Informační systém pro společnost České filtry

Informační systém pro společnost České filtry

O společnosti

České Filtry, s.r.o. od roku 1995 vyrábí filtrační elementy pro kapalinou a vzduchovou filtraci (filtrační sáčky, filtrační kapsy atd.). Společnost sídlí v Ústí nad Labem, v roce 2019 měla obrat 122 miliónů Kč a růst obratu pravidelně dosahuje 20% ročně.

Aktuálnost informací v IS FLORES podporuje správná rozhodování ve společnosti České filtry, s.r.o.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

Poté co jsme všem zaměstnancům zpřístupnili aktuální klíčové ukazatele o stavu firmy, nálada lidí se změnila, jsou spokojenější, důvěra ve firmu stoupla.

Emil Němeček mladší, MBA

Emil Němeček mladší, MBA

spolumajitel firmy České Filtry, s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

18
současných uživatelů
3
ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu
5
ks terminálů s aplikací FLORES odvádění výroby na dílnách pro odvody výroby přes čárové kódy

Business intelligence, Mzdy, webový reportingový portál iGATE

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Místo měsíčních výkazů jsou data o firmě přístupná v reálném čase nebo maximálně s denním zpožděním, mnoho z nich je otevřeno pro všechny zaměstnance.
 • Měření výkonnosti podniku a vazby mezi strategií a operativou pomocí čtyř pohledů: finance, zákazník, interní podnikové procesy a příležitosti pro zlepšení se a růst (tzv. metoda balanced scorecard).
 • Měření úspěšnosti firmy pomocí sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a kvality
  • např. pro obchod počet schůzek, nabídek/objednávek, nových zákazníků, rychlost potvrzení termínu dodání, průměrné dodací lhůty a jestli byli kontaktováni všichni zákazníci, kteří přestali pravidelně nakupovat nebo výrazně změnili četnost/velikost objednávek (vyhledání takových firem probíhá automaticky pomocí programu na míru)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00