Nová aplikace FLORES docházka nejen pro dotyková zařízení

 

FLORES docházka

Přicházíme s novou aplikací FLORES docházka. Jedná se o moderní nástroj pro evidenci docházky zaměstnanců, díky kterému snadno a rychle zaevidujete příchody a odchody zaměstnanců. Samotná evidence probíhá obvykle na dotykovém zařízení, kam se zaměstnanec přihlásí svým kódem ručně nebo prostřednictvím RFID čipu nebo karty s čárovým kódem a tím zadá příchod/odchod. Evidovat lze i další typy činností jako např. přestávka, oběd, lékař apod., záleží na požadavcích každého zákazníka a konfiguraci aplikace.Data jsou online ukládána do IS FLORES, kde mohou být dále zpracovávána.

Zavedením elektronické evidence docházky docílíte jejího zefektivnění a zjednodušení napříč celou společností, proto nás neváhejte kontaktovat pro více informací.

Aplikace FLORES docházka v mobilním zařízení  

  Aplikace FLORES docházka v mobilním zařízení a příklad grafického zobrazení docházky za týden v IS FLORES.