Informační systém FLORES

Přehled všech procesůReference a obory

Buďte pružnější
díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.
 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.
 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum - nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly FLORES Software - rozvojové debaty


 


 

Zvyšte svůj profit
díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních  zařízeních je samozřejmostí.
 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
 

Přehled vlastností a funkcí

IS FLORES
CRM a Obchod
Výroba a realizace
Logistika a sklad
Servis
Management a ekonomika
Realizace objednávky přijaté
Rezervace zboží/výrobků pro zákazníka
Výroba - Stanovení variant - doplnění kusovníku a TP
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou
Výroba - Vytvoření výrobních příkazů na základě SCM bilance
Výroba - Dílenské plánování
Výroba - Objednání kooperace
Výroba - Odvod materiálu, hotových výrobků a práce
Fakturace
Nákup - Údržba dodavatelského ceníku
Nákup - Objednání materiálu nebo zboží
Nákup - Schválení objednávky
Nákup - Kontrola plnění termínů
Nákup - Zpracování faktury přijaté, ISDOC
Nákup - Aplikace My.FLORES Schvalování

Výroba - Vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou

Je Vaše výroba nebo její část zakázková? Chcete sledovat stav řádku objednávky (konkrétního výrobku) až do úrovně rozpracovanosti ve výrobě?

Plánujte Vaši výrobu přímo ze zakázky zadané dle požadavků zákazníka. Určete termín dodání zákazníkovi dle průběžné doby výroby nebo dle kapacity zdrojů se zahrnutím rezervy obchodu a skladu. Sledujte stav dodání včetně stavu rozpracovanosti ve výrobě přímo na objednávce prostřednictvím grafických semaforů, které informují rychle o stavu výroby.

 • Možnost stanovit variantu výrobku v řádku objednávky zákazníka
 • Funkce pro stanovení termínu dodání dle různých strategií plánu (dle dodacích lhůt dodavatelů, dle průběžné doby výroby, kapacit apod.)
 • Funkce pro vytvoření výrobních příkazů nad objednávkou přijatou včetně možnosti ověření dostupných kapacit a stanovení termínů výroby
 • Grafické semafory zobrazující stav vytvoření výrobních příkazů
 • Možnost procentuálního zobrazení stavu dokončení výroby pro řádek objednávky
 • Možnost jednoduchého otevření výrobních příkazů z objednávky