Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

SW architektura

Chcete mít možnost výběru, v jakém prostředí bude Váš informační systém provozován? Jste menší nebo větší firma? Již provozujete nějaký databázový stroj? Chcete disponovat zázemím moderního informačního systému s otevřeným rozhraním a stabilní serverovou základnou a plnou podporou na moderních pracovních stanicích? Provozujete webový portál nebo mobilní aplikace, které dokáží komunikovat s Vaším informačním systémem?

IS FLORES nabízí třívrstvou softwarovou architekturu. Na straně serveru tvoří základ databázový a aplikační server, v případě potřeby rozšířený o webový server zajišťující komunikaci prostřednictvím protokolů SOAP nebo REST. Dále pak server disponuje službou autoserveru, který realizuje spouštění naplánovaných úloh.

 • Operační systém Linux nebo Windows na straně serveru (aplikační server, databázový server)
 • Databázové stroje MS SQL Server, Firebird nebo Oracle
 • Oddělená klientská aplikace, databázový a aplikační server
 • Webové služby REST nebo SOAP
 • Automatizační server pro realizaci naplánovaných úloh
 • OLE server
 • Klientská aplikace spustitelná v prostředí Windows 7 a vyšších, případně v terminálovém provozu (Windows Terminal Server/RemoteApp nebo Citrix)
 • Možnost jednotné autentizace uživatelů v rámci Windows domény
 • Mobilní aplikace pro konkrétní uživatelské scénáře v prostředí Android nebo iOS