Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Správa kontaktů
Sledování obchodních případů
Úkoly
Kampaně
360°přehled o zákazníkovi/dodavateli
Aplikace My.FLORES
Nabídkové řízení
Poptávkové řízení k dodavateli
Evidence smluv se zákazníky
Rezervace - smluvní blokace
Správa artiklů

Nabídkové řízení

Potřebujete mít přehled o nabídkách vystavených vašim zákazníkům za celé obchodní oddělení nebo jednotlivé obchodníky? Nabízíte služby, celé projekty, vlastní výrobky nebo zboží? Chcete vidět předpokládanou marži a co se na nabídkách v průběhu obchodního jednání změnilo? Zachyťte celý proces nabídkového řízení v IS FLORES s vazbou do projektů, CRM, obchodu a výroby.

 • Různé zdroje nákladových cen
 • Vazba na katalog artiklů nebo tzv. nabízených položek (prozatím neobchodované artikly)
 • Okamžité zobrazení předpokládané marže
 • Možnost tvorby nabídek bez vazby na katalog artiklů
 • Výpočet odhadované doby dodání dle dodacích lhůt dodavatelů a výroby
 • Sledování verzí nabídek a jejich vzájemné porovnání
 • Zdroj kalkulace projektu nebo jeho části
 • Specifikace výrobku formou varianty
 • Jednoduché převedení nabídky do zakázky
 • Rychlá detekce nabídek bez reakce
 • Podpora stavového workflow dokladu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)