Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Bezpečnost systému

Je Vaše firma rozdělena do divizí nebo středisek? Je pro Vás důležité, aby data jednotlivých divizí byla přístupná jen jejím pracovníkům a ne ostatním? Používáte ve Vaší firemní síti pro ověřování přístupů uživatelů Windows Active Directory?

Nastavte systém chráněných objektů, aby uživatelé viděli jen to, co jim náleží a umožněte přístup do IS FLORES/My.FLORES/iGate prostřednictvím jednotného systému uživatelských účtů a hesel spravovaných v Active Directory.

 • Nastavení přihlášení do IS FLORES bez nutnosti zadávat heslo pokud je uživatel přihlášen do Windows domény
 • Role nesou uživatelská práva. Uživatelé jsou zařazení do rolí
 • Funkční práva omezují akce typu nový/změna/výmaz, nebo přístup do agend
 • Práva na záznam omezují záznamy v agendách. Např. nemám právo vidět doklady střediska Vedení, pak i když mám přístup do faktur, tak ty kde je na položce středisko Vedení vůbec nevidím
 • Práva lze pro jednoduchost do rolí dědit ze skupiny rolí
 • Speciální kategorii tvoří privilegia - speciálně vybrané akce v systému, např. záloha/obnova dat, export dat, obcházení práv na záznam, supervisor, apod.