Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce

Je pro Vás důležité mít výrobu průběžně pod kontrolou a mít v každý okamžik dostupné informace o nákladech na výrobu? Chcete podpořit jednoduché odvádění spotřebovaného materiálu a času na dílně? Nechcete aby pracovníky na dílně brzdil informační systém v možnosti odvodu skutečně odvedené výroby?

Využijte možnosti odvádět materiál/výrobky a čas prostřednictvím jednoduchého webového formuláře ovladatelného přes dotykový display výrobního terminálu nebo prostřednictvím jednoduchého formuláře přímo v prostředí IS FLORES. K autentizaci pracovníka nebo výkazu opakované činnosti použijte čárový kód. Využijte stejné prostředí i pro evidenci docházky zaměstnance. Umožněte odvést i ten materiál, který momentálně informační systém z nějakého důvodu neeviduje. Shromážděte co nejvíce dat pro pozdější vyhodnocení.

 • Možnost odvodu nad výrobní operací, výrobním příkazem nebo dílenským plánem
 • Metoda odvodu času start-stop nebo po skončení
 • Různé strategie odvodu - materiál a výrobky zvlášť, materiál dle normy, odvod výrobku po odvodu poslední operace…
 • Identifikace odváděného materiálu/výrobku přes čárový kód
 • Rozdělení kompetencí odvodu mezi dělníka a mistra (dělník odvede "co má v ruce", případné konflikty s informačním systémem řeší mistr)
 • Oddělení záznamů o odvedené výrobě od skladových pohybů
 • Identifikace pracovníka přes čárový kód
 • Možnost odvodu výroby přes webové rozhraní s optimalizovanou ergonomií pro konkrétní pracoviště
 • Možnost jednoduchého odvodu docházky