Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

iGate reporting

Manažerské pohledy formou grafů/tabulek/KPI ukazatelů/Pivot tabulky? Dostupné prostřednictvím webového prohlížeče na PC nebo tabletu/telefonu? S možností pravidelného/dávkového výpočtu? S plně integrovaným nástrojem pro samotnou definici reportů za využití nejmodernějších komponent? S možností napojit se na různé zdroje dat (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle, CSV, Excel, JSON…) a to i v rámci jediného reportu? Se systémem uživatelských práv?

 • Webové rozhraní pro definici nových reportů za použití existujících datových a vizuálních komponent
 • Serverová část realizována v JAVA bez platformního omezení (Windows, Linux…)
 • Bez nutnosti instalace dalšího SW na klienty
 • Dostupnost přes webový prohlížeč odkudkoliv (z PC, telefonu, tabletu)
 • Možnost široké škály datových zdrojů kombinovaných i v jednom reportu (např. Excel, JSON, MS SQL, Firebird, Oracle, PostgreSQL, MySQL…)
 • Možnost tvorby reportů kombinujících pohledy do Vašich různých IS a datových základen
 • Použitelnost pro slideshow prezentace ve společných firemních prostorách (dílna, výrobní linka, nákupní oddělení…)
 • Podpora interaktivních reportů (možnost prokliků do dalších reportů a detailů sumárních čísel)
 • Zobrazení dat formou běžně dostupných grafů nebo tabulek
 • Ideální pro zobrazení plánu a skutečnosti (jeden kombinovaný graf, dvě různé datové základny)
 • Komponenty pro tvorbu KPI ukazatelů (budíky a teploměry)
 • Možnost vytváření reportů se vstupními parametry (uživatel zadá např. datum od/do, hodnotu z číselníku apod.)
 • Formátování reportů prostřednictvím CSS stylů
 • Možnost využití cache pro rychlé zobrazení napočtených dat
 • Možnost definice plánovaných úloh (typicky pro nápočet dat nebo zasílání reportu formou emailu s PDF přílohou)
 • Autentizace uživatelů přes iGate, IS FLORES, Windows doménu, OpenID
 • Systém rolí a práv