětů (zařízení)
Možnost výkazu práce formou popisu, výkazu použitého materiálu, času na cestě a čase stráveného opravou
Podpora výdeje materiálu z příručního skladu (auto)
Možnost podpisu zákazníka přímo na obrazovku tabletu a označení úrovně spokojenosti se servisem
Možnost automatického emailu zákazníkovi s připojeným servisním protokolem
Možnost práce off-line bez internetového připojení. Data se přenášejí až v okamžiku, kdy je připojení dostupné.
Automatická tvorba podkladů pro fakturaci z IS FLORES

Helpdesk – Infocentrum

Poskytujete Vašim zákazníkům servis? Chcete jim dát nástroj pro možnost zadání nového požadavku na servis kdykoliv a odkudkoliv? Chcete řídit frontu požadavků, přidělovat požadavky řešitelům a komunikovat se zákazníky přes jednotné rozhraní tak, abyste Vy i Váš zákazník vždy věděli, v jakém stavu jeho požadavek je?

Použijte webové rozhraní Infocentrum, které nabízí helpdeskový systém umožňující zadání nových požadavků a jejich následné zpracování Vašimi zaměstnanci včetně výkazu času stráveného na požadavku.

Webové rozhraní chráněné uživatelským jménem a heslem
Systém práv pro jednotlivé role (zákazník, technik, dispečer…) - zákazník vidí jen své požadavky
Možnost provozu bez připojení na IS FLORES
Možnost propojení s IS FLORES a využití dat pro fakturaci, správu fronty požadavků v rámci IS apod.
Možnost kategorizace požadavků
Sledování termínů požadavků (datum přijetí, datum plánovaného dokončení, datum další slíbené komunikace)
Podpora nastavení libovolného workflow požadavku (stavy na požadavku)
Komunikace přes email při změně na požadavku Infocentra
Možnost interní komunikace mezi Vašimi zaměstnanci při řešení požadavku
Možnost vykazování stráveného času na požadavku Vašimi zaměstnanci
Podpora digitálních příloh k požadavku (fotografie, dokumenty, screenshoty apod.)
Nezávislost na operačním systému a prohlížeči, kde je helpdeskový systém klienty používán
Statistiky požadavků - zobrazení počtu požadavků v jednotlivých stavech

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00