Školení - informační systém FLORES

21.3.2018 v čase 9:00 - 13:00

Dovolujeme si Vás pozvat na školení GDPR – v obchodních a výrobních firmách správně a efektivně. Školení proběhne 21.3.2018 v čase 9:00 - 13:00 na adrese VOLCANO COMPLEX, K Sopce 30, Praha 5.

21. 3. 2018, 9:00 až 13:00
VOLCANO COMPLEX, K Sopce 30, Praha 5


Program školení GDPR – v obchodních a výrobních firmách správně a efektivně:

Hlavní blok školení povedou Ing. Jaroslav Hujňák a Ing. Petr Hujňák, CSc., jednatelé společnosti Per Partes Consulting, s.r.o., která poskytuje nezávislou podporu a poradenství s vazbou na ICT.
Ing. Jaroslav Hujňák je soudním znalcem na informatiku a členem Komory soudních znalců České republiky.
Ing. Petr Hujňák je soudním znalcem na informatiku a prezidentem společnosti ISACA Czech Republic Chapter zaměřené na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů.

Program školení:

 • Operace zpracování osobních údajů,
 • Závažnost zpracování osobních údajů, pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO),
 • Kritéria pro rozhodnutí o pravděpodobných vysokých rizicích zpracování,
 • Posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA),
 • Opatření k ošetření identifikovaných rizik,
 • Zásady zpracování osobních údajů a jejich naplnění,
 • Postupy povinné reakce,
 • Zpracovatelská smlouva,
 • Záznamy o zpracování,
 • Pravidla pro udržitelnost systému,
 • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků;

GDPR v IS FLORES
Změny připravené do nové verze IS FLORES na závěr programu představí jednatel společnosti FLORES Software s.r.o. Mgr. Jan Mošovský společně s konzultantem Bc. Jiřím Plačkem.

Registrujte se prosím na tel. 222 533 060 nebo e-mailem na lenka.dvorakova@floresps.cz.

Cena školení je 4.500 Kč (bez DPH). Po přihlášení bude zaslána zálohová faktura. V ceně školení je sada vzorových dokumentů v elektronické podobě, oběd a občerstvení včetně nápojů.

Těšíme se na setkání s vámi!
Lenka Dvořáková