Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance

Je Vaše výroba nebo její část spíše sériová? Jste zvyklí plánovat po sortimentu a v pravidelných intervalech? Evidujete výrobní dávky, po kterých se Vám vyplatí vyrábět? Držíte si minimum skladové zásaoby u určitých výrobků/polotovarů?

Evidujte požadavky zákazníků prostřednictvím zadaných objednávek, rozdělte si výrobky dle sortimentu a úrovně výroby (polotovary určité úrovně) a generujte výrobní příkazy prostřednictvím nástrojů FLORES SCM. Výrobu tak zaplánujete přesně dle existujících požadavků, na nikoho nezapomenete a zároveň nevyrobíte zbytečnou zásobu na sklad.

 • Nástroj SCM bilance pro zjištění potřeby výroby polotovarů/výrobků dle informací z IS FLORES (stav skladu, požadavky zákazníků, požadavky na minimální skladovou zásobu apod.)
 • Zobrazení detailu skladového vývoje pro každý polotovar/výrobek (co tvoří požadavky)
 • Konfigurovatelné datové zdroje určující výpočet požadavků na výrobu
 • Možnost dodatečně ovlivnit zajišťované množství uživatelem
 • Funkce pro zajištění potřebného množství vytvořením výrobních příkazů
 • Možnost opakovaného spuštění např. pro účely zajištění polotovarů v různých úrovních zanoření