Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Správa kontaktů
Sledování obchodních případů
Úkoly
Kampaně
360°přehled o zákazníkovi/dodavateli
Aplikace My.FLORES
Nabídkové řízení
Poptávkové řízení k dodavateli
Evidence smluv se zákazníky
Rezervace - smluvní blokace
Správa artiklů

Správa artiklů

Evidujete u zboží více měrných jednotek? Potřebujete skladovou evidenci přes čárové kódy? Je pro Vás důležité mít pořádek v katalogu artiklů? Potřebujete schvalovací řízení nad novou kartou artiklu nebo výrobku? Chcete mít kromě základních údajů o artiklu uloženou i dokumentaci v podobě souborů různého formátu? Je pro Vás cenná informace o tom, kdo a co přesně na kartě artiklu změnil?

Kromě řešení výše uvedených otázek nabízí IS FLORES rozsáhlou funkčnost nad agendou artiklů nebo nabízených položek tak, aby bylo možné realizovat obchodní a výrobní procesy firmy a to i s ohledem na legislativní kritéria daných procesů.

 • Rozsáhlé možnosti vyhledání karty artiklu vč. fulltextu
 • Rychlé filtry na používané karty, karty skladem, karty výrobků, apod.
 • Možnost stromové organizace pomocí skladového menu
 • Evidence všech typů artiklu nejen skladových karet, ale i služeb, obalů, apod.
 • Karta může být jednoduchá, nebo evidovat šarže či sériová čísla
 • Průvodce pro zadání nové karty s kontrolou duplicit
 • Automatický návrh kódu artiklu
 • Možnost evidence více skladových jednotek, jejich rozměrů, hmotností a poměru vůči základní jednotce
 • Výpočet skladové ceny průměrem, pomocí cen šarží, nebo pevnou cenou. Případně zákaz výpočtu skladové ceny pro neskladové artikly
 • Rozdělení artiklů pro potřeby účtování na zboží, výrobky, polotovary, materiály, apod.
 • Zařazení artiklů do celního sazebníku pro potřeby Intrastatu a obchodu se 3. zeměmi
 • Datumově platné plánované skladové ceny pro ocenění pevnou skladovou cenou
 • Evidence záručních lhůt rozdělená na záruku pro firmy a pro soukromé osoby
 • Možnost připojení jednoho, či více obrázků
 • Datumové DPH sazby. Při změně sazby na artiklu se zjednoduší práce s doklady v rozhodném období.
 • Na dílčích kartách je přehled o stavech, cenách pořízení a aktuálních skladových cenách po jednotlivých skladech
 • Odběratelské kódy a názvy je možné evidovat a editovat na záložce Odběratele
 • Je možné evidovat dodavatelské značení, dodací lhůty, balení a ceny pořízení pro jednotlivé dodavatele
 • FLORES nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti tvorby prodejních cen. Je možné používat ceníky vč. datumových akcí, ceny pro konkrétní odběratele, odběratelů lze definovat dealerské slevy pro jednotlivé sortimentní skupiny, apod.
 • Ke kartě artiklu lze přidávat přílohy jako jsou katalogové listy, prohlášení o shodě, apod.