Informační systém pro společnost A‑ROYAL Service

Informační systém pro společnost A‑ROYAL Service

O společnosti

Rodinná společnost A-ROYAL Service s.r.o. se skládá ze 3 subjektů – které se vzájemně  doplňují. Působí na území celé ČR v oblastech facility managementu – zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob, recepčních služeb, přepravy finančních hotovostí,  služeb související se správou a údržbou budov a úklidových služeb.  Zaměstnává více než 600 zaměstnanců, z toho přes 50% osob se zdravotním postižením.

IS FLORES v A-ROYAL Service s.r.o. šetří čas, minimalizuje chybovost a podporuje vymahatelnost interních procesů

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

Hlavním cílem I.etapy bylo nahrazení excelových výkazů informačním systémem tak, aby v něm byly všechny primární údaje týkající se výnosů a nákladů a bylo možné vyhodnocovat v různém stupni podrobnosti ziskovost jednotlivých objektů a činností. V další etapě bylo cílem usnadnění plánování směn a elektronická tvorba výkazů práce na jednotlivých objektech.

„IS FLORES plánujeme dále rozvíjet, aktuálně řešíme rozvoj v oblasti vedení účetnictví,  zavedení skladu a půjčovny pracovních pomůcek pro zaměstnance a na objekty, nasazení pokladny s EET do společnosti A-royal Hunt nebo zavedení CRM systému a sledování úkolů na projektech.“

Ing. Jiří Král

Ing. Jiří Král

jednatel A-ROYAL Service s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

9
současných uživatelů (SaaS pronájem licence)
 • 1 Maloobchodní prodej POS, iGATE

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Jasný a rychlý přehled o nákladech a výnosech dle zvolených kritérií – informace jsou k dispozici ihned po zadání údajů do systému, není potřeba čekat než je někdo zpracuje v excelech​
 • Plánování směn, možnost přeplánování směny v terénu pomocí mobilní aplikace My.FLORES plánování směn, potvrzování směn (výkazy práce v terénu)
 • Snadná a rychlá kontrola práce zaměstnanců – kontrola zda protokoly odpovídají plánům
 • Snadná kontrola vykázané práce oproti skutečné fakturaci
 • Zjednodušení plateb přijatých faktur a jejich evidence
 • Jednoznačná a rychlá evidence pohledávek daná párováním plateb z homebankingu – snadná urgence
 • Maloobchodní prodej na plánované prodejně 
 • Vývoj stavu pohledávek v čase – pro celou firmu či konkrétního zákazníka – podklady pro vyjednávání
 • Vyjasnění odpovědností za jednotlivé činnosti dané systémem rolí a odpovědností za stavy dokladů v IS

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00