Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP

Máte sériovou výrobu? Vyrábíte různé varianty téhož výrobku? Nebo je Vaše výroba zakázková? Chcete kromě předepsaného materiálu/polotovarů potřebných pro výrobu sledovat i operace, které je třeba při výrobě odvést?

Evidujte ke kartám výrobků jednu nebo více variant, které tvoří předpis toho, co se má ve výrobě použít a v jakých operacích zpracovat. Definujte jednoznačný plán materiálové spotřeby a časové náročnosti operací. Kalkulujte cenu výrobku a předejděte tak ztrátové výrobě. U zakázkové výroby nechte jen základní předpis a doplňte je až před zahájením výroby.

 • Více variant TP k jednomu výrobku
 • Definice výrobku / výrobků, které výrobou vznikají včetně definice výpočtu výsledné skladové ceny
 • Definice jednotlivých operací, pracovišť a zdrojů
 • Definice různých typů časů operace (jednicový, přípravný…)
 • Definice režijních nákladů v operaci pro možnost kalkulace
 • Definice kusovníku s vazbou na operaci, ve které se má provést spotřeba
 • Plánovaný a skladový kalkulační vzorec pro stanovení plánované s skutečné ceny výrobku
 • Umožnění resp. zákaz editace operací a kusovníků na vzniklém výrobním příkazu
 • Stromové zobrazení variant
 • Podpora workflow nad variantou (typicky schválení nové varianty výrobku)
 • Digitální přílohy (scany, dokumentace …)
 • Možnost rozšíření o vámi sledované údaje
 • Možnost exportu a importu do/z jiných datových zdrojů (např. MS Excel)
 • Vazba na procesní motor (notifikace, eskalace, schvalování)