Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Základní uživatelské rozhraní

Požadujete aby Váš informační systém nabízel uživatelům jen to, co jim náleží? Aby si uživatelé systému na všech pozicích práci v informačním systému nehledali, ale aby jim pomáhal ukázat to, co mají dnes/zítra/tento týden… řešit? Chcete, aby Vám systém průběžně ukazoval důležité informace o firmě jako celku, týmu nebo jednotlivci s možností detailního pohledu a editace dat? Mohou být výsledky vašich firemních dohod rovnou zapisovány do informačního systému?

 • Aktivní menu se zobrazením počtu záznamů ke zpracování
 • Aktivní plochy zobrazující důležité informace s možností prokliku do agendy (např. nezaplacené faktury, doklady k vychystání, otevřené obchodní případy - pipeline, apod.)
 • Procesní motor a interní vzkazy
 • Automatické generování reportů a jejich odesílání emailem
 • Editovatelné formuláře pro zjednodušení orientace a zadávání
 • Variantní formuláře umožňují editovat rozložení polí na formuláři, pořadí průchodu, případně pole z formuláře odstranit
 • Definovatelné panely umožní např. rychlé sumace částek na označených dokladech. V jejich definici je možné definovat dotazy i do jiných agend.
 • Omezení / filtrace s možností uložení masky a nastavení jako oblíbené
 • Editovatelné sloupečky s možností uložení masek. Uložené masky lze připojit k definici omezení
 • Fulltextové hledání, kde je možné nastavit vyhledávací pole
 • FLORES schránka pomáhá s filtry a umožňuje spouštět filtry přes více agend
 • Export a import záznamů z a do FLORES schránky. Možnost si "uschovat" složitěji vyfiltrované doklady
 • Export označených záznamů do Excelu a OpenOffice. Exportují se vždy vybrané/zobrazené sloupce
 • Označování záznamů a hromadné operace na takto označenou množinou
 • Možnost odeslání libovolného reportu emailem
 • Export reportu do PDF, RTF, PDF s digitálním podpisem, apod.
 • Současně otevřené agendy a přepínání mezi nimi
 • Intuitivní prohledávání aktivního menu jako v moderních operačních systémech

Procesní motor

Chcete dostávat pravidelně zprávu o fakturách po splatnosti nebo informaci o propadlých termínech, které byly slíbeny Vašim zákazníkům? Potřebujete zavést elektronické schvalování dokladů v systému? Je třeba některé situace eskalovat? Mění se Vaše firemní procesy často a potřebujete, aby se jim Váš informační systém uměl přizpůsobit?

 • Uživatelsky definovatelné stavové workflow integrované ke každému dokladu a záznamu v hlavních číselnících
 • Možnost nastavení podmínek pro konkrétní situace (např. nutnost schválení objednávky nad 100 tis. Kč)
 • Zobrazení všech situací pro roli/uživatele k řešení nyní na jednom místě s možností zobrazení patřičných souvisejících dokladů
 • Doklad může v jeden okamžik schvalovat více participantů s různými prioritami
 • Historie průchodů stavy včetně statistiky trvání každého přechodu
 • Automatické eskalace po vypršení časového intervalu při neřešení
 • Eskalace formou předání situace k řešení nadřízenému nebo jen zaslání informace o nastalé situaci
 • Notifikace emailem, interní zprávou, nebo SMS
 • Vznik události procesního motoru jako reakce na libovolnou akci v systému
 • Možnost rychlého zobrazení záznamů, které má přihlášený uživatel řešit (např. jaké faktury jsou po splatnosti, jaké výrobní příkazy nejsou řádně doplněny, aby mohla začít výroba apod.)
 • Vizuální zobrazení workflow pro daný typ dokladu včetně mapy odpovědností a standardní doby trvání jednotlivých stavů

Možnosti rozšíření datových struktur

Chcete v systému na kartě zákazníka/artiklu/výrobku nebo faktuře/objednávce/výrobním příkazu nebo jiných dokladech v systému evidovat svoje vlastní údaje, které systém standardně nenabízí? Chcete mít možnost vybírat z vlastního číselníku hodnot, zadávat dlouhý text nebo číslo?

IS FLORES nabízí nástroje pro rozšíření existujících datových struktur a definici nových.

 • Intuitivní rozhraní pro přidání nového pole a následné umístění do formuláře
 • Možnost přidání nového pole na libovolný objekt v IS FLORES (faktura, karta firmy apod.)
 • Podpora všech běžně dostupných datových typů (celé nebo desetinné číslo, řetězec, ano/ne hodnota apod.)
 • Evidence uživatelsky přidaných polí s možností editace vybraných údajů
 • Definice klíče a cizího klíče jedním kliknutím
 • Nastavení zda je pole filtrovatelné a zda se přes něj dá řadit seznam
 • Definice možností zadávání hodnoty - výběrem jedné hodnoty, přepínačem, výběrem více hodnot, výběrem z připojeného číselníku, apod.
 • Kontrola číselných hodnot definovaným rozsahem
 • Definice povinnosti vyplnění pole

Možnosti rozšíření funkčnosti

Potřebujete přizpůsobit systém přesně dle potřeb konkrétního pracovního místa? Připravit speciální rozhraní pro tvorbu dokladů, připravit rozhraní pro komunikaci s vašim strojním vybavením nebo jiným softwarem?

IS FLORES nabízí plně integrované prostředí pro vývoj speciálních funkcí včetně uživatelského rozhraní. Pro komunikaci se systémem zvenčí nabízí systém OLE rozhraní, stejně jako rozhraní webových služeb SOAP nebo REST.

 • Možnost vývoje vlastních funkcí v rámci skriptingu nad objekty IS FLORES (např. generování nových nebo změna stávajících dokladů)
 • Zařazení vlastních funkcí do prostředí konkrétní agendy IS FLORES (např. přidáním tlačítka)
 • Umístění vlastních funkcí do naplánovaných úloh pro jejich automatizované spuštění auto-serverem
 • Možnosti pro změny vizuálního rozhraní IS FLORES (tvorba vlastních zadávacích formulářů, změna stávajících)
 • Dostupnost široké škály tzv. háčků - bodů programu, na které lze připojit vlastní funkci - slouží např. pro situce, kdy je zapotřebí, aby systém provedl nějakou kontrolu před/po uložení dat, vygeneroval data v návaznosti na právě uložený doklad apod.
 • Vývoj vlastních webových služeb REST nebo SOAP ve stejném prostředí skriptingu, které lze následně volat v programech třetích stran (např. mobilní nebo webové aplikace)
 • OLE rozhraní
 • Široké možnosti propojení na externí HW a SW (např. napojení na různá snímací zařízení nebo naopak zařízení přijímací povely od IS FLORES)

Reporty a exporty

Požadujete vytvářet nebo upravovat stávající reporty v systému? Je pro Vás užitečné mít možnost definovat vlastní exporty do standardních formátů jako je XML nebo CSV?

V IS FLORES můžete použít plně integrovaný nástroj pro tvorbu exportů nad existujícími nebo vlastními datovými zdroji IS FLORES a umožnit tak elektronickou komunikaci s Vašimi dodavateli nebo zákazníky. Pro tvorbu exportů je použito stejného nástroje jakým jsou realizovány exporty na portály veřejné správy.

 • Vestavěný editor tiskových sestav umožnuje kromě základních úprav velikosti písem, volby fontů i pokročilé úpravy jako podmíněný tisk řádků, či celých oblastí, použití výrazových polí, případně zobrazení výsledku SQL dotazů
 • Možnost seskupování a agregací
 • Možnost použití vstupních parametrů tisku
 • Tvorba tisků pro různé formáty (A5/A4, štítky aj.)
 • Možnost definice reportu nad libovolně nadefinovaným datovým zdrojem IS FLORES
 • Export tiskové sestavy do nejpoužívanějších formátů (PDF, RTF, HTM, apod.)
 • Podpora digitálního podpisu
 • Odeslání tiskové sestavy přílohou emailu
 • Možnost naplánování spuštění exportu sestavy, nebo šablony exportu úlohou automatizačního serveru
 • Podpora tisku čárových kódů běžně dostupných typů bez nutnosti SW třetích stran
 • Vestavěný editor pro definici exportů využívající podobné principy jako editor tisků (datové zdroje apod.)
 • Možnost definice exportu do běžných formátů jako TXT, CSV nebo XML

iGate reporting

Manažerské pohledy formou grafů/tabulek/KPI ukazatelů/Pivot tabulky? Dostupné prostřednictvím webového prohlížeče na PC nebo tabletu/telefonu? S možností pravidelného/dávkového výpočtu? S plně integrovaným nástrojem pro samotnou definici reportů za využití nejmodernějších komponent? S možností napojit se na různé zdroje dat (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle, CSV, Excel, JSON…) a to i v rámci jediného reportu? Se systémem uživatelských práv?

 • Webové rozhraní pro definici nových reportů za použití existujících datových a vizuálních komponent
 • Serverová část realizována v JAVA bez platformního omezení (Windows, Linux…)
 • Bez nutnosti instalace dalšího SW na klienty
 • Dostupnost přes webový prohlížeč odkudkoliv (z PC, telefonu, tabletu)
 • Možnost široké škály datových zdrojů kombinovaných i v jednom reportu (např. Excel, JSON, MS SQL, Firebird, Oracle, PostgreSQL, MySQL…)
 • Možnost tvorby reportů kombinujících pohledy do Vašich různých IS a datových základen
 • Použitelnost pro slideshow prezentace ve společných firemních prostorách (dílna, výrobní linka, nákupní oddělení…)
 • Podpora interaktivních reportů (možnost prokliků do dalších reportů a detailů sumárních čísel)
 • Zobrazení dat formou běžně dostupných grafů nebo tabulek
 • Ideální pro zobrazení plánu a skutečnosti (jeden kombinovaný graf, dvě různé datové základny)
 • Komponenty pro tvorbu KPI ukazatelů (budíky a teploměry)
 • Možnost vytváření reportů se vstupními parametry (uživatel zadá např. datum od/do, hodnotu z číselníku apod.)
 • Formátování reportů prostřednictvím CSS stylů
 • Možnost využití cache pro rychlé zobrazení napočtených dat
 • Možnost definice plánovaných úloh (typicky pro nápočet dat nebo zasílání reportu formou emailu s PDF přílohou)
 • Autentizace uživatelů přes iGate, IS FLORES, Windows doménu, OpenID
 • Systém rolí a práv

Business Intelligence

Je pro Vás důležité analyzovat Vaše firemní data z mnoha pohledů? Nespokojíte se s pevně nadefinovanými pohledy a jsou pro Vás důležitější dynamicky modifikovatelné pohledy do dat přes mnoho vyhodnocovacích os, filtrů při sledování více kritérií? Stalo se meziročně něco s obratem určitého sortimentu zboží? Změnila se skupina zákazníků, která zboží odebírá?

FLORES Business Intelligence nabízí předdefinované datové kostky OLAP s možnostmi jejich analyzování dle všech definovaných kritérií. V případě potřeby je možno měnit i definice samotných datových kostek (přidání sledovaných kritérií, os nebo filtrů).

 • Možnost prohlížení dat BI prostřednictvím MS Excel při využití vlastností pro kontingenční tabulky
 • Libovolné sestavení pohledu skládáním os do řádků, sloupců a to i ve více úrovních
 • Libovolné filtrování pohledu přes vybrané prvky os
 • Vhodný prostředek pro zjišťování závislostí v datech a detailnější pohledy do dat
 • Možnost uložení vytvořeného pohledu lokálně, nebo globálně pro všechny uživatele
 • Dávkově aktualizovaná data v kostkách
 • Rychlé vyhodnocení díky předpočítaným agregovaným datům v kostkách
 • Silná serverová podpora pro optimální dostupnost dat v datových kostkách
 • Standardní kostky pro hlavní agendy jako Nákup, Prodej, Sklad, Účetnictví a CRM

SW architektura

Chcete mít možnost výběru, v jakém prostředí bude Váš informační systém provozován? Jste menší nebo větší firma? Již provozujete nějaký databázový stroj? Chcete disponovat zázemím moderního informačního systému s otevřeným rozhraním a stabilní serverovou základnou a plnou podporou na moderních pracovních stanicích? Provozujete webový portál nebo mobilní aplikace, které dokáží komunikovat s Vaším informačním systémem?

IS FLORES nabízí třívrstvou softwarovou architekturu. Na straně serveru tvoří základ databázový a aplikační server, v případě potřeby rozšířený o webový server zajišťující komunikaci prostřednictvím protokolů SOAP nebo REST. Dále pak server disponuje službou autoserveru, který realizuje spouštění naplánovaných úloh.

 • Operační systém Linux nebo Windows na straně serveru (aplikační server, databázový server)
 • Databázové stroje MS SQL Server, Firebird nebo Oracle
 • Oddělená klientská aplikace, databázový a aplikační server
 • Webové služby REST nebo SOAP
 • Automatizační server pro realizaci naplánovaných úloh
 • OLE server
 • Klientská aplikace spustitelná v prostředí Windows 7 a vyšších, případně v terminálovém provozu (Windows Terminal Server/RemoteApp nebo Citrix)
 • Možnost jednotné autentizace uživatelů v rámci Windows domény
 • Mobilní aplikace pro konkrétní uživatelské scénáře v prostředí Android nebo iOS

Plánované úlohy

Je zapotřebí v pravidelných intervalech kontrolovat určité doklady v systému? Nejsou požadavky Vašich zákazníků v prodlení? Je zapotřebí provádět pravidelný import nebo export dat do systému bez přímého zásahu uživatele?

V IS FLORES jsou pro tyto a mnohé další účely připraveny naplánované úlohy, kterým lze nastavit periodu opakování a konkrétní akci, kterou mají provést. Kromě standardních akcí může být spuštěna také speciální uživatelská funkce definovaná v rámci IS FLORES (např. na míru připravený import/export dat).

 • Definice opakování od jednorázového spuštění po opakování každou minutu
 • Záznam o provedení úlohy vč. výpisu případných chyb
 • Velký výběr standardních akcí jako je záloha dat, údržba fulltextového indexu, odeslání a příjmu emailů, přepočtu skladových cen a mnoha dalších
 • Možnost naplánovat spuštění skriptu, exportu dat, nebo sestavy
 • O spouštění se stará server, nedochází tak ke zpomalení práce na stanici

Bezpečnost systému

Je Vaše firma rozdělena do divizí nebo středisek? Je pro Vás důležité, aby data jednotlivých divizí byla přístupná jen jejím pracovníkům a ne ostatním? Používáte ve Vaší firemní síti pro ověřování přístupů uživatelů Windows Active Directory?

Nastavte systém chráněných objektů, aby uživatelé viděli jen to, co jim náleží a umožněte přístup do IS FLORES/My.FLORES/iGate prostřednictvím jednotného systému uživatelských účtů a hesel spravovaných v Active Directory.

 • Nastavení přihlášení do IS FLORES bez nutnosti zadávat heslo pokud je uživatel přihlášen do Windows domény
 • Role nesou uživatelská práva. Uživatelé jsou zařazení do rolí
 • Funkční práva omezují akce typu nový/změna/výmaz, nebo přístup do agend
 • Práva na záznam omezují záznamy v agendách. Např. nemám právo vidět doklady střediska Vedení, pak i když mám přístup do faktur, tak ty kde je na položce středisko Vedení vůbec nevidím
 • Práva lze pro jednoduchost do rolí dědit ze skupiny rolí
 • Speciální kategorii tvoří privilegia - speciálně vybrané akce v systému, např. záloha/obnova dat, export dat, obcházení práv na záznam, supervisor, apod.

Otevřenost systému

Je pro Vás důležité mít možnost systém neustále rozvíjet? Chcete zobrazovat některá data z IS na webu například svým zákazníkům nebo dodavatelům? Požadujete, aby Vaši zaměstnanci mohli některá data zadávat z terénu prostřednictvím mobilních aplikací na tabletu nebo telefonu?

 • Možnost tvorby webových služeb typu REST nebo SOAP v rámci IS FLORES pro čtení nebo zápis dat
 • Webové služby zajišťují bezpečný zápis nových a editaci stávajících dat v IS FLORES prostřednitvím byznys logiky uvnitř systému
 • Lze využít pro tvorbu mobilních aplikací na libovolné platformě (Android, iOS, Windows 10), webových aplikací nebo speciálních uživatelských aplikací realizovaných v moderních programovacích jazycích
 • Možnost tvorby datových pump mezi IS FLORES a ostatními systémy firmy (např. e-shop)
 • Možnost realizace specializovaných aplikací pro komunikaci s externím hardwarem nebo softwarem (např. skladové zakladače, výrobní linky aj.)
 • Dostupnost OLE rozhraní
Správa kontaktů
Sledování obchodních případů
Úkoly
Kampaně
360°přehled o zákazníkovi/dodavateli
Aplikace My.FLORES
Nabídkové řízení
Poptávkové řízení k dodavateli
Evidence smluv se zákazníky
Rezervace - smluvní blokace
Správa artiklů

Správa kontaktů

Máte informace o svých zákaznících a dodavatelích na jednom místě? Jaký byl obrat u zákazníka letos v porovnání s loňským rokem? Jaké je u zákazníka aktuální saldo? Jaké z vašich produktů zákazník používá?

Kontakty v IS FLORES na tyto a mnohé další otázky umí odpovídat.

 • Evidence firem s napojením na ARES
 • Sledování historie firem
 • Evidence firemních provozoven
 • Evidence osob včetně možné vazby na více firem
 • Předcházení vzniku duplicit v evidencích
 • Digitální přílohy u firem, provozoven a osob (smlouvy, scany, dokumentace…)
 • Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS (objednávky, faktury, servisní zásahy…)
 • Automaticky napočítávané údaje o firmě z určených míst IS (obrat, saldo, průměrná splatnost…) a možnost jejich rozšíření
 • Podpora schvalovacího procesu nad novými záznamy
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Dostupnost i v mobilní aplikaci My.FLORES
 • Možnost napojení na datovou schránku
 • Možnost synchronizace s MS Exchange a Kerio Connect
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Sledování obchodních případů

Má váš obchodní tým úplný přehled o obchodních příležitostech na jednom místě? Bude přítok peněz z nových zakázek odpovídat plánu?

Sledování obchodních případů v IS FLORES umožňuje trvalý přehled o stavu vašich obchodních případů. Poskytuje informace o plánovaném finančním objemu a pravděpodobnosti kontraktu v členění zákazník, obchodník, produkt a čas.

 • Jednoduché zadání stavu a finančního objemu obch.případu
 • Vazba na obchodované produkty
 • Sledování data dalšího kontaktu a předpokládané realizace
 • Přímá vazba do CRM aktivit a úkolů včetně aktualizace obch.případu přímo z CRM aktivity
 • Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS
 • Digitální přílohy (smlouvy, scany, dokumentace…)
 • Vizualizace pipeline formou aktivní plochy nebo iGate pohledu
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Úkoly

Jsou výsledkem Vašich obchodních porad úkoly pro jednotlivé členy Vašeho týmu? Potřebujete si poznamenat sami pro sebe úkol spojený se zákazníkem a konkrétním obchodním případem? Chcete, aby vyřízené úkoly automaticky generovali historii toho, co se u zákazníka v minulosti dělo?

Využívejte v IS FLORES CRM aktivity pro zaznamenání úkolů pro Vás a Vaše kolegy. Zadejte úkol ve vztahu k zákazníkovi, osobě s kterou jednáte a obchodnímu případu, kterého se týká. Poznamenejte si textově obsah úkolu a při jeho vyřízení jej přepněte do stavu vyřízeno a zapište výsledek.

 • Možnost kategorizace úkolů
 • Připojení úkolu k firmě, osobě, obchodnímu případu
 • Přidělení konkrétnímu řešiteli nebo roli (obchodník, servisní technik)
 • Stanovení termínu předpokládaného řešení a délky trvání
 • Zápis obsahu úkolu a následně způsob vyřešení
 • Automatické generování historie zákazníka/osoby dle řešených úkolů
 • Nastavení libovolného workflow nad úkolem jako ve zbytku systému
 • Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS
 • Možnost generování úkolu z obchodního případu a obchodních dokladů IS FLORES
 • Možnost změny stavu obchodního případu přímo při vyřízení úkolu (změna pipeline)
 • Digitální přílohy (smlouvy, scany, dokumentace…)
 • Vizualizace formou aktivní plochy nebo iGate pohledu
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Možnost zápisu a řešení úkolů prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES
 • Možnost zobrazení úkolů v MS Outlook (při použití Sync.Today)

Kampaně

Oslovujete hromadně potenciální nebo stávající zákazníky formou hromadné korespondence nebo telemarketingem? Chcete při přípravě kampaně využít kontakty evidované v informačním systému? Chcete vidět, kdo byl v kampani osloven, kdo obvolán a kdo ještě nikoliv?

Použijte v IS FLORES kampaně pro hromadnou korespondenci, generování emailů nebo seznamů pro obvolání.

 • Možnost využít adresáře osob, firem a provozoven pro získání kontaktních údajů
 • Kampaně ve formě hromadné korespondence (tisk štítků)
 • Kampaně ve formě emailu (jednoduchý textový nebo html formát )
 • Možnost využití automaticky generovaných textů za použití výrazů a proměnných (oslovení, jméno apod.)
 • Kampaň ve formě seznamu pro obvolání telemarketingem
 • Sledování obvolaných/nedovolaných klientů

360°přehled o zákazníkovi/dodavateli

Potřebujete v kterýkoliv okamžik zjistit základní, ale i detailní informace o Vašem zákazníkovi? Jaká je průměrná splatnost faktur? Kolik aktuálně dluží? Jaký byl obrat v minulém roce/měsíci? Jaké jsou rozpracované obchodní případy a nahlášené servisní případy? Potřebujete přístup k těmto informacím kdykoliv a odkudkoliv?

Sledujte důležité informace na jedné obrazovce prostřednictvím agendy CRM dnes v rámci aplikace IS FLORES nebo prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES na Vašem tabletu nebo telefonu.

 • Vyhledávání firem, osob přes fulltext nebo telefonní číslo
 • Možnost napojení na telefonní ústřednu - zobrazení detailu firmy v rámci přijímaného hovoru, možnost vytočení čísla z IS FLORES
 • Zobrazení všech typů dokladů, které na firmu v IS FLORES vznikly v čase (objednávky, faktury, servisní zásahy…)
 • Možnost definice vlastních pohledů na zásadní informace o firmě (průměrná splatnost, obrat letos/loni…)
 • Zobrazení připojených dokumentů (např. smlouvy)
 • V My.FLORES navíc možnost napojení na definovaný pohled týkající se firmy (např. vývoj obratu v minulých obdobích přes různé komodity)
 • V My.FLORES možnost zobrazení adresy firmy/osoby na mapě
 • V My.FLORES možnost vytočení telefonu nebo napsání emailu
 • Zobrazení posledních CRM aktivit, úkolů a možnost jejich vyřízení

Aplikace My.FLORES

Jste často na cestách? Potřebujete mít informace o zákaznících vždy po ruce na tabletu nebo telefonu? Chcete mít po ruce přesnou adresu, telefonní číslo nebo aktuální smlouvu? Pořizujete si zápisky ze schůzek a chcete, aby byly k dispozici obratem také ve Vašem informačním systému?

 • Nativní aplikace pro iOS a Android
 • Přímé zadání aktivity, nebo úkolu, vždy k firmě, provozovně a osobě
 • Možnost vytočení tel. čísla, odeslání emailu, nebo navigaci na adresu firmy či provozovny
 • Zobrazení aktuálních pohledávek za zákazníkem, průměrná splatnost, obrat v letošním a minulém roce
 • Zobrazení libovolných dalších údajů zadaných nebo vypočítaných na kartě zákazníka (např. platnost smlouvy, počet servisních zásahů v loňském roce…)
 • Možnost zobrazení digitálních příloh z IS FLORES (např. aktuální smlouva)
 • Možnost zobrazení iGate pohledu pro konkrétního zákazníka
 • Možnost zakázkového rozšíření zobrazovaných informací

Nabídkové řízení

Potřebujete mít přehled o nabídkách vystavených vašim zákazníkům za celé obchodní oddělení nebo jednotlivé obchodníky? Nabízíte služby, celé projekty, vlastní výrobky nebo zboží? Chcete vidět předpokládanou marži a co se na nabídkách v průběhu obchodního jednání změnilo? Zachyťte celý proces nabídkového řízení v IS FLORES s vazbou do projektů, CRM, obchodu a výroby.

 • Různé zdroje nákladových cen
 • Vazba na katalog artiklů nebo tzv. nabízených položek (prozatím neobchodované artikly)
 • Okamžité zobrazení předpokládané marže
 • Možnost tvorby nabídek bez vazby na katalog artiklů
 • Výpočet odhadované doby dodání dle dodacích lhůt dodavatelů a výroby
 • Sledování verzí nabídek a jejich vzájemné porovnání
 • Zdroj kalkulace projektu nebo jeho části
 • Specifikace výrobku formou varianty
 • Jednoduché převedení nabídky do zakázky
 • Rychlá detekce nabídek bez reakce
 • Podpora stavového workflow dokladu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Poptávkové řízení k dodavateli

Začíná Váš nákupní proces oslovením více dodavatelů mezi kterými vyberete toho správného? Chcete mít podporu poptávkového řízení v systému s evidencí nabízených cen a termínů dodání? Mít možnost rovnou z připravené poptávky generovat objednávku k dodavateli?

Používejte v IS FLORES poptávky vydané s možností pohledu přes jednotlivé poptávky ke konkrétnímu dodavateli, tak přes artikly poptávané u různých dodavatelů včetně informace o cenách a termínech poskytnutých dodavateli.

 • Agenda poptávaných listů pro přípravu poptávaného sortimentu
 • Agenda poptávek vydaných realizujících samotné poptání sortimentu
 • Agenda poptávaných položek pro sledování nabídek jednotlivých oslovených dodavatelů (termíny a ceny)
 • Možnost vytvoření závazné objednávky za vítězným dodavatelem dle poptávky
 • Podpora stavového workflow dokladu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Evidence smluv se zákazníky

Potřebujete se rychle orientovat ve smluvním vztahu, který máte uzavřen s Vaším zákazníkem? Chcete propojit informační systém s adresářovou strukturou nebo DMS systémem, kam si ukládáte digitální dokumenty? Nebo chcete evidovat smluvní vztah až do úrovně kontrahovaného zboží tak, aby bylo možné dané zboží pro zákazníka v patřičném období rezervovat?

Využijte IS FLORES pro generování unikátního identifikátoru smlouvy a propojení s adresářovou strukturou, kde máte uloženy veškeré smluvní dokumenty v digitální podobě. Nebo zaevidujte dlouhodobý kontrakt až do úrovně konkrétních artiklů, termínů a množství.

 • Definice formátu značení smluv (prefix, tělo, sufix) včetně automatického číslování
 • Evidence datum platnosti smlouvy, vazba na zákazníka, středisko…
 • Možnost evidence smluv v číselníku zakázek, obchodních případů nebo projektů, přesně dle potřeb implementace
 • Možnost dokazovat se ze všech ostatních dokladů IS FLORES na smlouvu - následně možnost zobrazit související doklady se smlouvou na jednom místě
 • Možnost vyhodnocení výsledovky smlouvy v případě potřeby
 • Podpora stavového workflow nad smlouvou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost napojení na vizuální formulářový doplněk zobrazující konkrétní adresář smlouvy nebo webový prostor (DMS systém, Sharepoint apod.)
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Rezervace - smluvní blokace

Jste smluvně vázáni vůči Vašim zákazníkům ohledně dodávek zboží na delší časové období (kvartál/rok…) a potřebujete toto zboží v určeném období pro takové zákazníky blokovat, aby zboží nemohlo být vyskladněno pro běžné zákazníky bez smlouvy? Chcete smlouvy čerpat systémem odvolávek?

 • Evidence rezervovaného množství a termínu rezervace od-do ke každému řádku objednávky přijaté
 • Rezervace mají prioritu, objednávku pro VIP zákazníka tak lze expedovat přednostně
 • Rezervace tvoří blokační frontu i na artikly, které aktuálně nejsou skladem. Po příjmu se uspokojují objednávky podle vzniku data rezervace. Nehrozí tedy, že si obchodníci vzájemně "vykrádají" zboží
 • Pokud zboží nepotřebuji hned, nastavím datum rezervace od na datum požadované expedice. Tím pádem neblokuji hned, ale až v okamžiku platnosti rezervace
 • Princip budoucích rezervací se používá pro smlouvy. Takto je garantováno, že v okamžiku odvolávky je na skladě dostatečná dispozice

Správa artiklů

Evidujete u zboží více měrných jednotek? Potřebujete skladovou evidenci přes čárové kódy? Je pro Vás důležité mít pořádek v katalogu artiklů? Potřebujete schvalovací řízení nad novou kartou artiklu nebo výrobku? Chcete mít kromě základních údajů o artiklu uloženou i dokumentaci v podobě souborů různého formátu? Je pro Vás cenná informace o tom, kdo a co přesně na kartě artiklu změnil?

Kromě řešení výše uvedených otázek nabízí IS FLORES rozsáhlou funkčnost nad agendou artiklů nebo nabízených položek tak, aby bylo možné realizovat obchodní a výrobní procesy firmy a to i s ohledem na legislativní kritéria daných procesů.

 • Rozsáhlé možnosti vyhledání karty artiklu vč. fulltextu
 • Rychlé filtry na používané karty, karty skladem, karty výrobků, apod.
 • Možnost stromové organizace pomocí skladového menu
 • Evidence všech typů artiklu nejen skladových karet, ale i služeb, obalů, apod.
 • Karta může být jednoduchá, nebo evidovat šarže či sériová čísla
 • Průvodce pro zadání nové karty s kontrolou duplicit
 • Automatický návrh kódu artiklu
 • Možnost evidence více skladových jednotek, jejich rozměrů, hmotností a poměru vůči základní jednotce
 • Výpočet skladové ceny průměrem, pomocí cen šarží, nebo pevnou cenou. Případně zákaz výpočtu skladové ceny pro neskladové artikly
 • Rozdělení artiklů pro potřeby účtování na zboží, výrobky, polotovary, materiály, apod.
 • Zařazení artiklů do celního sazebníku pro potřeby Intrastatu a obchodu se 3. zeměmi
 • Datumově platné plánované skladové ceny pro ocenění pevnou skladovou cenou
 • Evidence záručních lhůt rozdělená na záruku pro firmy a pro soukromé osoby
 • Možnost připojení jednoho, či více obrázků
 • Datumové DPH sazby. Při změně sazby na artiklu se zjednoduší práce s doklady v rozhodném období.
 • Na dílčích kartách je přehled o stavech, cenách pořízení a aktuálních skladových cenách po jednotlivých skladech
 • Odběratelské kódy a názvy je možné evidovat a editovat na záložce Odběratele
 • Je možné evidovat dodavatelské značení, dodací lhůty, balení a ceny pořízení pro jednotlivé dodavatele
 • FLORES nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti tvorby prodejních cen. Je možné používat ceníky vč. datumových akcí, ceny pro konkrétní odběratele, odběratelů lze definovat dealerské slevy pro jednotlivé sortimentní skupiny, apod.
 • Ke kartě artiklu lze přidávat přílohy jako jsou katalogové listy, prohlášení o shodě, apod.
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Realizace objednávky přijaté

Chcete v každý okamžik znát odpověď na otázku - co zákazník objednal, co mu bylo dodáno a co vyfakturováno? Co zbývá dodat/vyfakturovat a v jakém množství? Chtějí po Vás Vaši zákazníci informaci o termínu dodání a vy jim chcete rychle a správně odpovědět? Potřebujete spolehlivou blokaci zboží/výrobků na skladě v požadovaných termínech? Je pro Vás důležité automatické generování požadavků na nákup materiálu pro objednané výrobky nebo zboží pro prodej? Nebo jen podle objednávky zákazníka chcete rovnou vytvořit objednávku k dodavateli?

Využijte jedinečného propojení dokladů prodeje mezi sebou a zorientujte se rychle ve stavu objednávky díky přehledným semaforům na řádku dokladu.

 • Vazba mezi řádky souvisejících dokladů a z ní plynoucí jasný přehled o plánu a skutečnosti realizace
 • Jednoznačná odpovědnost konkrétního uživatele, nebo role za každý doklad
 • Podpora částečných dodávek nebo přečerpání dodávek BEZ dopadu na původně zadaný doklad
 • Agendy pracující s řádky dokladů pro jednodušší přehled o objednaném a dodaném zboží
 • Přehledné zobrazení souvisejících souvisejících dokladů s možností prokliku na doklad
 • Průvodce pro vytváření souvisejících dokladů - již nikdy nezadávám stejnou věc dvakrát
 • Rezervace zboží s blokací na skladové zásoby
 • Množství a termín z řádku objednávky vstupuje automaticky do SCM jako požadavek na objednání
 • Informace o aktuálním stavu čerpání dokladu (dodání zboží a fakturace) s přehledným zobrazením pomocí semaforů
 • Příznak zaplánováno do výroby u objednávek na výrobky, nebo polotovary
 • Průvodce pro stanovení termínu dodání dle informací o dodavatelských lhůtách nebo plánu výroby
 • Možnost zadání více adres do hlavičky dokladu (fakturační, korespondenční, doručovací)
 • Podpora verzování objednávky formou revizí, následná možnost porovnání libovolných revizí
 • Podpora stavového workflow dokladu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka

Opakují se Vám požadavky na stejné zboží u různých zákazníků? Chcete předejít tomu, aby zákazník, co objednal dříve nebyl předběhnut pozdější objednávkou a nechcete tím zatěžovat skladníky?

Určujte prioritu blokace dle pořadí došlých objednávek automaticky a určujte do kdy jsou rezervace platné. Nebudete tak zbytečně blokovat zboží, které zákazník nevyzvednul.

 • Evidence rezervovaného množství a termínu rezervace od-do ke každému řádku objednávky přijaté
 • Rezervace mají prioritu, objednávku pro VIP zákazníka tak lze expedovat přednostně
 • Rezervace tvoří blokační frontu i na artikly, které aktuálně nejsou skladem. Po příjmu se uspokojují objednávky podle vzniku data rezervace. Nehrozí tedy, že si obchodníci vzájemně "vykrádají" zboží
 • Pokud zboží nepotřebuji hned, nastavím datum rezervace od na datum požadované expedice. Tím pádem neblokuji hned, ale až v okamžiku platnosti rezervace
 • Princip budoucích rezervací se používá pro smlouvy. Takto je garantováno, že v okamžiku odvolávky je na skladě dostatečná dispozice

Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP

Máte sériovou výrobu? Vyrábíte různé varianty téhož výrobku? Nebo je Vaše výroba zakázková? Chcete kromě předepsaného materiálu/polotovarů potřebných pro výrobu sledovat i operace, které je třeba při výrobě odvést?

Evidujte ke kartám výrobků jednu nebo více variant, které tvoří předpis toho, co se má ve výrobě použít a v jakých operacích zpracovat. Definujte jednoznačný plán materiálové spotřeby a časové náročnosti operací. Kalkulujte cenu výrobku a předejděte tak ztrátové výrobě. U zakázkové výroby nechte jen základní předpis a doplňte je až před zahájením výroby.

 • Více variant TP k jednomu výrobku
 • Definice výrobku / výrobků, které výrobou vznikají včetně definice výpočtu výsledné skladové ceny
 • Definice jednotlivých operací, pracovišť a zdrojů
 • Definice různých typů časů operace (jednicový, přípravný…)
 • Definice režijních nákladů v operaci pro možnost kalkulace
 • Definice kusovníku s vazbou na operaci, ve které se má provést spotřeba
 • Plánovaný a skladový kalkulační vzorec pro stanovení plánované s skutečné ceny výrobku
 • Umožnění resp. zákaz editace operací a kusovníků na vzniklém výrobním příkazu
 • Stromové zobrazení variant
 • Podpora workflow nad variantou (typicky schválení nové varianty výrobku)
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou

Je Vaše výroba nebo její část zakázková? Chcete sledovat stav řádku objednávky (konkrétního výrobku) až do úrovně rozpracovanosti ve výrobě?

Plánujte Vaši výrobu přímo ze zakázky zadané dle požadavků zákazníka. Určete termín dodání zákazníkovi dle průběžné doby výroby nebo dle kapacity zdrojů se zahrnutím rezervy obchodu a skladu. Sledujte stav dodání včetně stavu rozpracovanosti ve výrobě přímo na objednávce prostřednictvím grafických semaforů, které informují rychle o stavu výroby.

 • Možnost stanovit variantu výrobku v řádku objednávky zákazníka
 • Funkce pro stanovení termínu dodání dle různých strategií plánu (dle dodacích lhůt dodavatelů, dle průběžné doby výroby, kapacit apod.)
 • Funkce pro vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou přijatou včetně možnosti ověření dostupných kapacit a stanovení termínů výroby
 • Grafické semafory zobrazující stav vytvoření výrobních příkazů
 • Možnost procentuálního zobrazení stavu dokončení výroby pro řádek objednávky
 • Možnost jednoduchého otevření výrobních příkazů z objednávky

Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance

Je Vaše výroba nebo její část spíše sériová? Jste zvyklí plánovat po sortimentu a v pravidelných intervalech? Evidujete výrobní dávky, po kterých se Vám vyplatí vyrábět? Držíte si minimum skladové zásaoby u určitých výrobků/polotovarů?

Evidujte požadavky zákazníků prostřednictvím zadaných objednávek, rozdělte si výrobky dle sortimentu a úrovně výroby (polotovary určité úrovně) a generujte výrobní příkazy prostřednictvím nástrojů FLORES SCM. Výrobu tak zaplánujete přesně dle existujících požadavků, na nikoho nezapomenete a zároveň nevyrobíte zbytečnou zásobu na sklad.

 • Nástroj SCM bilance pro zjištění potřeby výroby polotovarů/výrobků dle informací z IS FLORES (stav skladu, požadavky zákazníků, požadavky na minimální skladovou zásobu apod.)
 • Zobrazení detailu skladového vývoje pro každý polotovar/výrobek (co tvoří požadavky)
 • Konfigurovatelné datové zdroje určující výpočet požadavků na výrobu
 • Možnost dodatečně ovlivnit zajišťované množství uživatelem
 • Funkce pro zajištění potřebného množství vytvořením výrobních příkazů
 • Možnost opakovaného spuštění např. pro účely zajištění polotovarů v různých úrovních zanoření

Výroba - Dílenské plánování

Chcete řídit Vaši výrobu operativně, den za dnem, týden za týdnem? Chybí Vám k tomu v informačním systému nástroje?

Dílenský plán v IS FLORES Vám umožní z již zaplánovaných výrobních příkazů sestavit plán na konkrétní den/týden pro dílnu/pracoviště. Umožní vám mezi jednotlivými plány přesouvat a měnit. Mějte výrobní procesy pod kontrolou.

 • Možnost stanovení krátkodobého plánu pro pracoviště a období
 • Funkce pro zařazení existujících výrobních operací/příkazů do dokladu dílenského plán
 • Možnost odvodu výroby nad konkrétním dílenským plánem
 • Průběžné zobrazování informací o plnění dílenského plánu
 • Podpora workflow nad dokladem
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Výroba - Objednání kooperace

Využíváte pro určité operace ve výrobě kooperanty? Nebo využíváte kooperanty v případě, že vlastní zdroje nestačí? Potřebujete ve správný okamžik kooperaci objednat a zaevidovat materiál odeslaný ke kooperaci? Je pro Vás důležité, aby výrobek obsahoval i cenu, za kterou kooperant práci provedl?

Evidujte již v předepsaných operacích výrobku ty operace, které jsou kooperované, nebo je označte jako kooperované až v případě potřeby. Generujte objednávku za kooperantem s vazbou na výrobní operaci. Převeďte materiál odeslaný kooperantovi na speciálním sklad. Oceňte následně kooperaci došlou fakturou vydanou a oceňte správně výrobek.

 • Předpis kooperovaných operací již v předpisu výroby, nebo až v okamžiku potřeby
 • Plánovaný kooperant je uveden již ve variantě TPV
 • Vazba operace a materiálu, který se do kooperace posílá
 • Funkce pro generování objednávky práce kooperanta, faktura k této objednávce automaticky navýší cenu výrobku
 • Funkce pro evidenci materiálu odeslaného kooperantovi
 • Započítání ceny práce kooperanta do ceny výrobku
 • Nástroje pro příjem hotového výrobku od kooperanta s přehledem kolik výrobků dodal a kolik ještě zbývá dodat
 • Přehledný tok materiálu a výrobků pomocí evidence na kooperačním skladu s automatickým návrhem převodky z materiálového skladu

Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce

Je pro Vás důležité mít výrobu průběžně pod kontrolou a mít v každý okamžik dostupné informace o nákladech na výrobu? Chcete podpořit jednoduché odvádění spotřebovaného materiálu a času na dílně? Nechcete aby pracovníky na dílně brzdil informační systém v možnosti odvodu skutečně odvedené výroby?

Využijte možnosti odvádět materiál/výrobky a čas prostřednictvím jednoduchého webového formuláře ovladatelného přes dotykový display výrobního terminálu nebo prostřednictvím jednoduchého formuláře přímo v prostředí IS FLORES. K autentizaci pracovníka nebo výkazu opakované činnosti použijte čárový kód. Využijte stejné prostředí i pro evidenci docházky zaměstnance. Umožněte odvést i ten materiál, který momentálně informační systém z nějakého důvodu neeviduje. Shromážděte co nejvíce dat pro pozdější vyhodnocení.

 • Možnost odvodu nad výrobní operací, výrobním příkazem nebo dílenským plánem
 • Metoda odvodu času start-stop nebo po skončení
 • Různé strategie odvodu - materiál a výrobky zvlášť, materiál dle normy, odvod výrobku po odvodu poslední operace…
 • Identifikace odváděného materiálu/výrobku přes čárový kód
 • Rozdělení kompetencí odvodu mezi dělníka a mistra (dělník odvede "co má v ruce", případné konflikty s informačním systémem řeší mistr)
 • Oddělení záznamů o odvedené výrobě od skladových pohybů
 • Identifikace pracovníka přes čárový kód
 • Možnost odvodu výroby přes webové rozhraní s optimalizovanou ergonomií pro konkrétní pracoviště
 • Možnost jednoduchého odvodu docházky

Fakturace

Fakturujete na základě dodaného zboží nebo služeb? Potřebujete rychle vidět, co bylo dodáno, ale nebylo vyfakturováno? Fakturujete periodicky dle plánu? Chcete sledovat zádržné? Provádíte vyúčtování záloh? Nechcete spojovat fakturaci s prací skladníka?

Fakturujte s IS FLORES na základě objednávky, skladového dokladu nebo bez vazby na předchozí doklad. Oddělte proces fakturace od skladových procesů, nechte kompetence skladu ve skladu. Mějte rychle před o tom, co bylo a nebylo vyfakturováno. Nefakturujte omylem podruhé, co již vyfakturováno bylo. Používejte elektronickou fakturaci a šetřete tak svoje náklady.

 • Vytvoření faktury vydané jedním tlačítkem z objednávky přijaté, nebo výdejek
 • Kumulace více dokladů do jedné faktury
 • Možnost fakturace jednoho dokladu více fakturami při částečném plnění
 • Fakturace je možná v libovolné měně
 • Podmínky omezení nachystané pro jednoduchou filtraci dodaných a nevyfakturovaných výdejek
 • Jednoduché zobrazení seznamu dokladů, které je třeba vyfakturovat
 • Díky vazbám není možné omylem fakturovat jednu položku vícekrát
 • Přehledné semafory na hlavičce i řádcích dokladů (nefakturováno, částečně fakturováno a zcela fakturováno)
 • Přehledně zobrazená informace o stavu zaplacení
 • Možnost ruční fakturace služeb bez skladových dokladů, či bez objednávek přijatých
 • Reporty pro přehled saldokonta v sumaci za firmy, či ve struktuře 0, 30, 60, 90, … dní po splatnosti
 • Intrastat, souhrnné hlášení, zdroj výkazu DPH, apod.
 • Fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti
 • Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
 • Hromadné odesílání faktur přílohou emailu
 • Podpora ISDOC formátu a datových schránek
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup - Údržba dodavatelského ceníku

Poskytují Vám dodavatelé aktuální ceníky v elektronické podobě? Chcete jejich obsah importovat do informačního systému, abyste měli aktuální dodavatelské značení, optimální objednací množství a mohli kalkulovat na jejich základě Vaši prodejní cenu? Chcete import provádět ve dvou fázích, aby se import nejprve nedotknul informací o nákupních cenách, které jsou evidovány v informačním systému a systém je používá při generování objednávek vydaných?

Použijte na míru nachystaný import dat z běžně dostupných datových formátů a importujte ceny do dodavatelského ceníku, odkud následně můžete vybrané karty převést do karet artiklů v podobě založení nových nebo aktualizace stávajících. Proveďte kalkulaci svých prodejních cen na základě aktualizovaných cen a používejte správné ceny na objednávkách vydaných.

Nákup - Objednání materiálu nebo zboží

Potřebujete aby Vašemu nákupnímu oddělení vznikaly automaticky požadavky na nákup dle objednávek zákazníků nebo plánu spotřebovávaného materiálu z výroby? Jsou artikly rozděleny do skupin za které jsou zodpovědní různí nákupčí? Evidujete minimální (a maximální) skladovou zásobu a optimální dodavatele na kartách artiklů?

Využijte FLORES SCM bilanci pro zjištění potřeby zajištění zboží či materiálu a využijte průvodce pro tvorbu objednávek vydaných. Pro detailní přehled pro konkrétní artikl si zobrazte SCM vývoj, abyste viděli jak se bude vyvíjet skladová zásoba v budoucnu a kdy dochází k případné krizi v dostupném množství. Nebo vytvořte objednávku přímo bez SCM v případě výjimečného nákupu nebo zajištění služeb u Vašich dodavatelů.

 • Možnost vytvoření objednávky vydané ručně, importem položek objednávky přijaté, nebo pomocí nástroje SCM Bilance
 • Automatické doplění nákupní ceny s dodavatelských informací z artiklu
 • SCM Bilance pracuje s různými zdroji zejména pak s množstvím na objednávkách přijatých, objednávkách vydaných, minimem a maximem na zvoleném skladu a v neposlední řadě s požadavky výroby
 • K SCM Bilanci existuje průvodce zajištěním, který k vypočtenému požadovanému množství k objednání
 • Možnost zadat termíny dodání ke každé položce zvlášť
 • V tisku objednávky lze zobrazit dodavatelský popis a kód
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou objednávkou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup - Schválení objednávky

Chcete mít firemní finance pod kontrolou a chcete předejít plýtvání? Musí objednávky v určité výši nebo charakteru schvalovat více lidí?

Nastavte schvalovací proces pro objednávku vydanou a nastavte od jaké finanční výše je schvalování vyžadováno. Určete, kdo z firmy je účasten schvalovacího řízení. Využijte přirozené vlastnosti IS FLORES k zajištění schvalovacího workflow nad dokladem.

 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou objednávkou
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Nastavení více schvalovatelů podle částky objednávky pomocí pravidel procesního motoru
 • Vodotisk při tisku neschválené objednávky
 • Aktivní menu jako podpora pro sledování zásobníků dokladů ke schválení
 • Aktivní plocha jako prostředek pro zobrazení seznamu dokladů ke schválení včetně detailních informací
 • Možnost schvalování objednávky prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES

Nákup - Kontrola plnění termínů

Jsou dodávky Vašich dodavatelů zpožděné? Ohrožuje to Vaši výrobu a dodávky Vašim zákazníkům? Chcete tomu předejít?

Evidujte na objednávkách slíbené termíny dodání a sledujte jejich plnění prostřednictvím pohledu přes řádky objednávek, které Vám jako roli/uživateli náleží.  Urgujte dodavatele včas. V rámci hodnocení dodavatelů porovnejte slíbený termín se skutečným datem dodávky.

 • Termín dodání na každém řádku objednávky
 • Evidence termínů dodání u řádků s postupnými dodávkami
 • Pomocná agenda Pohyby objednávek vydaných pro kontrolu termínů - vhodným omezením v této agendě získám seznam nedodaných položek, seznam artiklů v prodlení, seznam kde není potvrzen termín apod.
 • Možnost porovnání data příjmu z příjemky proti plánovanému termínu dodání
 • Stavy objednávek vydaných sloužící k rozlišení potvrzených termínů
 • Stavy objednávek pro urgování dodavatelů
 • Hromadná změna termínů dodání nad označenými položkami
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace)

Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC

Chcete mít k dispozici co nejpřesnější cashflow? Chcete vidět, jak se vyvíjejí Vaše závazky v čase? Potřebujete mít jasnou informaci o marži v prodeji a přesně oceněné materiálové vstupy ve výrobě a správné ceny výrobků?

Zadejte fakturu přijatou importem z již existující skladové příjemky nebo objednávky a zajistěte tak jednoznačnou vazbu mezi fakturou a příjemkou. Umožníte tak následně přesné ocenění všech skladových pohybů od příjmu až po spotřebu. Nebojte se postupných dodávek nebo více faktur k jednomu řádku příjemky. Využijte maximálně výhody unikátního systému oceňovacích dávek, který zajistí přesné ocenění Vašeho skladu. Budete mít přesnou informaci o získané marži při prodeji a přesné ocenění výrobků/polotovarů ve výrobě. Faktury za služby a další režie importujte ve formátu ISDOC a ušetřete tak práci Vašim účetním.

 • Možnost vytvořit fakturu přijatou z objednávky, příjemky nebo bez vazby (režijní doklady)
 • Grafické semafory zobrazující stav fakturace objednávky/příjemky pro doklad i jeho řádky
 • IS FLORES nabízí vždy zbývající množství z objednávky/příjemky k fakturaci
 • Jednoduché vytváření faktur k více objednávkám/příjemkám
 • Jednoznačná vazba řádku příjemky a faktury pro přesné ocenění příjmu na sklad a následných skladových pohybů
 • Podpora scénáře zadání "hlavičky" faktury a následně importu z příjemky/objednávky
 • Možnost vazby faktury s vedlejšími náklady na skladovou příjemku
 • Evidence plateb na dokladu (bankovní výpis, pokladna, zápočet, ostatní doklad)
 • Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
 • Podpora importu z ISDOC formátu
 • Předkontace pro rozličné způsoby zaúčtování dokladu včetně podpory podrozvahového účtování
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
 • Digitální přílohy (scan originální faktury)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Nechcete aby schvalovací proces nad dokladem brzdil jeho další zpracování? Potřebujete mít v každý okamžik dostupnou informaci o tom, jaké doklady čekají na Vaše schválení ať jste kdekoliv?

V rámci mobilní aplikace My.FLORES s aktivním modulem Schvalování je možné okamžitě vidět jaké doklady čekají na moje schválení, prohlédnout si obsah dokladu a doklad schválit/neschválit včetně uvedení důvodu rozhodnutí. A to na mobilu nebo tabletu na systému Android nebo iOS.

 • Napojení na agendu faktur vydaných, přijatých, poptávek a objednávek vydaných v IS FLORES
 • Komunikace s IS FLORES přes zabezpečené rozhraní webových služeb
 • Zobrazení fronty přidělených dokladů ke schválení podle přihlášeného uživatele
 • Fronty jsou rozděleny podle typu dokladů a je u nich uveden počet dokladů ke schválení
 • Schvalovaný doklad je zobrazen i s řádky a důležitými údaji z hlavičky
 • Možnost vyjadřování dalších schvalovatelů dokladů a zobrazování vyjádření hlavnímu schvalovateli
 • Možnost zobrazení příloh schvalovaného dokladu (scan)
 • Doklad lze schválit, nebo vrátit zpět s poznámkou
Realizace skladových pohybů
Polohované sklady
Víceúrovňové vyskladňování
Obsluha skladu přes off-line čtečky čár.kódu
Obsluha skladu přes on-line čtečky čár.kódu
Průběžné oceňování skladových pohybů

Realizace skladových pohybů

Chcete předcházet ležákům na skladě? Požadujete, aby systém skladníkům ukazoval, co ještě zbývá naskladnit dle odeslané objednávky dodavateli? Potřebujete na zboží sledovat šarže nebo sériová čísla? Potřebujete vidět, co zákazník objednal a bylo mu odesláno nebo mu zbývá odeslat? Potřebujte mít pod kontrolou proces vyskladňování?

Využijte libovolně nastavitelné workflow zpracování skladových dokladů tak, aby zpracování odpovídalo přesně  Vašim skladovým procesům, ale zároveň systém předešel nepořádku ve skladové evidenci. Sledujte, jaké zboží je již v procesu příjmu/výdeje a které již bylo naskladněno/vyskladněno.

 • Stavy skladových dokladů kopírující postupy ve skladu, přičemž k odepsání ze stavů dojde až po přechodu na finální stav
 • Aktivní menu jako podpora pro sledování zásobníků dokladů k zahájení vyskladnění, případně zobrazující počty dokladů v jednotlivých stavech (Probíhá, Balení, Expedice, apod.)
 • Řízení skladníků frontami dokladů - odpadá nutnost tisku interních dokladů
 • Vazba příjemky na objednávku vydanou, resp. výdejky na objednávku přijatou zabezpečí, že jednu věc nepřijmu / nevydám omylem opakovaně
 • Aktivní plocha jako prostředek pro zobrazení seznamu dokladů k vyskladnění
 • Logování času změn stavů se zobrazením doby trvání - vhodné pro hodnocení skladníků
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Při patřičném nastavení systém vynutí zadání sériových čísel, nebo šarží na každý skladový doklad
 • Převod mezi sklady pomocí dvou dokladů ctí zodpovědnost  skladníka za svůj sklad
 • Kompletní podpora systému pro inventarizaci skladových zásob
 • Automatické ocenění skladových pohybů bez nutnosti zásahu skladníka

Polohované sklady

Nestačí Vám rozdělení na jednotlivé sklady? Potřebujte sledovat i přesnou pozici (např. regál) zboží na skladu? Chcete, aby Vám sklad navrhoval, kam zboží uskladnit podle obsazenosti pozic, nosnosti pozice či prostoru? Máte automatické zakladače a chcete je napojit na informační systém?

Využijte polohovaný sklad v IS FLORES a zrychlete dohledání zboží Vašim skladníkům ve velkém skladu. 

 • Rozdělení skladu na jednotlivé pozice
 • Identifikace skladu, pozice, artiklu, šarže, sériového čísla čárovým kódem
 • Možnost kontroly maximální nosnosti a objemu pozice, návrh pozic kam má být naskladněno
 • Možnost fázování skladových pohybů - příprava příjmu a následně příjem na konkrétní pozice
 • Ideální ve spojení se čtečkami čárových kódů
 • Realizovatelnost napojení na automatické zakladače

Víceúrovňové vyskladňování

Objednávají Vaši zákazníci zboží ve více objednávkách? Potřebujete jim dodávku sloučit do jedné zásilky nebo naopak rozdělit do více? Nechcete tím komplikovat práci se skladovými doklady?

IS FLORES podporuje slučování a rozdělování vyskladňovacích skladových dokladů bez zásahu do původních skladových dokladů. Zlepšuje tak proces přípravy dokladů pro následné rozvozy a dodávky Vašim zákazníkům.

 • Slučování skladových výdejek do expedičních listů s evidencí kdo zboží k expedici přichystal
 • Slučování skladových výdejek do balících listů
 • Vazba mezi expedičním a balícím listem je m:n
 • Vazba na doklady dopravy - rozvozy
 • Velká volnost v zákaznické konfigurovatelnosti a využití
 • Volitelné workflow nad dokladem dle potřeb skladových procesů
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost tisku štítků včetně čárových kódů
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Obsluha skladu přes off-line čtečky čár.kódu

Potřebujete zrychlit obsluhu zákazníka? Chcete eliminovat chyby vzniklé špatnou identifikací artiklu? Víte, že pro Vás je zavedení čárových kódů nutností? Evidujete na artiklech šarže nebo sériová čísla a chcete zrychlit jejich zadání? Řešíte ve skladových pohybech i pozice?

Využijte off-line čtečky čárového kódu propojené s IS FLORES k rychlému zadání objednávky/dodacího listu pro zákazníka nebo objednávky/příjemky na sklad. Připravujte rychle a přesně i inventurní soupisky.

 • Aplikace optimalizovaná pro běh na off-line čtečce
 • Synchronizátor v IS FLORES zajišťující export (katalog artiklů, čárových kódů, měrných jednotek…)
 • Synchronizátor v IS FLORES zajišťující import (objednávky, dodací listy, příjemky, inventurní soupisky)
 • Podpora více čárových kódů pro jeden artikl
 • Podpora evidence šarží/sériových čísel
 • Podpora pozic na skladu
 • Možnost rozšíření o evidenci majetku
 • Podpora pro evidenci montáže - zadávám co a následně z čeho montuji
 • Přehledné zobrazení nezpracovaných položek ve čtečce
 • Vysoká konfigurovatelnost  v prostředí zákazníka

Obsluha skladu přes on-line čtečky čár.kódu

Je pro Vás rychlost procesu vyskladnění a naskladnění klíčová? Obchodujete rozsáhlý sortiment zboží a je pro Vás zásadní správná identifikace artiklu? Skladujete zboží na velké ploše a na mnoha pozicích? Potřebujete
on-line zápis skladových pohybů do systému, aby naskladňované zboží bylo okamžitě k dispozici a zároveň informace při blokaci zboží pro zákazníka byla vždy správná?

Připojte k informačnímu systému FLORES bezdrátové on-line čtečky čárového kódu, která poskytují skladníkům ideální ergonomické prostředí pro vyřizování skladových dokladů s okamžitou dostupností informací z informačního systému.

 • Samostatná aplikace navržená přímo pro prostředí čtečky zajišťující perfektní ergonomii ovládání
 • On-line komunikace s IS FLORES prostřednictvím webových služeb pro zachování konzistentních dat
 • Okamžitá informace o nových příkazech k vyskladnění na čtečce
 • Okamžitá informace o dokladech realizovaných ve čtečce v IS FLORES
 • Podpora procesů naskladnění, vyskladnění a přeskladnění a to včetně obsluhy pozicovaného skladu
 • Zobrazení detailního popisu a obrázku vyhledávané položky pro přesnější orientaci
 • Podpora tisku expedičních štítků, pokud jsou odlišné od skladových
 • Podpora více čárových kódů pro jeden artikl
 • Možnost úpravy aplikace přesně dle skladových procesů u zákazníka
 • Dodání mobilního terminálu PDA FLORES s OS Android přímo od implementátora IS FLORES

Průběžné oceňování skladových pohybů

Přesná marže za uskutečněný obchod? Nebo dokonce za konkrétní obchodovaný artikl? Přesně oceněný výrobek nebo polotovar dle materiálových a ostatních nákladových položek? Průběžně a ne až na konci měsíce?

IS FLORES disponuje jedinečnými mechanismy pro přesně a průběžné ocenění skladových pohybů. Nezadávejte na příjmu ceny dvakrát, ale jen jednou na fakturách přijatých. Nenechte se zaskočit situacemi, kdy Vám dodavatel fakturuje dodaný artikly ve dvou fakturách, protože to jeho systém tak zařídil. Sledujte marži na řádku prodejního dokladu, na celém dokladu a v prodejních reportech v kumulaci. Oceňte výrobu přes všechny úrovně ihned, jakmile máte k dispozici vstupní informace.

 • Unikátní systém oceňovacích dávek zajišťující umožňující přesné ocenění skladových dokladů
 • Průběžné oceňování skladu pro možnost Vašeho okamžitého rozhodování
 • Skladová cena FIFO, průměr a pevná cena
 • Naprostý soulad prvotních dokladů skladu a fakturace s účetními doklady - nevznikají žádné rozdíly
 • Podpora rozpouštění vedlejších nákladů do skladové ceny
 • Přesné ocenění výrobku a polotovaru, podpora přesného účtování o nedokončené výrobě
 • Přehledné zobrazení neuzavřených, či jinak problematických dokladů po provedení ocenění
Správa servisovaných předmětů
Servisní případ
Mobilní iServis
Helpdesk - Infocentrum

Správa servisovaných předmětů

Chcete mít přehled o zařízeních, které jste prodali svým zákazníkům? Vidět do kdy platí záruka, kde je zařízení umístěno a jaký je přepis pravidelných kontrol? Nebo kdy jste zařízení naposledy servisovali? Jsou pro Vás kvalitní poskytované servisní služby základem pro Vás byznys?

Sledujte servisované předměty v IS FLORES včetně všech potřebných informací o zařízení. Dispečer servisu a technik tak budou mít potřebné informace k dispozici a budou tak schopni poskytnou profesionální servis.

 • Evidence servisních zařízení včetně sériového čísla
 • Evidence data prodeje, platnosti záruky, umístění zařízení, period předepsaného servisu
 • Možnost automatického založení servisovaného předmětu v okamžiku jeho prodeje
 • Možnost sdružování zařízení do sestav
 • Podpora schvalovacího procesu nad novými záznamy
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Dostupnost i v mobilní aplikaci iServis pro techniky v terénu
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Zobrazení historie servisů vč. spotřebovaného materiálu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)

Servisní případ

Potřebujete zajistit profesionální příjem hlášených servisních případů? Chcete plánovat práci technikům na konkrétní dny a předat jim co nejvíce informací dostupných z historie servisu zařízení a hlášené chyby zákazníka? Chcete sledovat náklady na servisní případy v podobě spotřebovaného materiálu, času a ujetých km? Potřebujte automatizovat proces přípravy podkladů pro fakturaci servisních zásahů?

Evidujte nové servisní případy v IS FLORES, ideálně s vazbou na servisované zařízení. Komunikujte se zákazníkem prostřednictvím systému o jednotlivých fázích servisního případu. Zákazník bude vědět, na čem je. Přidělujte servisní případy jednotlivým technikům a plánujte jim tak práci. Umožněte zadání servisního listu prostřednictvím tabletu. Mějte tak podklady pro fakturaci včas a správně.

 • Rozdělení servisních případů na typy (např. servis, garanční servis, údržba, apod.)
 • Možnost vazby na servisovaný předmět, artikl, či pouze textový popis bez vazby - dáno typem servisního případu
 • Možnost přijetí předmětu na sklad
 • Evidence místa zásahu
 • Evidence plátce servisu
 • Termín přijetí servisu a požadovaného dokončení
 • Specifikace závady slovně nebo formou hodnoty z číselníku příp. kombinace
 • Možnost přípravy typických závad, vč. operací a materiálů vedoucích k jejich odstranění
 • Kalkulace předběžné ceny
 • Předpokládané platební podmínky
 • Přidělení technikovi změnou stavu a zodpovědné osoby
 • Fronta servisních případů pro jednotlivé techniky
 • Výkazy práce formou montážních listů
 • Výkaz formou použitého materiálu, práce a času
 • Distribuce servisních případů technikovi do mobilní aplikace iServis
 • Možnost pořízení výkazu práce (spotřebovaný materiál, čas, km) prostřednictvím mobilní aplikace iServis (i v režimu off-line)
 • Odeslání výkazů práce z terénu přímo do IS FLORES pro další zpracování
 • Podklady pro fakturaci včas a správně
 • V servisním dispečinku rychlý přehled o aktuálním stavu servisních případů
 • Zobrazení historie servisů nad servisovaným předmětem (vč. použitého materiálu)
 • Volitelné workflow nad servisním případem
 • Digitální přílohy (scany, fotografie, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Mobilní iServis

Realizujete většinu servisních zásahů v terénu? Potřebujete předat co nejjednodušeji Vašim techniků informaci o místě servisního zásahu, servisovaném zařízení a nahlášené závadě? Chcete zrušit papírové výkazy a nahradit je elektronickými? Řešíte servisní případy i s místech bez internetového připojení?

Mobilní aplikace iServis umožní distribuci servisních listů technikům v terénu včetně možnosti nahlížení do historie provedených servisů na servisovaných zařízeních. Dá technikům nástroj pro popis nalezené závady a postup jejího odstranění včetně použitých materiálů a stráveného času.

 • Napojení na modul servis v IS FLORES
 • Komunikace s IS FLORES přes zabezpečené rozhraní webových služeb
 • Zobrazení přidělených, rozpracovaných a hotových servisních listů
 • Navigace technika do místa servisu
 • Možnost nahlížení do historie servisovaných předmětů (zařízení)
 • Možnost výkazu práce formou popisu, výkazu použitého materiálu, času na cestě a čase stráveného opravou
 • Podpora výdeje materiálu z příručního skladu (auto)
 • Možnost podpisu zákazníka přímo na obrazovku tabletu a označení úrovně spokojenosti se servisem
 • Možnost automatického emailu zákazníkovi s připojeným servisním protokolem
 • Možnost práce off-line bez internetového připojení. Data se přenášejí až v okamžiku, kdy je připojení dostupné.
 • Automatická tvorba podkladů pro fakturaci z IS FLORES

Helpdesk - Infocentrum

Poskytujete Vašim zákazníkům servis? Chcete jim dát nástroj pro možnost zadání nového požadavku na servis kdykoliv a odkudkoliv? Chcete řídit frontu požadavků, přidělovat požadavky řešitelům a komunikovat se zákazníky přes jednotné rozhraní tak, abyste Vy i Váš zákazník vždy věděli, v jakém stavu jeho požadavek je?

Použijte webové rozhraní Infocentrum, které nabízí helpdeskový systém umožňující zadání nových požadavků a jejich následné zpracování Vašimi zaměstnanci včetně výkazu času stráveného na požadavku.

 • Webové rozhraní chráněné uživatelským jménem a heslem
 • Systém práv pro jednotlivé role (zákazník, technik, dispečer…) - zákazník vidí jen své požadavky
 • Možnost provozu bez připojení na IS FLORES
 • Možnost propojení s IS FLORES a využití dat pro fakturaci, správu fronty požadavků v rámci IS apod.
 • Možnost kategorizace požadavků
 • Sledování termínů požadavků (datum přijetí, datum plánovaného dokončení, datum další slíbené komunikace)
 • Podpora nastavení libovolného workflow požadavku (stavy na požadavku)
 • Komunikace přes email při změně na požadavku Infocentra
 • Možnost interní komunikace mezi Vašimi zaměstnanci při řešení požadavku
 • Možnost vykazování stráveného času na požadavku Vašimi zaměstnanci
 • Podpora digitálních příloh k požadavku (fotografie, dokumenty, screenshoty apod.)
 • Nezávislost na operačním systému a prohlížeči, kde je helpdeskový systém klienty používán
 • Statistiky požadavků - zobrazení počtu požadavků v jednotlivých stavech
Dashboardy
Analytické nástroje nad účetnictvím
Finance
Platební nástroje
Zahraničí
Majetek
Účetnictví
Personalistika
Mzdy

Dashboardy

Potřebujete rychle a přehledně zobrazit klíčové ukazatele o firmě její divizi nebo středisku? Zobrazovat porovnání plánu/skutečnosti, trendy a dnešní stav? Je pro vás důležité, aby byly tyto ukazatele dostupné odkudkoliv a kdykoliv? Nebo je pro Vás ideální představa aktivního zasílání reportů do emailu?

Pro přístup k dashboardům a jejich tvorbu využijte nástroj iGate, který je webovou aplikací, která umožňuje prezentaci formou grafů, tabulek, KPI ukazatelů v rámci Vašeho webového prohlížeče, ať už jste kdekoliv. Umožní přístup nejen k datům IS FLORES, ale i ostatním datovým zdrojů z Vašich další informačních systémů nebo databází včetně zdrojů dat v MS Excel. Vás správce IS zároveň dostává kompletní nástroj pro tvorbu nových reportů za použití existujících komponent. A to vše bez potřeby dalšího softwaru, vše je integrováno ve webové aplikaci iGate.

 • Report pohledávky v čase se strukturou splatné do 7-mi dnů, za více jak 7 dnů, po splatnosti 1-10 dnů, 11-30 nebo více
 • Report závazky v čase s rozpadem na závazky z obchodního styku, mzdy, odvody, DPH, a ostatní závazky vůči zaměstnancům, opět s časovým dělením dle splatnosti
 • Cashflow
 • Informace o stavu pokladen a bankovních účtů
 • TOP 10 zákazníků dle obratu
 • Hospodářský výsledek
 • Výnosy a náklady
 • Možnost speciálních pohledů na data z výroby (např. materiálové zajištění konkrétního pracoviště, plnění denního/týdenního plánu, přehled plnění výrobních zakázek apod.)
 • Možnost speciálních pohledů na data z projektů (výsledovka projektu s možností rozpadu)
 • Prezentace dat formou obrazovek ve výrobě (slideshow)
 • Lze nastavit zasílání reportu emailem v PDF formátu v určeném intervalu (každý den, týden apod.)
 • Integrace do mobilní aplikace My.FLORES
 • Ochrana prostřednictvím práv na reporty

Analytické nástroje nad účetnictvím

Jste zvyklí používat MS Excel k tvorbě manažerských pohledů? Potřebujete kombinovat účetní data ze systému s daty z jiných zdrojů?

Využijte OLE doplněk IS FLORES do MS Excel, který Vám zprostředkuje on-line účetní data ze systému (zůstatek nebo obrat konkrétního účtu omezený za středisko, projekt…) a umožní Vám další práci s těmito daty.

 • Používáte tabulky, na které jste zvyklí
 • Máte vždy správná data z účetnictví
 • Odpadá potřeba člověka, který Vám data z účetnictví připraví
 • Ideální pro modelování dat a porovnávání plánu a skutečnosti
 • Přístup do dat je chráněn loginem uživatele

Finance

 • Pokladna - pokladní doklady a to i jako výstupní daňové doklady
 • Banka - bankovní výpisy, žádosti platebních příkazů, platební příkazy, opakované platby
 • Homebanking - napojení na elektronické bankovnictví bankovních ústavů
 • Ostatní doklady pro speciální finanční operace
 • Reporty nad pokladnou, bankou
 • Volitelné schvalovací workflow nad dokladem
 • Digitální přílohy (scany účtenek …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Platební nástroje

 • Vzájemný zápočet
 • Platební karty
 • Upomínky
 • Sankční faktury
 • Opravné daňové doklady
 • Dobropisy
 • Zálohy včetně vazeb na objednávky
 • Skonto
 • Jednoduché zobrazení stavu zaplacení každého placeného dokladu
 • Reporty pro přehled závazků i pohledávek
 • Volitelné workflow nad dokladem
 • Digitální přílohy (scany dokumentů …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Zahraničí

 • Kurzovní lístek s možností napojení na kurzy ČNB
 • Intrastat
 • Správa kurzových rozdílů
 • DRC
 • JSD

Majetek

 • Drobný majetek
 • Dlouhodobý majetek
 • Zařazení, vyřazení majetku
 • Daňové a účetní odpisy
 • Technické zhodnocení majetku
 • Evidence odpovědností a lokalit u karet majetku
 • Možnost inventarizace majetku za pomocí čteček čárového kódu
 • Digitální přílohy (scany dokladů pořízení …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Účetnictví

 • Možnost nastavení počátků účtů
 • Připravené a vlastní definice účetních předkontací pro automatické generování účetních vět dle původních dokladů
 • Možnost účtování nejprve do žádostí
 • Podpora interních dokladů
 • Podpora párovacích skupin pro jednoduché rozklíčování saldokontních účtů
 • Účetní věta vždy s rozpadem přes osy firma, účet, středisko, zakázka, projekt, obchodní případ
 • Nástroj pro sestavení DPH přiznání dle aktuálně platné legislativy včetně podpory digitálního exportu
 • DPH v EU
 • Nástroje pro účtování o skladových pohybech
 • Podpora pro účtování vedlejších nákladů pořízení včetně možnosti zpětného dohledání rozpouštěných dokladů
 • Nástroje pro vnitropodnikové účtování
 • Účetní reporty a státem předepsané účetní výkazy
 • Možnost tvorby vlastních účetních výkazů v MS Excel nebo OpenOffice
 • Ochrana změny dat v podobě blokace a auditace

Personalistika

 • Evidence karet zaměstnanců spolu s údaji pro výpočet mezd, dále evidence úkolů a školení a svěřených pomůcek
 • Ukládání historických údajů u karty zaměstnance
 • Možnost exportu údajů zaměstnance do MS WORD (generování smluv nebo dodatků)
 • Digitální přílohy (pracovní smlouva, fotografie …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)

Mzdy

 • Evidence pracovních poměrů zaměstnanců
 • Mzdové listy
 • Nemocenské dávky
 • Nároky na dovolenou
 • Opakované či jednorázové srážky
 • Průměry
 • Doklady ELDP
 • Doklady ročního zúčtování daní