IS FLORES pomáhá společnosti Atrima spol. s r. o. se řízením zakázkové výroby a plánováním nákupu na základě požadavků z konstrukčního programu.

Společnost Atrima se zaměřuje na vývoj, výrobu a realizaci individuálních manipulačních a dopravních zařízení, která zefektivňují výrobu v oborech potravinářství, automotive, dřevozpracování, lahvárenství a strojírenství. Nedílnou součástí k dodaným zařízením je i jejich servis.
Obrat společnosti v roce 2019 přesáhl 120 milionů Kč.

Cíle a výchozí situace

Společnost využívala ekonomický systém Pohoda k evidenci objednávek a vedení účetnictví. Pro tvorbu podkladů pro nákup využívalo konstrukční oddělení MS Excel.
Nákupní oddělení ztrácelo přehled o vykrytí nákupních požadavků na jednotlivé zakázky, jak z pohledu samotného objednání a potvrzení od dodavatele, tak i z pohledu dodání na sklad.
Manažeři zakázek v nepřehledné situaci z opatrnosti navyšovali požadavky na nákup. Po ukončení zakázky se mnohdy ukázalo, že bylo více materiálu, než bylo na zakázku skutečně potřeba. Jiným zakázkám naopak materiál v průběhu výroby chyběl.
Pro společnost bylo nemožné správně vyhodnotit náklady na zakázku.

S FLORES Software jsme zavedli exaktní řízení nákupu pro jednotlivé zakázky a začali řídit a plánovat výrobu v reálném čase. To byl i hlavní cíl implementace nového IS….

Ing. Vladimír Greger, jednatel společnosti Atrima spol. s r. o. ​

Řešení pomocí IS FLORES

15

SOUČASNÝCH UŽIVATELŮ

6

ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Obousměrné propojení IS FLORES s konstrukčním programem Autodesk Vault Professional 2018 (nástavba programu Autodesk Inventor Professional 2018) šetří čas nákupního a konstrukčního oddělení a odstranilo duplictiní zadávání dat.
  • Zajištění správného množství materiálu na zákazky a eliminace rizika jeho nedostatku nebo přebytku, díky přesným požadavkům na nákup z vygenerovaného stromu výrobních příkazů složitého výrobku obsahujícího kusovníky sestav a podsestav.
  • Vyhodnocování potvrzených dodacích termínů na úrovni jednotlivých komponentů kusovníku umožnilo přesnější plánování výroby a možnost rychlé korekce ze strany nákupu.
  • IS FLORES umožňuje reagovat na požadavky změnového řízení.
  • Zavedení řízení a plánování výroby umožnilo sledování rozpracovanosti výroby a přehled nad celým stromem výrobních příkazů složitého výrobku a jeho podsestav.
  • IS FLORES podporuje vedoucího výroby ve sledování a řízení kooperovaných operací.
  • Zavedení nákladového vyhodnocení výroby, jak na konci, tak v samotném průběhu zakázky přímo nad stromem výrobních příkazů složitého výrobku s rozpadem nákladů do sestav a podsestav.