Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Správa kontaktů
Sledování obchodních případů
Úkoly
Kampaně
360°přehled o zákazníkovi/dodavateli
Aplikace My.FLORES
Nabídkové řízení
Poptávkové řízení k dodavateli
Evidence smluv se zákazníky
Rezervace - smluvní blokace
Správa artiklů

Úkoly

Jsou výsledkem Vašich obchodních porad úkoly pro jednotlivé členy Vašeho týmu? Potřebujete si poznamenat sami pro sebe úkol spojený se zákazníkem a konkrétním obchodním případem? Chcete, aby vyřízené úkoly automaticky generovali historii toho, co se u zákazníka v minulosti dělo?

Využívejte v IS FLORES CRM aktivity pro zaznamenání úkolů pro Vás a Vaše kolegy. Zadejte úkol ve vztahu k zákazníkovi, osobě s kterou jednáte a obchodnímu případu, kterého se týká. Poznamenejte si textově obsah úkolu a při jeho vyřízení jej přepněte do stavu vyřízeno a zapište výsledek.

 • Možnost kategorizace úkolů
 • Připojení úkolu k firmě, osobě, obchodnímu případu
 • Přidělení konkrétnímu řešiteli nebo roli (obchodník, servisní technik)
 • Stanovení termínu předpokládaného řešení a délky trvání
 • Zápis obsahu úkolu a následně způsob vyřešení
 • Automatické generování historie zákazníka/osoby dle řešených úkolů
 • Nastavení libovolného workflow nad úkolem jako ve zbytku systému
 • Zobrazení souvisejících dokladů z celého IS
 • Možnost generování úkolu z obchodního případu a obchodních dokladů IS FLORES
 • Možnost změny stavu obchodního případu přímo při vyřízení úkolu (změna pipeline)
 • Digitální přílohy (smlouvy, scany, dokumentace…)
 • Vizualizace formou aktivní plochy nebo iGate pohledu
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Možnost zápisu a řešení úkolů prostřednictvím mobilní aplikace My.FLORES
 • Možnost zobrazení úkolů v MS Outlook (při použití Sync.Today)