Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Nákup - Objednání materiálu nebo zboží

Potřebujete aby Vašemu nákupnímu oddělení vznikaly automaticky požadavky na nákup dle objednávek zákazníků nebo plánu spotřebovávaného materiálu z výroby? Jsou artikly rozděleny do skupin za které jsou zodpovědní různí nákupčí? Evidujete minimální (a maximální) skladovou zásobu a optimální dodavatele na kartách artiklů?

Využijte FLORES SCM bilanci pro zjištění potřeby zajištění zboží či materiálu a využijte průvodce pro tvorbu objednávek vydaných. Pro detailní přehled pro konkrétní artikl si zobrazte SCM vývoj, abyste viděli jak se bude vyvíjet skladová zásoba v budoucnu a kdy dochází k případné krizi v dostupném množství. Nebo vytvořte objednávku přímo bez SCM v případě výjimečného nákupu nebo zajištění služeb u Vašich dodavatelů.

 • Možnost vytvoření objednávky vydané ručně, importem položek objednávky přijaté, nebo pomocí nástroje SCM Bilance
 • Automatické doplění nákupní ceny s dodavatelských informací z artiklu
 • SCM Bilance pracuje s různými zdroji zejména pak s množstvím na objednávkách přijatých, objednávkách vydaných, minimem a maximem na zvoleném skladu a v neposlední řadě s požadavky výroby
 • K SCM Bilanci existuje průvodce zajištěním, který k vypočtenému požadovanému množství k objednání
 • Možnost zadat termíny dodání ke každé položce zvlášť
 • V tisku objednávky lze zobrazit dodavatelský popis a kód
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou objednávkou
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)