Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Možnosti rozšíření funkčnosti

Potřebujete přizpůsobit systém přesně dle potřeb konkrétního pracovního místa? Připravit speciální rozhraní pro tvorbu dokladů, připravit rozhraní pro komunikaci s vašim strojním vybavením nebo jiným softwarem?

IS FLORES nabízí plně integrované prostředí pro vývoj speciálních funkcí včetně uživatelského rozhraní. Pro komunikaci se systémem zvenčí nabízí systém OLE rozhraní, stejně jako rozhraní webových služeb SOAP nebo REST.

 • Možnost vývoje vlastních funkcí v rámci skriptingu nad objekty IS FLORES (např. generování nových nebo změna stávajících dokladů)
 • Zařazení vlastních funkcí do prostředí konkrétní agendy IS FLORES (např. přidáním tlačítka)
 • Umístění vlastních funkcí do naplánovaných úloh pro jejich automatizované spuštění auto-serverem
 • Možnosti pro změny vizuálního rozhraní IS FLORES (tvorba vlastních zadávacích formulářů, změna stávajících)
 • Dostupnost široké škály tzv. háčků - bodů programu, na které lze připojit vlastní funkci - slouží např. pro situce, kdy je zapotřebí, aby systém provedl nějakou kontrolu před/po uložení dat, vygeneroval data v návaznosti na právě uložený doklad apod.
 • Vývoj vlastních webových služeb REST nebo SOAP ve stejném prostředí skriptingu, které lze následně volat v programech třetích stran (např. mobilní nebo webové aplikace)
 • OLE rozhraní
 • Široké možnosti propojení na externí HW a SW (např. napojení na různá snímací zařízení nebo naopak zařízení přijímací povely od IS FLORES)