Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Základní uživatelské rozhraní
Procesní motor
Možnosti rozšíření datových struktur
Možnosti rozšíření funkčnosti
Reporty a exporty
iGate reporting
Business Intelligence
SW architektura
Plánované úlohy
Bezpečnost systému
Otevřenost systému

Základní uživatelské rozhraní

Požadujete aby Váš informační systém nabízel uživatelům jen to, co jim náleží? Aby si uživatelé systému na všech pozicích práci v informačním systému nehledali, ale aby jim pomáhal ukázat to, co mají dnes/zítra/tento týden… řešit? Chcete, aby Vám systém průběžně ukazoval důležité informace o firmě jako celku, týmu nebo jednotlivci s možností detailního pohledu a editace dat? Mohou být výsledky vašich firemních dohod rovnou zapisovány do informačního systému?

 • Aktivní menu se zobrazením počtu záznamů ke zpracování
 • Aktivní plochy zobrazující důležité informace s možností prokliku do agendy (např. nezaplacené faktury, doklady k vychystání, otevřené obchodní případy - pipeline, apod.)
 • Procesní motor a interní vzkazy
 • Automatické generování reportů a jejich odesílání emailem
 • Editovatelné formuláře pro zjednodušení orientace a zadávání
 • Variantní formuláře umožňují editovat rozložení polí na formuláři, pořadí průchodu, případně pole z formuláře odstranit
 • Definovatelné panely umožní např. rychlé sumace částek na označených dokladech. V jejich definici je možné definovat dotazy i do jiných agend.
 • Omezení / filtrace s možností uložení masky a nastavení jako oblíbené
 • Editovatelné sloupečky s možností uložení masek. Uložené masky lze připojit k definici omezení
 • Fulltextové hledání, kde je možné nastavit vyhledávací pole
 • FLORES schránka pomáhá s filtry a umožňuje spouštět filtry přes více agend
 • Export a import záznamů z a do FLORES schránky. Možnost si "uschovat" složitěji vyfiltrované doklady
 • Export označených záznamů do Excelu a OpenOffice. Exportují se vždy vybrané/zobrazené sloupce
 • Označování záznamů a hromadné operace na takto označenou množinou
 • Možnost odeslání libovolného reportu emailem
 • Export reportu do PDF, RTF, PDF s digitálním podpisem, apod.
 • Současně otevřené agendy a přepínání mezi nimi
 • Intuitivní prohledávání aktivního menu jako v moderních operačních systémech