IS FLORES podporuje rychlý růst společnosti DOBROVSKÝ s.r.o. automatizací procesů.

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. se zabývá nakladatelskou činností, distribucí vlastních knižních titulů obchodním partnerům a koncovým zákazníkům přes e-shop a provozováním vlastní rozsáhlé sítě maloobchodních prodejen. Obrat v roce 2017 přesáhl tři čtvrtě miliardy Kč, společnost plánuje do 2 let obrat vyšší než 1 miliardu. 12 procent z tržeb společnosti dnes pochází z e-shopu. V následujících pěti letech se má podle plánů firmy obrat e-shopu až ztrojnásobit.

DOBROVSKÝ s.r.o.

Cíle a výchozí situace

Agendy společnosti byly vedeny roztříštěně, využíval se systém Money na účetnictví, starší skladový program a dosový systém na prodejnách, konsignační hlášení a nakladatelská činnost se evidovala v MS Excel. Systémy neposkytovaly možnosti jednoduché centrální kontroly zpracování úkolů a plnění dílčích termínů.

Hlavním cílem bylo zejména zavedení moderního systému do nově vybudovaného centrálního skladu a celkově zefektivnit procesy napříč celou společnosti na jednotném prostředí s možností získávání podkladů pro podporu okamžitého rozhodování.

Štěpán Havránek, obchodní ředitel společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.

Řešení pomocí IS FLORES

76

UŽIVATELŮ
(výhledově 90)

24

ks FLORES
maloobchodní prodej
(výhledově 60)

27

ks FLORES on-line sklad
a PDA FLORES (výhledově
50), Business Intelligence.

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Automatizace zpracování výdeje propojením na regálový zakladač KARDEX zjednodušil práci obsluze (Obsluha čtečky převezme doklad v systému ke zpracování, čtečka předává požadavky pro postupné přivolání automatického zakladače přes webovou službu do KARDEXu. Po každém sebrání knihy z police, se tedy přivolává další nejbližší pozice).
  • Hromadný sběr objednávek z e-shopu šetří čas skladníků při expedici (z důvodu odbavení i 2.000 pozic objednávek denně optimalizujeme množství sbíraných titulů/objednávek před samotným zabalením).
  • Zavedení čteček PDA FLORES s aplikací FLORES on-line sklad zjednodušuje a snižuje chybovost expedice. Dle vlastnosti objednávky a dostupnosti zboží na skladě generuje IS FLORES skladové doklady k vyřízení, skladník si čtečkou určuje pouze to, jak velkou dávku bude najednou zpracovávat (12 resp. 24 výdejek).
  • Okamžitá informovanost zákazníka o stavu objednávky propojením na e-shop zvyšuje kvalitu komunikace a zkvalitňuje aplikaci e-shopu (Zpracované doklady z e-shopu propadají až do čtečky, po zabalení automatická fakturace a okamžité informování koncového zákazníka o aktuálním stavu objednávky).
  • Inteligentní systém pro řízení vlastního zboží a konsignací výrazně šetří čas a administrativní zpracování konsignačních hlášení.
  • Analýza nákupních potřeb umožnuje optimalizaci nákupu.
  • Mezi další přínosy patří např. generování datových souborů pro dopravce jak ze čtečky, tak z IS FLORES, vyhodnocení a evidence projektů pro nakladatelství, ocenění titulů realizovaných vlastní výrobou, vyúčtování autorských honorářů, zvýšení informovanosti mezi centrálou a prodejnami.

Implementované procesy