Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Výroba - Objednání kooperace

Využíváte pro určité operace ve výrobě kooperanty? Nebo využíváte kooperanty v případě, že vlastní zdroje nestačí? Potřebujete ve správný okamžik kooperaci objednat a zaevidovat materiál odeslaný ke kooperaci? Je pro Vás důležité, aby výrobek obsahoval i cenu, za kterou kooperant práci provedl?

Evidujte již v předepsaných operacích výrobku ty operace, které jsou kooperované, nebo je označte jako kooperované až v případě potřeby. Generujte objednávku za kooperantem s vazbou na výrobní operaci. Převeďte materiál odeslaný kooperantovi na speciálním sklad. Oceňte následně kooperaci došlou fakturou vydanou a oceňte správně výrobek.

 • Předpis kooperovaných operací již v předpisu výroby, nebo až v okamžiku potřeby
 • Plánovaný kooperant je uveden již ve variantě TPV
 • Vazba operace a materiálu, který se do kooperace posílá
 • Funkce pro generování objednávky práce kooperanta, faktura k této objednávce automaticky navýší cenu výrobku
 • Funkce pro evidenci materiálu odeslaného kooperantovi
 • Započítání ceny práce kooperanta do ceny výrobku
 • Nástroje pro příjem hotového výrobku od kooperanta s přehledem kolik výrobků dodal a kolik ještě zbývá dodat
 • Přehledný tok materiálu a výrobků pomocí evidence na kooperačním skladu s automatickým návrhem převodky z materiálového skladu