Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Fakturace

Fakturujete na základě dodaného zboží nebo služeb? Potřebujete rychle vidět, co bylo dodáno, ale nebylo vyfakturováno? Fakturujete periodicky dle plánu? Chcete sledovat zádržné? Provádíte vyúčtování záloh? Nechcete spojovat fakturaci s prací skladníka?

Fakturujte s IS FLORES na základě objednávky, skladového dokladu nebo bez vazby na předchozí doklad. Oddělte proces fakturace od skladových procesů, nechte kompetence skladu ve skladu. Mějte rychle před o tom, co bylo a nebylo vyfakturováno. Nefakturujte omylem podruhé, co již vyfakturováno bylo. Používejte elektronickou fakturaci a šetřete tak svoje náklady.

 • Vytvoření faktury vydané jedním tlačítkem z objednávky přijaté, nebo výdejek
 • Kumulace více dokladů do jedné faktury
 • Možnost fakturace jednoho dokladu více fakturami při částečném plnění
 • Fakturace je možná v libovolné měně
 • Podmínky omezení nachystané pro jednoduchou filtraci dodaných a nevyfakturovaných výdejek
 • Jednoduché zobrazení seznamu dokladů, které je třeba vyfakturovat
 • Díky vazbám není možné omylem fakturovat jednu položku vícekrát
 • Přehledné semafory na hlavičce i řádcích dokladů (nefakturováno, částečně fakturováno a zcela fakturováno)
 • Přehledně zobrazená informace o stavu zaplacení
 • Možnost ruční fakturace služeb bez skladových dokladů, či bez objednávek přijatých
 • Reporty pro přehled saldokonta v sumaci za firmy, či ve struktuře 0, 30, 60, 90, … dní po splatnosti
 • Intrastat, souhrnné hlášení, zdroj výkazu DPH, apod.
 • Fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti
 • Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
 • Hromadné odesílání faktur přílohou emailu
 • Podpora ISDOC formátu a datových schránek
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)