Aktuálnost informací v IS FLORES
v Českých Filtrech podporuje správná rozhodování

České Filtry, s.r.o. od roku 1995 vyrábí filtrační elementy pro kapalinou a vzduchovou filtraci (filtrační sáčky, filtrační kapsy atd.). Sídlí v Ústí nad Labem, v roce 2015 měla 45 zaměstnanců a obrat 75 miliónů Kč, růst obratu pravidelně dosahuje 20% ročně.

Řešení pomocí IS FLORES

18

SOUČASNÝCH UŽIVATELŮ

  • Terminály odvádění výroby na dílnách přes čárové kódy.
  • Business intelligence

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Místo měsíčních výkazů jsou data o firmě přístupná v reálném čase nebo maximálně s denním zpožděním, mnoho z nich je otevřeno pro všechny zaměstnance.
  • Měření výkonnosti podniku a vazby mezi strategií a operativou pomocí čtyř pohledů: finance, zákazník, interní podnikové procesy a příležitosti pro zlepšení se a růst (tzv. metoda balanced scorecard).
  • Měření úspěšnosti firmy pomocí sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a kvality
    • např. pro obchod počet schůzek, nabídek/objednávek, nových zákazníků, rychlost potvrzení termínu dodání, průměrné dodací lhůty a jestli byli kontaktováni všichni zákazníci, kteří přestali pravidelně nakupovat nebo výrazně změnili četnost/velikost objednávek (vyhledání takových firem probíhá automaticky pomocí programu na míru)