O společnosti

Informační systém FLORES

Jsme česká společnost, která vyvíjí, implementuje a servisuje chytrý procesní Informační systém FLORES k užitku svých zákazníků.

FLORES Software

Název „FLORES“ symbolizuje, že naše řešení a vztahy se zákazníky jsou živé, neustále rostoucí a obohacující jak naše zaměstnance, tak i naše zákazníky.

Naši odborníci mají zkušenosti z mnoha desítek úspěšných implementací informačních systémů v České republice a na Slovensku v průběhu více než dvaceti let.

Mezi naše zákazníky patří desítky výrobních a obchodních společností z různých oborů činnosti v České republice a na Slovensku. Prohlédněte si naše reference.

FLORES Software je v partnerském vztahu se společností ABRA Software a.s. a spolupracuje se společností Smart software s.r.o.

Profitable Solutions – Pravidelně pořádáme se svými zákazníky kulaté stoly na témata, která jsou pro všechny účastníky rozvojová a inspirativní. Na těchto setkáních jsou vzájemně sdíleny zkušenosti k motivaci zaměstnanců, produktovému managementu, k vyhodnocování výsledků, k procesnímu řízení… Setkání se zákazníky na nejrůznější témata FLORES Software inspirují ve vývoji, způsobu implementace IS FLORES i v rozvoji sebe sama.

Procesní informační systém

Informační systém FLORES

IS FLORES – procesní informační systém nové generace a v praxi ověřená chytrá podpora firemních procesů. Informační systém FLORES je rozhodně více než běžný ERP systém, ekonomický nebo účetní software. Implementací od společnosti FLORES Software zákazník získá užitečné řešení pro podporu procesního řízení napříč celou firmou.

Informační systém FLORES je vyvíjen nad jádrem Nexus od společnosti ABRA Software. Tato ověřená technologie dodává IS FLORES stabilní 3 vrstvou otevřenou architekturu a pokročilé vývojové nástroje. Pro komunikaci se systémem je k dispozici moderní rozhraní webových služeb a OLE/COM rozhraní.

Procesní informační systém

Implementace IS FLORES

Základním předpokladem úspěšné implementace ERP systému je stanovení cílů projektu se srozumitelnou vazbou na profit společnosti zákazníka. Odborníci FLORES Software u svých zákazníků tyto cíle pomáhají exaktně specifikovat v „Analýze užitku“ nebo v „Projektu implementace“. Nejčastěji jsou cíle stanoveny již v nabídce zákaznického řešení.

Z dlouholetých zkušeností konzultantů FLORES Software z implementací informačních systémů vyplývá, že zákazník kromě vlastního software (ERP systému) často poptává i know-how, jak řešit konkrétní firemní procesy.

Procesní informační systém

Servis a rozvoj IS FLORES zákazníka

Implementací IS FLORES náš vztah se zákazníkem začíná. Dále plynule přechází v servis a rozvoj systému. Veškeré požadavky zákazníků evidujeme pomocí webového portálu Infocentrum, kde je v každém okamžiku k dispozici informace o aktuálním stavu řešení. Požadavky třídíme dle jejich typu a závažnosti a následně postupujeme dle smluvně daných reakčních dob.

Pro jednodušší případy či v případě havárií systému jsou k dispozici pracovníci hotline. V případě nedostupnosti systému zákazníka zahajujeme ihned řešení a pokračujeme až do uvedení IS FLORES zákazníka do plného provozu.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00