Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Správa kontaktů
Sledování obchodních případů
Úkoly
Kampaně
360°přehled o zákazníkovi/dodavateli
Aplikace My.FLORES
Nabídkové řízení
Poptávkové řízení k dodavateli
Evidence smluv se zákazníky
Rezervace - smluvní blokace
Správa artiklů

Evidence smluv se zákazníky

Potřebujete se rychle orientovat ve smluvním vztahu, který máte uzavřen s Vaším zákazníkem? Chcete propojit informační systém s adresářovou strukturou nebo DMS systémem, kam si ukládáte digitální dokumenty? Nebo chcete evidovat smluvní vztah až do úrovně kontrahovaného zboží tak, aby bylo možné dané zboží pro zákazníka v patřičném období rezervovat?

Využijte IS FLORES pro generování unikátního identifikátoru smlouvy a propojení s adresářovou strukturou, kde máte uloženy veškeré smluvní dokumenty v digitální podobě. Nebo zaevidujte dlouhodobý kontrakt až do úrovně konkrétních artiklů, termínů a množství.

 • Definice formátu značení smluv (prefix, tělo, sufix) včetně automatického číslování
 • Evidence datum platnosti smlouvy, vazba na zákazníka, středisko…
 • Možnost evidence smluv v číselníku zakázek, obchodních případů nebo projektů, přesně dle potřeb implementace
 • Možnost dokazovat se ze všech ostatních dokladů IS FLORES na smlouvu - následně možnost zobrazit související doklady se smlouvou na jednom místě
 • Možnost vyhodnocení výsledovky smlouvy v případě potřeby
 • Podpora stavového workflow nad smlouvou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost napojení na vizuální formulářový doplněk zobrazující konkrétní adresář smlouvy nebo webový prostor (DMS systém, Sharepoint apod.)
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)