Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Nákup - Kontrola plnění termínů

Jsou dodávky Vašich dodavatelů zpožděné? Ohrožuje to Vaši výrobu a dodávky Vašim zákazníkům? Chcete tomu předejít?

Evidujte na objednávkách slíbené termíny dodání a sledujte jejich plnění prostřednictvím pohledu přes řádky objednávek, které Vám jako roli/uživateli náleží.  Urgujte dodavatele včas. V rámci hodnocení dodavatelů porovnejte slíbený termín se skutečným datem dodávky.

 • Termín dodání na každém řádku objednávky
 • Evidence termínů dodání u řádků s postupnými dodávkami
 • Pomocná agenda Pohyby objednávek vydaných pro kontrolu termínů - vhodným omezením v této agendě získám seznam nedodaných položek, seznam artiklů v prodlení, seznam kde není potvrzen termín apod.
 • Možnost porovnání data příjmu z příjemky proti plánovanému termínu dodání
 • Stavy objednávek vydaných sloužící k rozlišení potvrzených termínů
 • Stavy objednávek pro urgování dodavatelů
 • Hromadná změna termínů dodání nad označenými položkami
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace)