Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Realizace objednávky přijaté

Chcete v každý okamžik znát odpověď na otázku - co zákazník objednal, co mu bylo dodáno a co vyfakturováno? Co zbývá dodat/vyfakturovat a v jakém množství? Chtějí po Vás Vaši zákazníci informaci o termínu dodání a vy jim chcete rychle a správně odpovědět? Potřebujete spolehlivou blokaci zboží/výrobků na skladě v požadovaných termínech? Je pro Vás důležité automatické generování požadavků na nákup materiálu pro objednané výrobky nebo zboží pro prodej? Nebo jen podle objednávky zákazníka chcete rovnou vytvořit objednávku k dodavateli?

Využijte jedinečného propojení dokladů prodeje mezi sebou a zorientujte se rychle ve stavu objednávky díky přehledným semaforům na řádku dokladu.

 • Vazba mezi řádky souvisejících dokladů a z ní plynoucí jasný přehled o plánu a skutečnosti realizace
 • Jednoznačná odpovědnost konkrétního uživatele, nebo role za každý doklad
 • Podpora částečných dodávek nebo přečerpání dodávek BEZ dopadu na původně zadaný doklad
 • Agendy pracující s řádky dokladů pro jednodušší přehled o objednaném a dodaném zboží
 • Přehledné zobrazení souvisejících souvisejících dokladů s možností prokliku na doklad
 • Průvodce pro vytváření souvisejících dokladů - již nikdy nezadávám stejnou věc dvakrát
 • Rezervace zboží s blokací na skladové zásoby
 • Množství a termín z řádku objednávky vstupuje automaticky do SCM jako požadavek na objednání
 • Informace o aktuálním stavu čerpání dokladu (dodání zboží a fakturace) s přehledným zobrazením pomocí semaforů
 • Příznak zaplánováno do výroby u objednávek na výrobky, nebo polotovary
 • Průvodce pro stanovení termínu dodání dle informací o dodavatelských lhůtách nebo plánu výroby
 • Možnost zadání více adres do hlavičky dokladu (fakturační, korespondenční, doručovací)
 • Podpora verzování objednávky formou revizí, následná možnost porovnání libovolných revizí
 • Podpora stavového workflow dokladu
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)