Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Reporty a exporty

Požadujete vytvářet nebo upravovat stávající reporty v systému? Je pro Vás užitečné mít možnost definovat vlastní exporty do standardních formátů jako je XML nebo CSV?

V IS FLORES můžete použít plně integrovaný nástroj pro tvorbu exportů nad existujícími nebo vlastními datovými zdroji IS FLORES a umožnit tak elektronickou komunikaci s Vašimi dodavateli nebo zákazníky. Pro tvorbu exportů je použito stejného nástroje jakým jsou realizovány exporty na portály veřejné správy.

 • Vestavěný editor tiskových sestav umožnuje kromě základních úprav velikosti písem, volby fontů i pokročilé úpravy jako podmíněný tisk řádků, či celých oblastí, použití výrazových polí, případně zobrazení výsledku SQL dotazů
 • Možnost seskupování a agregací
 • Možnost použití vstupních parametrů tisku
 • Tvorba tisků pro různé formáty (A5/A4, štítky aj.)
 • Možnost definice reportu nad libovolně nadefinovaným datovým zdrojem IS FLORES
 • Export tiskové sestavy do nejpoužívanějších formátů (PDF, RTF, HTM, apod.)
 • Podpora digitálního podpisu
 • Odeslání tiskové sestavy přílohou emailu
 • Možnost naplánování spuštění exportu sestavy, nebo šablony exportu úlohou automatizačního serveru
 • Podpora tisku čárových kódů běžně dostupných typů bez nutnosti SW třetích stran
 • Vestavěný editor pro definici exportů využívající podobné principy jako editor tisků (datové zdroje apod.)
 • Možnost definice exportu do běžných formátů jako TXT, CSV nebo XML