Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Správa servisovaných předmětů
Servisní případ
Mobilní iServis
Helpdesk - Infocentrum

Mobilní iServis

Realizujete většinu servisních zásahů v terénu? Potřebujete předat co nejjednodušeji Vašim techniků informaci o místě servisního zásahu, servisovaném zařízení a nahlášené závadě? Chcete zrušit papírové výkazy a nahradit je elektronickými? Řešíte servisní případy i s místech bez internetového připojení?

Mobilní aplikace iServis umožní distribuci servisních listů technikům v terénu včetně možnosti nahlížení do historie provedených servisů na servisovaných zařízeních. Dá technikům nástroj pro popis nalezené závady a postup jejího odstranění včetně použitých materiálů a stráveného času.

 • Napojení na modul servis v IS FLORES
 • Komunikace s IS FLORES přes zabezpečené rozhraní webových služeb
 • Zobrazení přidělených, rozpracovaných a hotových servisních listů
 • Navigace technika do místa servisu
 • Možnost nahlížení do historie servisovaných předmětů (zařízení)
 • Možnost výkazu práce formou popisu, výkazu použitého materiálu, času na cestě a čase stráveného opravou
 • Podpora výdeje materiálu z příručního skladu (auto)
 • Možnost podpisu zákazníka přímo na obrazovku tabletu a označení úrovně spokojenosti se servisem
 • Možnost automatického emailu zákazníkovi s připojeným servisním protokolem
 • Možnost práce off-line bez internetového připojení. Data se přenášejí až v okamžiku, kdy je připojení dostupné.
 • Automatická tvorba podkladů pro fakturaci z IS FLORES