Specifikace

Informační systém pro výrobu a realizaci

Realizace objednávky přijaté

Chcete v každý okamžik znát odpověď na otázku – co zákazník objednal, co mu bylo dodáno a co vyfakturováno? Co zbývá dodat/vyfakturovat a v jakém množství? Chtějí po Vás Vaši zákazníci informaci o termínu dodání a vy jim chcete rychle a správně odpovědět? Potřebujete spolehlivou blokaci zboží/výrobků na skladě v požadovaných termínech? Je pro Vás důležité automatické generování požadavků na nákup materiálu pro objednané výrobky nebo zboží pro prodej? Nebo jen podle objednávky zákazníka chcete rovnou vytvořit objednávku k dodavateli?

Využijte jedinečného propojení dokladů prodeje mezi sebou a zorientujte se rychle ve stavu objednávky díky přehledným semaforům na řádku dokladu.

Vazba mezi řádky souvisejících dokladů a z ní plynoucí jasný přehled o plánu a skutečnosti realizace
Jednoznačná odpovědnost konkrétního uživatele, nebo role za každý doklad
Podpora částečných dodávek nebo přečerpání dodávek BEZ dopadu na původně zadaný doklad
Agendy pracující s řádky dokladů pro jednodušší přehled o objednaném a dodaném zboží
Přehledné zobrazení souvisejících souvisejících dokladů s možností prokliku na doklad
Průvodce pro vytváření souvisejících dokladů - již nikdy nezadávám stejnou věc dvakrát
Rezervace zboží s blokací na skladové zásoby
Množství a termín z řádku objednávky vstupuje automaticky do SCM jako požadavek na objednání
Informace o aktuálním stavu čerpání dokladu (dodání zboží a fakturace) s přehledným zobrazením pomocí semaforů
Příznak zaplánováno do výroby u objednávek na výrobky, nebo polotovary
Průvodce pro stanovení termínu dodání dle informací o dodavatelských lhůtách nebo plánu výroby
Možnost zadání více adres do hlavičky dokladu (fakturační, korespondenční, doručovací)
Podpora verzování objednávky formou revizí, následná možnost porovnání libovolných revizí
Podpora stavového workflow dokladu
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka

Opakují se Vám požadavky na stejné zboží u různých zákazníků? Chcete předejít tomu, aby zákazník, co objednal dříve nebyl předběhnut pozdější objednávkou a nechcete tím zatěžovat skladníky?

Určujte prioritu blokace dle pořadí došlých objednávek automaticky a určujte do kdy jsou rezervace platné. Nebudete tak zbytečně blokovat zboží, které zákazník nevyzvednul.

Evidence rezervovaného množství a termínu rezervace od-do ke každému řádku objednávky přijaté
Rezervace mají prioritu, objednávku pro VIP zákazníka tak lze expedovat přednostně
Rezervace tvoří blokační frontu i na artikly, které aktuálně nejsou skladem. Po příjmu se uspokojují objednávky podle vzniku data rezervace. Nehrozí tedy, že si obchodníci vzájemně "vykrádají" zboží
Pokud zboží nepotřebuji hned, nastavím datum rezervace od na datum požadované expedice. Tím pádem neblokuji hned, ale až v okamžiku platnosti rezervace
Princip budoucích rezervací se používá pro smlouvy. Takto je garantováno, že v okamžiku odvolávky je na skladě dostatečná dispozice

Výroba – Stanovení variant – doplnění kusovníku a TP

Máte sériovou výrobu? Vyrábíte různé varianty téhož výrobku? Nebo je Vaše výroba zakázková? Chcete kromě předepsaného materiálu/polotovarů potřebných pro výrobu sledovat i operace, které je třeba při výrobě odvést?

Evidujte ke kartám výrobků jednu nebo více variant, které tvoří předpis toho, co se má ve výrobě použít a v jakých operacích zpracovat. Definujte jednoznačný plán materiálové spotřeby a časové náročnosti operací. Kalkulujte cenu výrobku a předejděte tak ztrátové výrobě. U zakázkové výroby nechte jen základní předpis a doplňte je až před zahájením výroby.

Více variant TP k jednomu výrobku
Definice výrobku / výrobků, které výrobou vznikají včetně definice výpočtu výsledné skladové ceny
Definice jednotlivých operací, pracovišť a zdrojů
Definice různých typů časů operace (jednicový, přípravný…)
Definice režijních nákladů v operaci pro možnost kalkulace
Definice kusovníku s vazbou na operaci, ve které se má provést spotřeba
Plánovaný a skladový kalkulační vzorec pro stanovení plánované s skutečné ceny výrobku
Umožnění resp. zákaz editace operací a kusovníků na vzniklém výrobním příkazu
Stromové zobrazení variant
Podpora workflow nad variantou (typicky schválení nové varianty výrobku)
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Výroba – Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou

Je Vaše výroba nebo její část zakázková? Chcete sledovat stav řádku objednávky (konkrétního výrobku) až do úrovně rozpracovanosti ve výrobě?

Plánujte Vaši výrobu přímo ze zakázky zadané dle požadavků zákazníka. Určete termín dodání zákazníkovi dle průběžné doby výroby nebo dle kapacity zdrojů se zahrnutím rezervy obchodu a skladu. Sledujte stav dodání včetně stavu rozpracovanosti ve výrobě přímo na objednávce prostřednictvím grafických semaforů, které informují rychle o stavu výroby.

Možnost stanovit variantu výrobku v řádku objednávky zákazníka
Funkce pro stanovení termínu dodání dle různých strategií plánu (dle dodacích lhůt dodavatelů, dle průběžné doby výroby, kapacit apod.)
Funkce pro vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou přijatou včetně možnosti ověření dostupných kapacit a stanovení termínů výroby
Grafické semafory zobrazující stav vytvoření výrobních příkazů
Možnost procentuálního zobrazení stavu dokončení výroby pro řádek objednávky
Možnost jednoduchého otevření výrobních příkazů z objednávky

Výroba – Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance

Je Vaše výroba nebo její část spíše sériová? Jste zvyklí plánovat po sortimentu a v pravidelných intervalech? Evidujete výrobní dávky, po kterých se Vám vyplatí vyrábět? Držíte si minimum skladové zásoby u určitých výrobků/polotovarů?

Evidujte požadavky zákazníků prostřednictvím zadaných objednávek, rozdělte si výrobky dle sortimentu a úrovně výroby (polotovary určité úrovně) a generujte výrobní příkazy prostřednictvím nástrojů FLORES SCM. Výrobu tak zaplánujete přesně dle existujících požadavků, na nikoho nezapomenete a zároveň nevyrobíte zbytečnou zásobu na sklad.

Nástroj SCM bilance pro zjištění potřeby výroby polotovarů/výrobků dle informací z IS FLORES (stav skladu, požadavky zákazníků, požadavky na minimální skladovou zásobu apod.)
Zobrazení detailu skladového vývoje pro každý polotovar/výrobek (co tvoří požadavky)
Konfigurovatelné datové zdroje určující výpočet požadavků na výrobu
Možnost dodatečně ovlivnit zajišťované množství uživatelem
Funkce pro zajištění potřebného množství vytvořením výrobních příkazů
Možnost opakovaného spuštění např. pro účely zajištění polotovarů v různých úrovních zanoření

Výroba – Dílenské plánování

Chcete řídit Vaši výrobu operativně, den za dnem, týden za týdnem? Chybí Vám k tomu v informačním systému nástroje?

Dílenský plán v IS FLORES Vám umožní z již zaplánovaných výrobních příkazů sestavit plán na konkrétní den/týden pro dílnu/pracoviště. Umožní vám mezi jednotlivými plány přesouvat a měnit. Mějte výrobní procesy pod kontrolou.

Možnost stanovení krátkodobého plánu pro pracoviště a období
Funkce pro zařazení existujících výrobních operací/příkazů do dokladu dílenského plán
Možnost odvodu výroby nad konkrétním dílenským plánem
Průběžné zobrazování informací o plnění dílenského plánu
Podpora workflow nad dokladem
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Výroba – Objednání kooperace

Využíváte pro určité operace ve výrobě kooperanty? Nebo využíváte kooperanty v případě, že vlastní zdroje nestačí? Potřebujete ve správný okamžik kooperaci objednat a zaevidovat materiál odeslaný ke kooperaci? Je pro Vás důležité, aby výrobek obsahoval i cenu, za kterou kooperant práci provedl?

Evidujte již v předepsaných operacích výrobku ty operace, které jsou kooperované, nebo je označte jako kooperované až v případě potřeby. Generujte objednávku za kooperantem s vazbou na výrobní operaci. Převeďte materiál odeslaný kooperantovi na speciálním sklad. Oceňte následně kooperaci došlou fakturou vydanou a oceňte správně výrobek.

 
Předpis kooperovaných operací již v předpisu výroby, nebo až v okamžiku potřeby
Plánovaný kooperant je uveden již ve variantě TPV
Vazba operace a materiálu, který se do kooperace posílá
Funkce pro generování objednávky práce kooperanta, faktura k této objednávce automaticky navýší cenu výrobku
Funkce pro evidenci materiálu odeslaného kooperantovi
Započítání ceny práce kooperanta do ceny výrobku
Nástroje pro příjem hotového výrobku od kooperanta s přehledem kolik výrobků dodal a kolik ještě zbývá dodat
Přehledný tok materiálu a výrobků pomocí evidence na kooperačním skladu s automatickým návrhem převodky z materiálového skladu

Výroba – Odvod materiálu, hotových výrobků a práce

Je pro Vás důležité mít výrobu průběžně pod kontrolou a mít v každý okamžik dostupné informace o nákladech na výrobu? Chcete podpořit jednoduché odvádění spotřebovaného materiálu a času na dílně? Nechcete aby pracovníky na dílně brzdil informační systém v možnosti odvodu skutečně odvedené výroby?

Využijte možnosti odvádět materiál/výrobky a čas prostřednictvím jednoduchého webového formuláře ovladatelného přes dotykový display výrobního terminálu nebo prostřednictvím jednoduchého formuláře přímo v prostředí IS FLORES. K autentizaci pracovníka nebo výkazu opakované činnosti použijte čárový kód. Využijte stejné prostředí i pro evidenci docházky zaměstnance. Umožněte odvést i ten materiál, který momentálně informační systém z nějakého důvodu neeviduje. Shromážděte co nejvíce dat pro pozdější vyhodnocení.

Možnost odvodu nad výrobní operací, výrobním příkazem nebo dílenským plánem
Metoda odvodu času start-stop nebo po skončení
Různé strategie odvodu - materiál a výrobky zvlášť, materiál dle normy, odvod výrobku po odvodu poslední operace…
Identifikace odváděného materiálu/výrobku přes čárový kód
Rozdělení kompetencí odvodu mezi dělníka a mistra (dělník odvede "co má v ruce", případné konflikty s informačním systémem řeší mistr)
Oddělení záznamů o odvedené výrobě od skladových pohybů
Identifikace pracovníka přes čárový kód
Možnost odvodu výroby přes webové rozhraní aplikace FLORES odvádění výroby s optimalizovanou ergonomií pro konkrétní pracoviště
Možnost jednoduchého odvodu docházky pomocí webové aplikace FLORES odvádění docházky

Fakturace

Fakturujete na základě dodaného zboží nebo služeb? Potřebujete rychle vidět, co bylo dodáno, ale nebylo vyfakturováno? Fakturujete periodicky dle plánu? Chcete sledovat zádržné? Provádíte vyúčtování záloh? Nechcete spojovat fakturaci s prací skladníka?

Fakturujte s IS FLORES na základě objednávky, skladového dokladu nebo bez vazby na předchozí doklad. Oddělte proces fakturace od skladových procesů, nechte kompetence skladu ve skladu. Mějte rychle před o tom, co bylo a nebylo vyfakturováno. Nefakturujte omylem podruhé, co již vyfakturováno bylo. Používejte elektronickou fakturaci a šetřete tak svoje náklady.

Vytvoření faktury vydané jedním tlačítkem z objednávky přijaté, nebo výdejek
Kumulace více dokladů do jedné faktury
Možnost fakturace jednoho dokladu více fakturami při částečném plnění
Fakturace je možná v libovolné měně
Podmínky omezení nachystané pro jednoduchou filtraci dodaných a nevyfakturovaných výdejek
Jednoduché zobrazení seznamu dokladů, které je třeba vyfakturovat
Díky vazbám není možné omylem fakturovat jednu položku vícekrát
Přehledné semafory na hlavičce i řádcích dokladů (nefakturováno, částečně fakturováno a zcela fakturováno)
Přehledně zobrazená informace o stavu zaplacení
Možnost ruční fakturace služeb bez skladových dokladů, či bez objednávek přijatých
Reporty pro přehled saldokonta v sumaci za firmy, či ve struktuře 0, 30, 60, 90, … dní po splatnosti
Intrastat, souhrnné hlášení, zdroj výkazu DPH, apod.
Fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti
Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
Hromadné odesílání faktur přílohou emailu
Podpora ISDOC formátu a datových schránek
Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup – Údržba dodavatelského ceníku

Poskytují Vám dodavatelé aktuální ceníky v elektronické podobě? Chcete jejich obsah importovat do informačního systému, abyste měli aktuální dodavatelské značení, optimální objednací množství a mohli kalkulovat na jejich základě Vaši prodejní cenu? Chcete import provádět ve dvou fázích, aby se import nejprve nedotknul informací o nákupních cenách, které jsou evidovány v informačním systému a systém je používá při generování objednávek vydaných?

Použijte na míru nachystaný import dat z běžně dostupných datových formátů a importujte ceny do dodavatelského ceníku, odkud následně můžete vybrané karty převést do karet artiklů v podobě založení nových nebo aktualizace stávajících. Proveďte kalkulaci svých prodejních cen na základě aktualizovaných cen a používejte správné ceny na objednávkách vydaných.

Nákup – Objednání materiálu nebo zboží

Potřebujete aby Vašemu nákupnímu oddělení vznikaly automaticky požadavky na nákup dle objednávek zákazníků nebo plánu spotřebovávaného materiálu z výroby? Jsou artikly rozděleny do skupin za které jsou zodpovědní různí nákupčí? Evidujete minimální (a maximální) skladovou zásobu a optimální dodavatele na kartách artiklů?

Využijte FLORES SCM bilanci pro zjištění potřeby zajištění zboží či materiálu a využijte průvodce pro tvorbu objednávek vydaných. Pro detailní přehled pro konkrétní artikl si zobrazte SCM vývoj, abyste viděli jak se bude vyvíjet skladová zásoba v budoucnu a kdy dochází k případné krizi v dostupném množství. Nebo vytvořte objednávku přímo bez SCM v případě výjimečného nákupu nebo zajištění služeb u Vašich dodavatelů.

Možnost vytvoření objednávky vydané ručně, importem položek objednávky přijaté, nebo pomocí nástroje SCM Bilance
Automatické doplění nákupní ceny s dodavatelských informací z artiklu
SCM Bilance pracuje s různými zdroji zejména pak s množstvím na objednávkách přijatých, objednávkách vydaných, minimem a maximem na zvoleném skladu a v neposlední řadě s požadavky výroby
K SCM Bilanci existuje průvodce zajištěním, který k vypočtenému požadovanému množství k objednání
Možnost zadat termíny dodání ke každé položce zvlášť
V tisku objednávky lze zobrazit dodavatelský popis a kód
Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou objednávkou
Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup – Schválení objednávky

Chcete mít firemní finance pod kontrolou a chcete předejít plýtvání? Musí objednávky v určité výši nebo charakteru schvalovat více lidí?

Nastavte schvalovací proces pro objednávku vydanou a nastavte od jaké finanční výše je schvalování vyžadováno. Určete, kdo z firmy je účasten schvalovacího řízení. Využijte přirozené vlastnosti IS FLORES k zajištění schvalovacího workflow nad dokladem.

Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou objednávkou
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
Nastavení více schvalovatelů podle částky objednávky pomocí pravidel procesního motoru
Vodotisk při tisku neschválené objednávky
Aktivní menu jako podpora pro sledování zásobníků dokladů ke schválení
Aktivní plocha jako prostředek pro zobrazení seznamu dokladů ke schválení včetně detailních informací
Možnost schvalování objednávky prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES schvalování

Nákup – Kontrola plnění termínů

Jsou dodávky Vašich dodavatelů zpožděné? Ohrožuje to Vaši výrobu a dodávky Vašim zákazníkům? Chcete tomu předejít?

Evidujte na objednávkách slíbené termíny dodání a sledujte jejich plnění prostřednictvím pohledu přes řádky objednávek, které Vám jako roli/uživateli náleží.  Urgujte dodavatele včas. V rámci hodnocení dodavatelů porovnejte slíbený termín se skutečným datem dodávky.

Termín dodání na každém řádku objednávky
Evidence termínů dodání u řádků s postupnými dodávkami
Pomocná agenda Pohyby objednávek vydaných pro kontrolu termínů - vhodným omezením v této agendě získám seznam nedodaných položek, seznam artiklů v prodlení, seznam kde není potvrzen termín apod.
Možnost porovnání data příjmu z příjemky proti plánovanému termínu dodání
Stavy objednávek vydaných sloužící k rozlišení potvrzených termínů
Stavy objednávek pro urgování dodavatelů
Hromadná změna termínů dodání nad označenými položkami
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace)

Nákup – Zpracování faktury přijaté, ISDOC

Chcete mít k dispozici co nejpřesnější cashflow? Chcete vidět, jak se vyvíjejí Vaše závazky v čase? Potřebujete mít jasnou informaci o marži v prodeji a přesně oceněné materiálové vstupy ve výrobě a správné ceny výrobků?

Zadejte fakturu přijatou importem z již existující skladové příjemky nebo objednávky a zajistěte tak jednoznačnou vazbu mezi fakturou a příjemkou. Umožníte tak následně přesné ocenění všech skladových pohybů od příjmu až po spotřebu. Nebojte se postupných dodávek nebo více faktur k jednomu řádku příjemky. Využijte maximálně výhody unikátního systému oceňovacích dávek, který zajistí přesné ocenění Vašeho skladu. Budete mít přesnou informaci o získané marži při prodeji a přesné ocenění výrobků/polotovarů ve výrobě. Faktury za služby a další režie importujte ve formátu ISDOC a ušetřete tak práci Vašim účetním.

Možnost vytvořit fakturu přijatou z objednávky, příjemky nebo bez vazby (režijní doklady)
Grafické semafory zobrazující stav fakturace objednávky/příjemky pro doklad i jeho řádky
IS FLORES nabízí vždy zbývající množství z objednávky/příjemky k fakturaci
Jednoduché vytváření faktur k více objednávkám/příjemkám
Jednoznačná vazba řádku příjemky a faktury pro přesné ocenění příjmu na sklad a následných skladových pohybů
Podpora scénáře zadání "hlavičky" faktury a následně importu z příjemky/objednávky
Možnost vazby faktury s vedlejšími náklady na skladovou příjemku
Evidence plateb na dokladu (bankovní výpis, pokladna, zápočet, ostatní doklad)
Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
Podpora importu z ISDOC formátu
Předkontace pro rozličné způsoby zaúčtování dokladu včetně podpory podrozvahového účtování
Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
Digitální přílohy (scan originální faktury)
Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup – Aplikace My.FLORES Schvalování

Nechcete aby schvalovací proces nad dokladem brzdil jeho další zpracování? Potřebujete mít v každý okamžik dostupnou informaci o tom, jaké doklady čekají na Vaše schválení ať jste kdekoliv?

V rámci mobilní aplikace My.FLORES s aktivním modulem Schvalování je možné okamžitě vidět jaké doklady čekají na moje schválení, prohlédnout si obsah dokladu a doklad schválit/neschválit včetně uvedení důvodu rozhodnutí. A to na mobilu nebo tabletu na systému Android nebo iOS.

Napojení na agendu faktur vydaných, přijatých, poptávek a objednávek vydaných v IS FLORES
Komunikace s IS FLORES přes zabezpečené rozhraní webových služeb
Zobrazení fronty přidělených dokladů ke schválení podle přihlášeného uživatele
Fronty jsou rozděleny podle typu dokladů a je u nich uveden počet dokladů ke schválení
Schvalovaný doklad je zobrazen i s řádky a důležitými údaji z hlavičky
Možnost vyjadřování dalších schvalovatelů dokladů a zobrazování vyjádření hlavnímu schvalovateli
Možnost zobrazení příloh schvalovaného dokladu (scan)
Doklad lze schválit, nebo vrátit zpět s poznámkou

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00