Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Dashboardy
Analytické nástroje nad účetnictvím
Finance
Platební nástroje
Zahraničí
Majetek
Účetnictví
Personalistika
Mzdy

Účetnictví

 • Možnost nastavení počátků účtů
 • Připravené a vlastní definice účetních předkontací pro automatické generování účetních vět dle původních dokladů
 • Možnost účtování nejprve do žádostí
 • Podpora interních dokladů
 • Podpora párovacích skupin pro jednoduché rozklíčování saldokontních účtů
 • Účetní věta vždy s rozpadem přes osy firma, účet, středisko, zakázka, projekt, obchodní případ
 • Nástroj pro sestavení DPH přiznání dle aktuálně platné legislativy včetně podpory digitálního exportu
 • DPH v EU
 • Nástroje pro účtování o skladových pohybech
 • Podpora pro účtování vedlejších nákladů pořízení včetně možnosti zpětného dohledání rozpouštěných dokladů
 • Nástroje pro vnitropodnikové účtování
 • Účetní reporty a státem předepsané účetní výkazy
 • Možnost tvorby vlastních účetních výkazů v MS Excel nebo OpenOffice
 • Ochrana změny dat v podobě blokace a auditace