Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Dashboardy
Analytické nástroje nad účetnictvím
Finance
Platební nástroje
Zahraničí
Majetek
Účetnictví
Personalistika
Mzdy

Dashboardy

Potřebujete rychle a přehledně zobrazit klíčové ukazatele o firmě její divizi nebo středisku? Zobrazovat porovnání plánu/skutečnosti, trendy a dnešní stav? Je pro vás důležité, aby byly tyto ukazatele dostupné odkudkoliv a kdykoliv? Nebo je pro Vás ideální představa aktivního zasílání reportů do emailu?

Pro přístup k dashboardům a jejich tvorbu využijte nástroj iGate, který je webovou aplikací, která umožňuje prezentaci formou grafů, tabulek, KPI ukazatelů v rámci Vašeho webového prohlížeče, ať už jste kdekoliv. Umožní přístup nejen k datům IS FLORES, ale i ostatním datovým zdrojů z Vašich další informačních systémů nebo databází včetně zdrojů dat v MS Excel. Vás správce IS zároveň dostává kompletní nástroj pro tvorbu nových reportů za použití existujících komponent. A to vše bez potřeby dalšího softwaru, vše je integrováno ve webové aplikaci iGate.

 • Report pohledávky v čase se strukturou splatné do 7-mi dnů, za více jak 7 dnů, po splatnosti 1-10 dnů, 11-30 nebo více
 • Report závazky v čase s rozpadem na závazky z obchodního styku, mzdy, odvody, DPH, a ostatní závazky vůči zaměstnancům, opět s časovým dělením dle splatnosti
 • Cashflow
 • Informace o stavu pokladen a bankovních účtů
 • TOP 10 zákazníků dle obratu
 • Hospodářský výsledek
 • Výnosy a náklady
 • Možnost speciálních pohledů na data z výroby (např. materiálové zajištění konkrétního pracoviště, plnění denního/týdenního plánu, přehled plnění výrobních zakázek apod.)
 • Možnost speciálních pohledů na data z projektů (výsledovka projektu s možností rozpadu)
 • Prezentace dat formou obrazovek ve výrobě (slideshow)
 • Lze nastavit zasílání reportu emailem v PDF formátu v určeném intervalu (každý den, týden apod.)
 • Integrace do mobilní aplikace My.FLORES
 • Ochrana prostřednictvím práv na reporty