Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Plánované úlohy

Je zapotřebí v pravidelných intervalech kontrolovat určité doklady v systému? Nejsou požadavky Vašich zákazníků v prodlení? Je zapotřebí provádět pravidelný import nebo export dat do systému bez přímého zásahu uživatele?

V IS FLORES jsou pro tyto a mnohé další účely připraveny naplánované úlohy, kterým lze nastavit periodu opakování a konkrétní akci, kterou mají provést. Kromě standardních akcí může být spuštěna také speciální uživatelská funkce definovaná v rámci IS FLORES (např. na míru připravený import/export dat).

 • Definice opakování od jednorázového spuštění po opakování každou minutu
 • Záznam o provedení úlohy vč. výpisu případných chyb
 • Velký výběr standardních akcí jako je záloha dat, údržba fulltextového indexu, odeslání a příjmu emailů, přepočtu skladových cen a mnoha dalších
 • Možnost naplánovat spuštění skriptu, exportu dat, nebo sestavy
 • O spouštění se stará server, nedochází tak ke zpomalení práce na stanici