Informační systém pro výrobní společnost Atrima

Informační systém pro výrobní společnost Atrima

O společnosti

Společnost Atrima se zaměřuje na vývoj, výrobu a realizaci individuálních manipulačních a dopravních zařízení, která zefektivňují výrobu v oborech potravinářství, automotive, dřevozpracování, lahvárenství a strojírenství. Nedílnou součástí k dodaným zařízením je i jejich servis.
Obrat společnosti v roce 2019 přesáhl 120 milionů Kč.

IS FLORES pomáhá společnosti Atrima spol. s r. o. se řízením zakázkové výroby a plánováním nákupu na základě požadavků z konstrukčního programu.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

 • Společnost využívala ekonomický systém Pohoda k evidenci objednávek a vedení účetnictví. Pro tvorbu podkladů pro nákup využívalo konstrukční oddělení MS Excel.
 • Nákupní oddělení ztrácelo přehled o vykrytí nákupních požadavků na jednotlivé zakázky, jak z pohledu samotného objednání a potvrzení od dodavatele, tak i z pohledu dodání na sklad.
 • Manažeři zakázek v nepřehledné situaci z opatrnosti navyšovali požadavky na nákup. Po ukončení zakázky se mnohdy ukázalo, že bylo více materiálu, než bylo na zakázku skutečně potřeba. Jiným zakázkám naopak materiál v průběhu výroby chyběl.
 • Pro společnost bylo nemožné správně vyhodnotit náklady na zakázku.

S FLORES Software jsme zavedli exaktní řízení nákupu pro jednotlivé zakázky a začali řídit a plánovat výrobu v reálném čase. To byl i hlavní cíl implementace nového IS….“

Ing. Vladimír Greger

Ing. Vladimír Greger

jednatel společnosti Atrima spol. s r. o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

15
současných uživatelů
6
ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Obousměrné propojení IS FLORES s konstrukčním programem Autodesk Vault Professional 2018 (nástavba programu Autodesk Inventor Professional 2018) šetří čas nákupního a konstrukčního oddělení a odstranilo duplictiní zadávání dat.
 • Zajištění správného množství materiálu na zákazky a eliminace rizika jeho nedostatku nebo přebytku, díky přesným požadavkům na nákup z vygenerovaného stromu výrobních příkazů složitého výrobku obsahujícího kusovníky sestav a podsestav.
 • Vyhodnocování potvrzených dodacích termínů na úrovni jednotlivých komponentů kusovníku umožnilo přesnější plánování výroby a možnost rychlé korekce ze strany nákupu.
 • IS FLORES umožňuje reagovat na požadavky změnového řízení.
 • Zavedení řízení a plánování výroby umožnilo sledování rozpracovanosti výroby a přehled nad celým stromem výrobních příkazů složitého výrobku a jeho podsestav.
 • IS FLORES podporuje vedoucího výroby ve sledování a řízení kooperovaných operací.
 • Zavedení nákladového vyhodnocení výroby, jak na konci, tak v samotném průběhu zakázky přímo nad stromem výrobních příkazů složitého výrobku s rozpadem nákladů do sestav a podsestav.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00