Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Business Intelligence

Je pro Vás důležité analyzovat Vaše firemní data z mnoha pohledů? Nespokojíte se s pevně nadefinovanými pohledy a jsou pro Vás důležitější dynamicky modifikovatelné pohledy do dat přes mnoho vyhodnocovacích os, filtrů při sledování více kritérií? Stalo se meziročně něco s obratem určitého sortimentu zboží? Změnila se skupina zákazníků, která zboží odebírá?

FLORES Business Intelligence nabízí předdefinované datové kostky OLAP s možnostmi jejich analyzování dle všech definovaných kritérií. V případě potřeby je možno měnit i definice samotných datových kostek (přidání sledovaných kritérií, os nebo filtrů).

 • Možnost prohlížení dat BI prostřednictvím MS Excel při využití vlastností pro kontingenční tabulky
 • Libovolné sestavení pohledu skládáním os do řádků, sloupců a to i ve více úrovních
 • Libovolné filtrování pohledu přes vybrané prvky os
 • Vhodný prostředek pro zjišťování závislostí v datech a detailnější pohledy do dat
 • Možnost uložení vytvořeného pohledu lokálně, nebo globálně pro všechny uživatele
 • Dávkově aktualizovaná data v kostkách
 • Rychlé vyhodnocení díky předpočítaným agregovaným datům v kostkách
 • Silná serverová podpora pro optimální dostupnost dat v datových kostkách
 • Standardní kostky pro hlavní agendy jako Nákup, Prodej, Sklad, Účetnictví a CRM