Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC

Chcete mít k dispozici co nejpřesnější cashflow? Chcete vidět, jak se vyvíjejí Vaše závazky v čase? Potřebujete mít jasnou informaci o marži v prodeji a přesně oceněné materiálové vstupy ve výrobě a správné ceny výrobků?

Zadejte fakturu přijatou importem z již existující skladové příjemky nebo objednávky a zajistěte tak jednoznačnou vazbu mezi fakturou a příjemkou. Umožníte tak následně přesné ocenění všech skladových pohybů od příjmu až po spotřebu. Nebojte se postupných dodávek nebo více faktur k jednomu řádku příjemky. Využijte maximálně výhody unikátního systému oceňovacích dávek, který zajistí přesné ocenění Vašeho skladu. Budete mít přesnou informaci o získané marži při prodeji a přesné ocenění výrobků/polotovarů ve výrobě. Faktury za služby a další režie importujte ve formátu ISDOC a ušetřete tak práci Vašim účetním.

 • Možnost vytvořit fakturu přijatou z objednávky, příjemky nebo bez vazby (režijní doklady)
 • Grafické semafory zobrazující stav fakturace objednávky/příjemky pro doklad i jeho řádky
 • IS FLORES nabízí vždy zbývající množství z objednávky/příjemky k fakturaci
 • Jednoduché vytváření faktur k více objednávkám/příjemkám
 • Jednoznačná vazba řádku příjemky a faktury pro přesné ocenění příjmu na sklad a následných skladových pohybů
 • Podpora scénáře zadání "hlavičky" faktury a následně importu z příjemky/objednávky
 • Možnost vazby faktury s vedlejšími náklady na skladovou příjemku
 • Evidence plateb na dokladu (bankovní výpis, pokladna, zápočet, ostatní doklad)
 • Propojení zálohového listu, či daňového zálohového listu s vyúčtovací fakturou - evidence částky k doplacení
 • Podpora importu z ISDOC formátu
 • Předkontace pro rozličné způsoby zaúčtování dokladu včetně podpory podrozvahového účtování
 • Volitelné schvalovací workflow nad nově vzniklou fakturou
 • Digitální přílohy (scan originální faktury)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)