Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Procesní motor

Chcete dostávat pravidelně zprávu o fakturách po splatnosti nebo informaci o propadlých termínech, které byly slíbeny Vašim zákazníkům? Potřebujete zavést elektronické schvalování dokladů v systému? Je třeba některé situace eskalovat? Mění se Vaše firemní procesy často a potřebujete, aby se jim Váš informační systém uměl přizpůsobit?

 • Uživatelsky definovatelné stavové workflow integrované ke každému dokladu a záznamu v hlavních číselnících
 • Možnost nastavení podmínek pro konkrétní situace (např. nutnost schválení objednávky nad 100 tis. Kč)
 • Zobrazení všech situací pro roli/uživatele k řešení nyní na jednom místě s možností zobrazení patřičných souvisejících dokladů
 • Doklad může v jeden okamžik schvalovat více participantů s různými prioritami
 • Historie průchodů stavy včetně statistiky trvání každého přechodu
 • Automatické eskalace po vypršení časového intervalu při neřešení
 • Eskalace formou předání situace k řešení nadřízenému nebo jen zaslání informace o nastalé situaci
 • Notifikace emailem, interní zprávou, nebo SMS
 • Vznik události procesního motoru jako reakce na libovolnou akci v systému
 • Možnost rychlého zobrazení záznamů, které má přihlášený uživatel řešit (např. jaké faktury jsou po splatnosti, jaké výrobní příkazy nejsou řádně doplněny, aby mohla začít výroba apod.)
 • Vizuální zobrazení workflow pro daný typ dokladu včetně mapy odpovědností a standardní doby trvání jednotlivých stavů