IS FLORES v A-ROYAL Service s.r.o.

šetří čas, minimalizuje chybovost a podporuje vymahatelnost interních procesů

Rodinná společnost A-ROYAL Service s.r.o. se skládá ze 3 subjektů - které se vzájemně  doplňují. Působí na území celé ČR v oblastech facility managementu - zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob, recepčních služeb, přepravy finančních hotovostí,  služeb související se správou a údržbou budov a úklidových služeb.  Zaměstnává více než 600 zaměstnanců, z toho přes 50% osob se zdravotním postižením.

A-ROYAL Service s.r.o.

Cíle a výchozí situace

Hlavním cílem I.etapy bylo nahrazení excelových výkazů informačním systémem tak, aby v něm byly všechny primární údaje týkající se výnosů a nákladů a bylo možné vyhodnocovat v různém stupni podrobnosti ziskovost jednotlivých objektů a činností. V další etapě bylo cílem usnadnění plánování směn a elektronická tvorba výkazů práce na jednotlivých objektech.

IS FLORES plánujeme dále rozvíjet, aktuálně řešíme rozvoj v oblasti vedení účetnictví,  zavedení skladu a půjčovny pracovních pomůcek pro zaměstnance a na objekty, nasazení pokladny s EET do společnosti A-royal Hunt nebo zavedení CRM systému a sledování úkolů na projektech.

Ing. Jiří Král, jednatel A-ROYAL Service s.r.o.

Řešení pomocí IS FLORES

9

UŽIVATELŮ (SaaS pronájem licence)

10

mobilní aplikace My.FLORES s plánováním směn na tabletu

1 Maloobchodní prodej POS, iGATE.

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Jasný a rychlý přehled o nákladech a výnosech dle zvolených kritérií - informace jsou k dispozici ihned po zadání údajů do systému, není potřeba čekat než je někdo zpracuje v excelech​
  • Plánování směn, možnost přeplánování směny v terénu, potvrzování směn (výkazy práce v terénu)
  • Snadná a rychlá kontrola práce zaměstnanců - kontrola zda protokoly odpovídají plánům
  • Snadná kontrola vykázané práce oproti skutečné fakturaci
  • Zjednodušení plateb přijatých faktur a jejich evidence
  • Jednoznačná a rychlá evidence pohledávek daná párováním plateb z homebankingu - snadná urgence
  • Maloobchodní prodej na plánované prodejně 
  • Vývoj stavu pohledávek v čase - pro celou firmu či konkrétního zákazníka - podklady pro vyjednávání
  • Vyjasnění odpovědností za jednotlivé činnosti dané systémem rolí a odpovědností za stavy dokladů v IS

Implementované procesy