Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace skladových pohybů
Polohované sklady
Víceúrovňové vyskladňování
Obsluha skladu přes off-line čtečky čár.kódu
Obsluha skladu přes on-line čtečky čár.kódu
Průběžné oceňování skladových pohybů

Průběžné oceňování skladových pohybů

Přesná marže za uskutečněný obchod? Nebo dokonce za konkrétní obchodovaný artikl? Přesně oceněný výrobek nebo polotovar dle materiálových a ostatních nákladových položek? Průběžně a ne až na konci měsíce?

IS FLORES disponuje jedinečnými mechanismy pro přesně a průběžné ocenění skladových pohybů. Nezadávejte na příjmu ceny dvakrát, ale jen jednou na fakturách přijatých. Nenechte se zaskočit situacemi, kdy Vám dodavatel fakturuje dodaný artikly ve dvou fakturách, protože to jeho systém tak zařídil. Sledujte marži na řádku prodejního dokladu, na celém dokladu a v prodejních reportech v kumulaci. Oceňte výrobu přes všechny úrovně ihned, jakmile máte k dispozici vstupní informace.

 • Unikátní systém oceňovacích dávek zajišťující umožňující přesné ocenění skladových dokladů
 • Průběžné oceňování skladu pro možnost Vašeho okamžitého rozhodování
 • Skladová cena FIFO, průměr a pevná cena
 • Naprostý soulad prvotních dokladů skladu a fakturace s účetními doklady - nevznikají žádné rozdíly
 • Podpora rozpouštění vedlejších nákladů do skladové ceny
 • Přesné ocenění výrobku a polotovaru, podpora přesného účtování o nedokončené výrobě
 • Přehledné zobrazení neuzavřených, či jinak problematických dokladů po provedení ocenění