Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace skladových pohybů
Polohované sklady
Víceúrovňové vyskladňování
Obsluha skladu přes off-line čtečky čár.kódu
Obsluha skladu přes on-line čtečky čár.kódu
Průběžné oceňování skladových pohybů

Realizace skladových pohybů

Chcete předcházet ležákům na skladě? Požadujete, aby systém skladníkům ukazoval, co ještě zbývá naskladnit dle odeslané objednávky dodavateli? Potřebujete na zboží sledovat šarže nebo sériová čísla? Potřebujete vidět, co zákazník objednal a bylo mu odesláno nebo mu zbývá odeslat? Potřebujte mít pod kontrolou proces vyskladňování?

Využijte libovolně nastavitelné workflow zpracování skladových dokladů tak, aby zpracování odpovídalo přesně  Vašim skladovým procesům, ale zároveň systém předešel nepořádku ve skladové evidenci. Sledujte, jaké zboží je již v procesu příjmu/výdeje a které již bylo naskladněno/vyskladněno.

 • Stavy skladových dokladů kopírující postupy ve skladu, přičemž k odepsání ze stavů dojde až po přechodu na finální stav
 • Aktivní menu jako podpora pro sledování zásobníků dokladů k zahájení vyskladnění, případně zobrazující počty dokladů v jednotlivých stavech (Probíhá, Balení, Expedice, apod.)
 • Řízení skladníků frontami dokladů - odpadá nutnost tisku interních dokladů
 • Vazba příjemky na objednávku vydanou, resp. výdejky na objednávku přijatou zabezpečí, že jednu věc nepřijmu / nevydám omylem opakovaně
 • Aktivní plocha jako prostředek pro zobrazení seznamu dokladů k vyskladnění
 • Logování času změn stavů se zobrazením doby trvání - vhodné pro hodnocení skladníků
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)
 • Při patřičném nastavení systém vynutí zadání sériových čísel, nebo šarží na každý skladový doklad
 • Převod mezi sklady pomocí dvou dokladů ctí zodpovědnost  skladníka za svůj sklad
 • Kompletní podpora systému pro inventarizaci skladových zásob
 • Automatické ocenění skladových pohybů bez nutnosti zásahu skladníka