Propojení IS FLORES s e-shopem a čtečkami umožnuje společnosti Express Alarm Czech s.r.o. se stávajícím personálem zpracovat o 20 % více zakázek bez nutnosti investovat do nových skladových prostor.

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. je velkoobchodní společnost, která dodává již od roku 2001 na český trh zabezpečovací techniku. Na našem trhu zastupuje zejména největšího výrobce CCTV techniky na světě - společnost HIKVISION, dále např. BOSCH, Tamron, AJAX a další. Kromě dovozu, distribuce a technické podpory zajišťuje také záruční a pozáruční servis a technická a obchodní školení. Vzhledem k vysoké konkurenci v této branži je třeba zákazníka odbavit co nejrychleji a bezchybně.

Cíle a výchozí situace

Důležité agendy společnosti byly vedeny roztříštěně, využíval se skladový a ekonomický systém MRP a původní e-shop Beeonline.
Číselníky skladových položek e-shopu a skladového systému nebyly propojeny, část sortimentu byla vedena ve skladovém systému a část na e-shopu a bylo nutno objednávky přepisovat ručně. Expedice cca 750-800 objednávek měsíčně je zajišťována z centrálního skladu, který je zásobován ze skladu v jiné lokalitě.
Skladníci před nasazením IS FLORES doplňovali expediční sklad několikrát za den a to zejména z důvodu chyb ve zpracování soupisu požadavků na doplnění centrálního skladu.

Hlavním důvodem pro změnu systému bylo zvýšení efektivity obchodních a skladových procesů, čehož bylo dosaženo implementací IS FLORES, čteček PDA FLORES a nového e-shopu, které nahradili skladový a ekonomický systém MRP a původní e-shop Beeonline.

Robert Jaroš, obchodní ředitel EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Řešení pomocí IS FLORES

10

SOUČASNÝCH UŽIVATELŮ

4

ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu

3

ks aplikace FLORES on-line sklad pro čtečku čárového kódu PDA FLORES

1 e-shop

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Snížila se chybovost při expedici z cca 20 chybně dodaných objednávek na maximálně jednu za měsíc, chybovost je nyní na úrovni 0,14%, zákazníci dostanou to, co požadovali.
  • Zvýšila se kapacita expedičního skladu díky evidenci umístění a použití aplikace FLORES on-line sklad na PDA FLORES. Skladem, který byl pro potřeby společnosti již nevyhovující, prochází nyní o 20% zakázek více bez nutnosti jeho úprav.
  • Cca 20% růst oproti loňskému roku lze realizovat s využitím stávajících zaměstnanců.
  • Čtečka zjednodušila expedici zboží s evidencí sériových čísel a upozorňuje uživatele, pokud ukládá položku na jiné místo, nebo pokud expeduje objednávku zákazníkovi, který má na ten den další objednávku.
  • Deadline pro příjem objednávky k expedici v ten samý den se prodloužil o 2 hodiny z 13:00 na 15:00.  
  • Požadavky na zásobování z externího skladu generuje IS FLORES automaticky, čímž se výrazně snížila nejen ruční práce ale zejména chybovost skladníků. Dnes se zaváží expediční sklad pouze ráno a odpoledne. 
  • Zaškolení nového skladníka je otázkou cca 2 hodin, brigádník či nový zaměstnanec tak nemusí znát sortiment a může se okamžitě zapojit do procesu.
  • IS FLORES snižuje stav ležáků podporou doprodeje starších modelů.
  • Skladové položky, stavy skladů včetně konsignačního skladu dodavatele HIKVISION, ceny, akce, obrázky i bannery pro e-shop jsou udržovány na jednom místě přímo v IS FLORES a na e-shopu jsou zobrazeny okamžitě, což přináší výrazné zjednodušení práce se sortimentem.
  • Obchodní zástupci mají informace o zákaznících dostupné v chytrém telefonu v aplikaci My.FLORES CRM a nabídky zákazníkům mohou vytvářet přes e-shop, příprava dokladů pro zákazníka tedy může probíhat okamžitě.

Další případové studie z oboru Velkoobchod a Maloobchod

Zobrazit ostatní reference