Informační systém pro společnost DWORKIN

Informační systém pro společnost DWORKIN

O společnosti

Společnosti skupiny DWORKIN poskytují systémovou podporu a komplexní IT služby od návrhu, přes implementaci až po dlouhodobou údržbu počítačových sítí pro malé i velké společnosti od roku 1995. V roce 2022 je součástí holdingu 21 společností s působností ve více než 120 provozovnách a 70 zemích celosvětově, z toho na více než 40 lokalitách mají společnosti skupiny DWORKIN vlastní sklady, centrální sklad je umístěný v Brně a centrála pro podporu ostatních společností skupiny sídlí v Praze. DWORKIN obsluhuje více než 1.500 koncových zákazníků a 500.000 koncových uživatelů, reakční doba helpdesku je od 15 minut, zásahy na místě od 2 hodin (4 hodiny kdekoliv v Evropě mimo ostrovů a polárních oblastí) 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Počet zaměstnanců skupiny je 215, přičemž stále roste. Konsolidovaný obrat dosahuje výše 18.5 mil EUR.

Princip Multicompany (sdílené základní číselníky v jedné databázi) zjednodušuje a zrychluje konfiguraci nových dceřiných společností. Zprovoznění dalšího subjektu je otázkou jednotek hodin.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

Společnost DWORKIN využívala do roku 2018 vlastní informační systém vyvíjený přímo majitelem společnosti panem Křivým v prostředí IBM Notes. Nevýhodou řešení byla neprovázanost agend v rámci IBM Notes a zároveň potřeba předat správu aplikace na flexibilního a kompetentního dodavatele. Dalšími problémy byla řada ručně zpracovávaných rutinních činností, možný vznik duplicit či nedostatečná robustnost řešení.

“IS FLORES nahradil náš vlastní starší systém, který už jsme nedokázali dál rozvíjet ani udržovat. IS FLORES umožnil zavést pozicované sklady a stal se systémovou oporou při naší expanzi na světový trh.”

Martin Křivý

Martin Křivý

CEO and Founder DWORKIN

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

35
současných uživatelů
185
ks webová aplikace pro výkaz práce
7
ks aplikace mobilní aplikace FLORES on-line sklad pro čtečku čárového kódu PDA FLORES
 • Business Inteligence
 • Reportingový nástroj iGATE
 • GDPR portál
 • WebAPI

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

Společnost DWORKIN díky implementaci IS FLORES získala potřebný nástroj pro zkvalitnění, přehled a správu pořizovaných obchodních a provozních dat. Spravovat více mezinárodních společností různých legislativ v jednom prostředí byla velká výzva nejen pro společnost FLORES, ale i pro nás, jako zadavatele. IS FLORES splnil naše prvotní očekávání a klíčové požadavky v téměř plném rozsahu zejména díky citlivému přístupu implementačního a rozvojového týmu dodavatele.“

Martina Šichanová, Project Manager DWORKIN

“Sjednocení obchodních procesů napříč všemi 70ti ekonomikami, ve kterých DWORKIN poskytuje služby, do jedné instalace IS FLORESu umožňuje centralizovat všechny toky informací od evidencí zákazníků a konzultantů přes evidenci smluv, fakturaci, skladové pohyby až po vyhodnocení a to vše s jednoduchou globální správou”

Ing. Jan Berka, Vedoucí projektu implementace IS FLORES

Konkrétní přínosy:

 • Všechny klíčové procesy společností skupiny DWORKIN jsou zpracovány v jednom komplexním provázaném systému. Data a výsledky společností mohou být dostupná bez nutnosti konsolidací či datových přenosů.  Jednotné vyhodnocení přes aktuálně 15 subjektů je řešeno mimo jiné i podporou Multicurrency, systém umožňuje parametricky nastavitelnou účetní měnu pro jednotlivé legislativní entity s jednotnou systémovou měnou (EUR) na úrovni všech subjektů. *
 • Princip Multicompany (sdílené základní číselníky v jedné databázi) zjednodušuje a zrychluje konfiguraci nových dceřiných společností. Zprovoznění dalšího subjektu je otázkou jednotek hodin. *
 • IS FLORES zahrnuje všechny procesy od akvizice zákazníka, přes zpracování nabídky, smlouvy a objednávky až po expedici a fakturaci se zohledněním legislativních odchylek v různých zemích světa. *
 • Zrychlení a vyšší přesnost zpracování dat přináší rovněž podpora pro komunikaci s bankami všech legislativních entit. *
 • Evidence smluv a SLA (Service-level agreement) parametrů smluv podchycuje veškerou kreativitu obchodních jednání. *
 • Zjednodušilo a zrychlilo se vyúčtování smluv a poloautomatická přefakturace zboží a služeb, která zahrnuje vícestranné dodávky *
 • Zohlednění časových zón (technik pracuje ve své zóně, provozovna zákazníka má svou zónu, IS FLORES má svou časovou zónu) či z větší části automatické nastavení typu obchodu a vlastností spojených s vnitro unijním a mimo unijním obchodem při evidenci a vyúčtování služeb rovněž zjednodušují fakturaci. *
 • Webová aplikace WorkLog umožňuje evidovat výkazy práce techniků na zakázkách přímo v terénu poskytuje podklady pro fakturaci s vazbou na smlouvy. *
 • Přímá vazba na vybrané dodavatelské portály i na rozhraní přepravců přes API rozhraní zjednodušuje a zrychluje práci uživatelů. *
 • FLORES BI umožňuje konsolidované vyhodnocení v datových kostkách přes osy projektů a smluv se zohledněním skutečně alokovaných nákladů.  *
 • Zrychlila se obsluha skladu využitím FLORES On-line sklad v terminálových čtečkách PDA FLORES.

Body označené * jsou realizovány implementačně formou úprav standardních vlastností IS FLORES na míru dle požadavků zákazníka.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00